สายเคเบิล Intel® Omni-Path Cable Passive Copper Cable QSFP-QSFP 3.0M

0 ค้าปลีก X

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด Intel® OPA passive copper cable with QSFP28 connectors.

ข้อมูลจำเพาะระบบเครือข่าย

  • อัตราข้อมูลต่อพอร์ต 100Gbps

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Omni-Path Cable Passive Copper Cable QSFP-QSFP F 26AWG 3.0M 100CQQF2630

  • MM# 959843
  • รหัสการสั่งซื้อ 100CQQF2630

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Intel® Omni-Path Cable Passive Copper Cable QSFP-QSFP H 26AWG 3.0M 100CQQH2630

  • MM# 947011
  • รหัสการสั่งซื้อ 100CQQH2630

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8544422000

ข้อมูล PCN/MDDS

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เอกสารด้านเทคนิค

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก