Intel® Wireless Gigabit Antenna-M M100042

0 ค้าปลีก X

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลจำเพาะระบบเครือข่าย

 • ผ่านการรับรอง Wi-Fi* 802.11ad

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

 • ขนาดแพ็คเกจ 9 mm x 25 mm x 2.45 mm

เทคโนโลยีขั้นสูง

 • ได้รับการสนับสนุนภายใต้เทคโนโลยี Intel® vPro™ ไม่ใช่
 • Intel® Smart Connect Technology ไม่ใช่

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Wireless Gigabit Antenna-M M100042

 • MM# 944554
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR2GK
 • รหัสการสั่งซื้อ FR10042R.RFWG
 • Stepping C1

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN 5A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8517700000

ข้อมูล PCN/MDDS

SR2GK

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เอกสารด้านเทคนิค

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

Intel® Smart Connect Technology

Intel® Smart Connect Technology จะอัพเดตแอพพลิเคชันต่างๆ โดยอัตโนมัติ เช่น อีเมลและเครือข่ายสังคมเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในโหมดสลีป ด้วย Intel Smart Connect Technology คุณไม่ต้องรอให้แอพพลิเคชันของคุณอัพเดตเมื่อคุณปลุกคอมพิวเตอร์ของคุณ