สายเคเบิล Intel® Omni-Path Active Optical Cable QSFP-QSFP 50.0M

0 ค้าปลีก X

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

 • รายละเอียด Intel® OPA Active Optical Cable (AOC) with QSFP28 connectors.

ข้อมูลจำเพาะระบบเครือข่าย

 • อัตราข้อมูลต่อพอร์ต 100Gbps

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable QSFP-QSFP A 50.0M 100FRRA0500

 • MM# 957785
 • รหัสการสั่งซื้อ 100FRRA0500

Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable QSFP-QSFP L 50.0M 100FRRL0500

 • MM# 952427
 • รหัสการสั่งซื้อ 100FRRL0500

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable QSFP-QSFP F 50.0M 100FRRF0500

 • MM# 947792
 • รหัสการสั่งซื้อ 100FRRF0500

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8517620090

ข้อมูล PCN/MDDS

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เอกสารด้านเทคนิค

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก