สายเคเบิล Intel® Omni-Path Cable Passive Copper Cable QSFP-QSFP 1.0M

0 Retailers X

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด Intel® OPA passive copper cable with QSFP28 connectors.

ข้อมูลจำเพาะระบบเครือข่าย

  • อัตราข้อมูลต่อพอร์ต 100Gbps

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Omni-Path Cable Passive Copper Cable QSFP-QSFP F 30AWG 1.0M 100CQQF3010

  • MM# 947012
  • รหัสการสั่งซื้อ 100CQQF3010

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8544422000

ข้อมูล PCN/MDDS

ดาวน์โหลดและซอฟต์แวร์

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก