อแดปเตอร์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Intel® RSP3GD016J

ข้อมูลจำเพาะ

 • คอลเล็คชั่นผลิตภัณฑ์ Intel® RAID Controller
 • ชื่อรหัส Geneva Dunes เดิมของผลิตภัณฑ์
 • สถานะ Launched
 • วันที่วางจำหน่าย Q3'17
 • การยุติการผลิตที่คาดไว้ 2025
 • ตลาดเป้าหมาย Storage
 • ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด Low-Profile MD2 PCIe AIC
 • อุปกรณ์ที่รองรับ SAS/SATA
 • ระบบปฏิบัติการที่รองรับ Windows, Linux, VMWare
 • รองรับระดับ RAID JBOD Only
 • โหมด JBOD ใช่
 • # พอร์ตภายใน 0
 • # พอร์ตภายนอก 16
 • # อุปกรณ์ที่รองรับ 1024
 • โฮสต์อินเตอร์เฟซ PCIe PCIe x8 Gen3
 • รุ่นโปรเซสเซอร์ IO SAS3416
 • การระบุคีย์ PCIe x8 Connector
 • การจัดตำแหน่งคอนเน็กเตอร์ Vertical
 • สามารถซื้อการขยายเวลาการรับประกันได้ (มีในบางประเทศ) ใช่
 • รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันแบบขยาย Intel® RAID Extended Warranty
 • รายการที่รวม (1) Intel® RAID Adapter, (1) low-profile mounting bracket

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Storage Adapter RSP3GD016J, 5 Pack

 • MM# 954492
 • รหัสการสั่งซื้อ RSP3GD016J

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN 4A994J
 • CCATS NA
 • US HTS 8471801000

ข้อมูล PCN/MDDS

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

Intel® Server System M50CYP Family

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System M50CYP2UR208 Launched 50295
Intel® Server System M50CYP2UR312 Launched 50297

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208WFQYSR Launched 50435
Intel® Server System R1208WFTYS Discontinued 50436
Intel® Server System R1208WFTYSR Launched 50443
Intel® Server System R1304WF0YSR Launched 50444
Intel® Server System R1304WF0YS Discontinued 50445
Intel® Server System R1304WFTYS Discontinued 50453
Intel® Server System R1304WFTYSR Launched 50462

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208WF0ZS Discontinued 50524
Intel® Server System R2208WFQZS Discontinued 50531
Intel® Server System R2208WFTZS Discontinued 50539
Intel® Server System R2208WFTZSR Launched 50561
Intel® Server System R2208WF0ZSR Launched 50568
Intel® Server System R2224WFQZS Discontinued 50569
Intel® Server System R2224WFTZS Discontinued 50577
Intel® Server System R2224WFTZSR Launched 50584
Intel® Server System R2308WFTZS Discontinued 50585
Intel® Server System R2308WFTZSR Launched 50592
Intel® Server System R2312WF0NP Discontinued 50593
Intel® Server System R2312WF0NPR Launched 50599
Intel® Server System R2312WFQZS Discontinued 50600
Intel® Server System R2208WFQZSR Launched 50606
Intel® Server System R2312WFTZS Discontinued 50607
Intel® Server System R2312WFTZSR Launched 50624

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล D50TNP

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System D50TNP2MHSTAC Storage Module Q3'21 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack Socket-P4 50759

Intel® Compute Module ตระกูล HNS2600BP

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Compute Module HNS2600BPB24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 50836
Intel® Compute Module HNS2600BPB24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 50845
Intel® Compute Module HNS2600BPB Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 50847
Intel® Compute Module HNS2600BPBR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 50878
Intel® Compute Module HNS2600BPBLCR Q2'19 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 50879
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC Q2'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 50881
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC24 Q3'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 50883
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC24R Q2'19 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 50887
Intel® Compute Module HNS2600BPQ Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 50888
Intel® Compute Module HNS2600BPQ24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 50900
Intel® Compute Module HNS2600BPQ24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 50901
Intel® Compute Module HNS2600BPQR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 50915
Intel® Compute Module HNS2600BPS Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 50916
Intel® Compute Module HNS2600BPSR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 50918
Intel® Compute Module HNS2600BPS24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 50922
Intel® Compute Module HNS2600BPS24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 50924

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis R1208WFXXX Launched 1U, Spread Core Rack 51182

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis R2312WFXXX Launched 2U, Spread Core Rack 51198

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล M50CYP2SB

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board M50CYP2SBSTD Launched 18.79” x 16.84” Rack Socket-P4 270 W 51213
Intel® Server Board M50CYP2SB1U Launched 18.79” x 16.84” Rack Socket-P4 270 W 51214

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600BP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600BPB Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 51247
Intel® Server Board S2600BPBR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 51248
Intel® Server Board S2600BPQ Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 51250
Intel® Server Board S2600BPQR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 51251
Intel® Server Board S2600BPS Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 51252
Intel® Server Board S2600BPSR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 51253

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600ST

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600STB Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 51291
Intel® Server Board S2600STBR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 51293
Intel® Server Board S2600STQ Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 51299
Intel® Server Board S2600STQR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 51301

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600WFQ Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 51318
Intel® Server Board S2600WF0 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 51320
Intel® Server Board S2600WF0R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 51322
Intel® Server Board S2600WFQR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 51323
Intel® Server Board S2600WFT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 51324
Intel® Server Board S2600WFTR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 51328

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ดาวน์โหลด StorCLI Standalone Utility

ดาวน์โหลด แพ็คเกจเฟิร์มแวร์Intel® Storage Module RMSP3JD160J และ Intel® Storage Adapter RSP3QD160J, RSP3GD016J

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์ Windows * สําหรับ Intel® Storage Module RMSP3JD160J และ RSP3QD160J Intel® Storage Adapter RSP3GD016J

ดาวน์โหลด ชุดควบคุมการทํางาน Raid Controllerบนเว็บของ Intel® 3 (RWC3) สําหรับ Windows *

ดาวน์โหลด ชุดควบคุมการทํางาน Raid Controllerบนเว็บของ Intel® 3 (RWC3) สําหรับ Linux *

เอกสารด้านเทคนิค

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน