ระบบไร้สาย Intel® Dual Band-AC 3168

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะระบบเครือข่าย

 • สตรีม TX/RX 1x1
 • แบนด์ 2.4, 5 GHz
 • ความเร็วสูงสุด 433 Mbps
 • ผ่านการรับรอง Wi-Fi* Wi-Fi 5 (802.11ac)
 • มาตรฐานการดำเนินการ FIPS, FISMA
 • อินทิเกรต Bluetooth ใช่
 • เวอร์ชั่น Bluetooth 4.2

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

 • ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด M.2 2230
 • ขนาดแพ็คเกจ 22 mm x 30 mm x 2.4 mm
 • ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ Wi-Fi(PCIe), BT(USB)

เทคโนโลยีขั้นสูง

 • MU-MIMO ไม่ใช่
 • ได้รับการสนับสนุนภายใต้เทคโนโลยี Intel® vPro™ ไม่ใช่

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Intel® Dual Band Wireless-AC 3168, 1x1 AC + BT M.2 2230, Low Power, No vPro®

 • MM# 944885
 • รหัสการสั่งซื้อ 3168.NGWG.S
 • MDDS Content ID 706585

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN 5A992CN3
 • CCATS G147045
 • US HTS 8517620090

ข้อมูล PCN

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์ Windows® 10 และ Windows 11* Wi-Fi สําหรับอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel®

ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless และไดรเวอร์สําหรับผู้ดูแลระบบ IT

Intel® Wireless Bluetooth® สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11*

Bluetooth® Intel® Wireless สําหรับผู้ดูแลระบบ IT

ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless และไดรเวอร์สําหรับ Windows 7*

ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless และไดรเวอร์สําหรับ Windows 8.1*

Intel® Wireless Bluetooth® สําหรับ Windows 7*

Intel® Wireless Bluetooth® สําหรับ Windows 8.1*

การสนับสนุน

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

อุณหภูมิการทํางานสูงสุด

นี่เป็นอุณหภูมิการทํางานสูงสุดที่อนุญาตตามที่รายงานโดยเซ็นเซอร์อุณหภูมิ อุณหภูมิฉับตัวอย่างอาจเกินค่านี้เป็นระยะเวลาสั้นๆ หมายเหตุ: อุณหภูมิสูงสุดที่สังเกตได้สามารถกําหนดค่าได้โดยผู้จัดจําหน่ายระบบ และสามารถออกแบบเฉพาะได้

เวอร์ชั่น Bluetooth

อุปกรณ์เชื่อมต่อไร้สายผ่านเทคโนโลยี Bluetooth โดยใช้คลื่นวิทยุแทนสายเชื่อมต่อหรือสายสัญญาณ เพื่อเชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ Bluetooth เกิดขึ้นในช่วงสั้นๆ โดยมีการสร้างเครือข่ายแบบไดนามิกและโดยอัตโนมัติ เมื่ออุปกรณ์ Bluetooth เข้าและออกจากระยะเชื่อมต่อของคลื่นวิทยุ

MU-MIMO

Multi-user MIMO (MU-MIMO) เป็นชุดเทคโนโลยี multiple-input และ multiple-output สำหรับการสื่อสารไร้สาย ซึ่งชุดผู้ใช้หรือเครื่องลูกข่ายไร้สายที่มีเสาสัญญาณ จะสื่อสารระหว่างกัน