สายเคเบิล Intel® Omni-Path Active Optical Cable QSFP-QSFP 30.0M

0 Retailers X

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

 • รายละเอียด Intel® OPA Active Optical Cable (AOC) with QSFP28 connectors.

ข้อมูลจำเพาะระบบเครือข่าย

 • อัตราข้อมูลต่อพอร์ต 100Gbps

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable QSFP-QSFP A 30.0M 100FRRA0300

 • MM# 957783
 • รหัสการสั่งซื้อ 100FRRA0300

Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable QSFP-QSFP L 30.0M 100FRRL0300

 • MM# 952424
 • รหัสการสั่งซื้อ 100FRRL0300

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable QSFP-QSFP F 30.0M 100FRRF0300

 • MM# 947627
 • รหัสการสั่งซื้อ 100FRRF0300

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN 5A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8517620090

ข้อมูล PCN/MDDS

ดาวน์โหลดและซอฟต์แวร์

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก