Intel® Wireless Gigabit Antenna-M M100042

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะระบบเครือข่าย

  • ผ่านการรับรอง Wi-Fi* 802.11ad

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

  • ขนาดแพ็คเกจ 9 mm x 25 mm x 2.45 mm

เทคโนโลยีขั้นสูง

  • Intel® Smart Connect Technology ไม่ใช่
  • ได้รับการสนับสนุนภายใต้เทคโนโลยี Intel® vPro™ ไม่ใช่

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

การสนับสนุน

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

อุณหภูมิการทํางานสูงสุด

นี่เป็นอุณหภูมิการทํางานสูงสุดที่อนุญาตตามที่รายงานโดยเซ็นเซอร์อุณหภูมิ อุณหภูมิฉับตัวอย่างอาจเกินค่านี้เป็นระยะเวลาสั้นๆ หมายเหตุ: อุณหภูมิสูงสุดที่สังเกตได้สามารถกําหนดค่าได้โดยผู้จัดจําหน่ายระบบ และสามารถออกแบบเฉพาะได้

ระยะเวลารับประกัน

ดูเอกสารการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ได้ที่ https://supporttickets.intel.com/warrantyinfo

Intel® Smart Connect Technology

Intel® Smart Connect Technology จะอัพเดตแอพพลิเคชันต่างๆ โดยอัตโนมัติ เช่น อีเมลและเครือข่ายสังคมเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในโหมดสลีป ด้วย Intel Smart Connect Technology คุณไม่ต้องรอให้แอพพลิเคชันของคุณอัพเดตเมื่อคุณปลุกคอมพิวเตอร์ของคุณ