อแดปเตอร์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Intel® RSP3GD016J

ข้อมูลจำเพาะ

 • คอลเล็คชั่นผลิตภัณฑ์ Intel® RAID Controller
 • ชื่อรหัส Geneva Dunes เดิมของผลิตภัณฑ์
 • สถานะ Discontinued
 • วันที่วางจำหน่าย Q3'17
 • การยุติการผลิตที่คาดไว้ 2022
 • ประกาศ EOL Monday, October 25, 2021
 • คำสั่งล่าสุด Friday, September 16, 2022
 • แอตทริบิวต์การรับล่าสุด Wednesday, May 17, 2023
 • ตลาดเป้าหมาย Storage
 • ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด Low-Profile MD2 PCIe AIC
 • อุปกรณ์ที่รองรับ SAS/SATA
 • ระบบปฏิบัติการที่รองรับ Windows, Linux, VMWare
 • รองรับระดับ RAID JBOD Only
 • โหมด JBOD ใช่
 • # พอร์ตภายใน 0
 • # พอร์ตภายนอก 16
 • # อุปกรณ์ที่รองรับ 1024
 • โฮสต์อินเตอร์เฟซ PCIe PCIe x8 Gen3
 • รุ่นโปรเซสเซอร์ IO SAS3416
 • การระบุคีย์ PCIe x8 Connector
 • การจัดตำแหน่งคอนเน็กเตอร์ Vertical
 • สามารถซื้อการขยายเวลาการรับประกันได้ (มีในบางประเทศ) ใช่
 • รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันแบบขยาย Intel® RAID Extended Warranty
 • รายการที่รวม (1) Intel® Storage Adapter, (1) low-profile mounting bracket

ข้อมูลเสริม

 • รายละเอียด SAS/SATA Storage Adapter with 16 external SAS/SATA ports

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

เซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล M50CYP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System M50CYP2UR208 Launched 61067
Intel® Server System M50CYP2UR312 Launched 61072

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208WFQYSR Launched 61238
Intel® Server System R1208WFTYS Discontinued 61241
Intel® Server System R1208WFTYSR Launched 61248
Intel® Server System R1304WF0YS Discontinued 61252
Intel® Server System R1304WF0YSR Launched 61257
Intel® Server System R1304WFTYS Discontinued 61263
Intel® Server System R1304WFTYSR Launched 61272

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208WF0ZS Discontinued 61335
Intel® Server System R2208WFQZS Discontinued 61342
Intel® Server System R2208WFTZS Discontinued 61350
Intel® Server System R2208WFTZSR Launched 61372
Intel® Server System R2208WF0ZSR Launched 61379
Intel® Server System R2224WFQZS Discontinued 61380
Intel® Server System R2224WFTZS Discontinued 61388
Intel® Server System R2224WFTZSR Launched 61395
Intel® Server System R2308WFTZS Discontinued 61396
Intel® Server System R2308WFTZSR Launched 61403
Intel® Server System R2312WF0NP Discontinued 61404
Intel® Server System R2312WF0NPR Launched 61410
Intel® Server System R2312WFQZS Discontinued 61411
Intel® Server System R2208WFQZSR Launched 61417
Intel® Server System R2312WFTZS Discontinued 61418
Intel® Server System R2312WFTZSR Launched 61435

เซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล D50TNP

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System D50TNP2MHSTAC Storage Module Q3'21 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack Socket-P4 61568

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600BP

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Compute Module HNS2600BPB24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61696
Intel® Compute Module HNS2600BPB24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61705
Intel® Compute Module HNS2600BPB Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61707
Intel® Compute Module HNS2600BPBR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61738
Intel® Compute Module HNS2600BPBLCR Q2'19 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61739
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC Q2'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61741
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC24 Q3'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61743
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC24R Q2'19 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61747
Intel® Compute Module HNS2600BPQ Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61748
Intel® Compute Module HNS2600BPQ24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61760
Intel® Compute Module HNS2600BPQ24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61761
Intel® Compute Module HNS2600BPQR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61775
Intel® Compute Module HNS2600BPS Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61776
Intel® Compute Module HNS2600BPSR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61778
Intel® Compute Module HNS2600BPS24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61782
Intel® Compute Module HNS2600BPS24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61784

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis R1208WFXXX Launched 1U, Spread Core Rack 61953

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WF

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล M50CYP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board M50CYP2SBSTD Launched 18.79” x 16.84” Rack Socket-P4 270 W 61994
Intel® Server Board M50CYP2SB1U Launched 18.79” x 16.84” Rack Socket-P4 270 W 61995

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600BPR

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600BPB Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 62032
Intel® Server Board S2600BPBR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 62033
Intel® Server Board S2600BPQ Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 62035
Intel® Server Board S2600BPQR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 62036
Intel® Server Board S2600BPS Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 62037
Intel® Server Board S2600BPSR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 62038

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600ST

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600STB Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 62076
Intel® Server Board S2600STBR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 62078
Intel® Server Board S2600STQ Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 62084
Intel® Server Board S2600STQR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 62086

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600WFR

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600WFQ Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62103
Intel® Server Board S2600WF0 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62105
Intel® Server Board S2600WF0R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62107
Intel® Server Board S2600WFQR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62108
Intel® Server Board S2600WFT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62109
Intel® Server Board S2600WFTR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62113

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์ Linux* สําหรับ Intel® Storage Module RMSP3JD160J และIntel® Storage Adapter RSP3QD160J, RSP3GD016J

ไดรเวอร์ Linux* สําหรับIntel® Storage Adapter RS3P4QF160J และ RS3P4GF016J

Linux* Driver for Intel® Storage Module RMSP3JD160J and Intel® Storage Adapter RSP3QD160J, RSP3GD016J

Linux* Driver for Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J and RS3P4GF016J

Linux* Driver for Intel® RAID Modules RMS3VC160 and Intel® RAID Controller RS3UC080J, RS3GC008

ชุดควบคุมการทำงาน Raid Controllerบนเว็บ ของ Intel® 3 (RWC3) สําหรับ Windows*

Firmware Package for Intel® Storage Module RMSP3JD160J and Intel® Storage Adapter RSP3QD160J, RSP3GD016J

การสนับสนุน

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน