อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet I350-T4V2

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลจำเพาะระบบเครือข่าย

 • การกำหนดค่าพอร์ต Quad
 • เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชัน Intel® สำหรับการเชื่อมต่อ (VT-c) ใช่
 • ความเร็วและความกว้างของสล็อต 5 GT/s, x4 Lane
 • คอนโทรลเลอร์ Intel Ethernet Controller I350

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

 • ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ PCIe v2.1 (5.0 GT/s)

Intel® Virtualization Technology เพื่อการเชื่อมต่อ

เทคโนโลยีขั้นสูง

 • iWARP/RDMA ไม่ใช่
 • Intel® Ethernet Power Management ใช่
 • ออฟโหลดอัจฉริยะ ใช่
 • การจัดเก็บข้อมูลบนอีเธอร์เน็ต iSCSI, NFS

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Ethernet Server Adapter I350-T4V2, OEM Gen

 • MM# 934608
 • รหัสการสั่งซื้อ I350T4G2P20
 • MDDS Content ID 708790

Intel® Ethernet Server Adapter I350-T4V2, retail unit

 • MM# 936715
 • รหัสการสั่งซื้อ I350T4V2
 • MDDS Content ID 706913

Intel® Ethernet Server Adapter I350-T4V2, retail bulk

 • MM# 936716
 • รหัสการสั่งซื้อ I350T4V2BLK
 • MDDS Content ID 707219

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN 5A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8517620090

ข้อมูล PCN

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล M70KLP

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000SPO

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1304SPOSHBN Q2'16 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 61832
Intel® Server System R1304SPOSHBNR Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 61835
Intel® Server System R1304SPOSHOR Q2'16 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 61836
Intel® Server System R1304SPOSHORR Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 61839
Intel® Server System R1208SPOSHOR Q2'16 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 61840
Intel® Server System R1208SPOSHORR Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 61843

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208WFQYSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 61979
Intel® Server System R1208WFTYS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 61982
Intel® Server System R1208WFTYSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 61989
Intel® Server System R1304WF0YS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 61993
Intel® Server System R1304WF0YSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 61998
Intel® Server System R1304WFTYS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 62004
Intel® Server System R1304WFTYSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 62013

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208WT2GSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3 62018
Intel® Server System R1208WTTGSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3 62024
Intel® Server System R1304WT2GSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3 62027
Intel® Server System R1304WTTGSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3 62031

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208WF0ZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62076
Intel® Server System R2208WFQZS Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62083
Intel® Server System R2208WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62091
Intel® Server System R2208WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62113
Intel® Server System R2208WF0ZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62120
Intel® Server System R2224WFQZS Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62121
Intel® Server System R2224WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62129
Intel® Server System R2224WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62136
Intel® Server System R2308WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62137
Intel® Server System R2308WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62144
Intel® Server System R2312WF0NP Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62145
Intel® Server System R2312WF0NPR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62151
Intel® Server System R2312WFQZS Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62152
Intel® Server System R2208WFQZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62158
Intel® Server System R2312WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62159
Intel® Server System R2312WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62176

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62190
Intel® Server System R2208WT2YSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62192
Intel® Server System R2208WTTYC1R Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62194
Intel® Server System R2308WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62196
Intel® Server System R2312WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62198
Intel® Server System R2224WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62201

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000SP

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System LSVRP4304ES6XX1 Q2'16 Discontinued uATX 4U Pedestal 62222

เซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล D50TNP

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System D50TNP1MHCPAC Compute Module Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4 62261
Intel® Server System D50TNP1MHCRLC Compute Module Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4 62303
Intel® Server System D50TNP1MHCRAC Compute Module Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4 62305
Intel® Server System D50TNP2MHSVAC Management Module Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack Socket-P4 62307
Intel® Server System D50TNP2MHSTAC Storage Module Q3'21 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack Socket-P4 62310
Intel® Server System D50TNP2MFALAC Acceleration Module Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack Socket-P4 62314

Intel® Compute Module ตระกูล HNS2600TP

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Compute Module HNS2600TP Q4'14 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 62348
Intel® Compute Module HNS2600TP24R Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 62355
Intel® Compute Module HNS2600TP24SR Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 62358
Intel® Compute Module HNS2600TP24STR Q4'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 62361
Intel® Compute Module HNS2600TPF Q1'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 62362
Intel® Compute Module HNS2600TPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 62365
Intel® Compute Module HNS2600TPNR Q1'17 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 62367
Intel® Compute Module HNS2600TPR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 62368

Intel® Compute Module ตระกูล HNS2600KP

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Compute Module HNS2600KPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 62382
Intel® Compute Module HNS2600KPR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 62385

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล D40AMP

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S1200SP

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600CW

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600CW2R Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62797
Intel® Server Board S2600CW2SR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62798
Intel® Server Board S2600CWTR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62799
Intel® Server Board S2600CWTSR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62800

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600KP

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600TP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600TPFR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 62843
Intel® Server Board S2600TPNR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 160 W 62844
Intel® Server Board S2600TPR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 62845

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600WFR

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600WT

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

Intel® Data Center Blocks สำหรับธุรกิจ (Intel® DCB สำหรับธุรกิจ)

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System LR1304SPCFG1R Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 65523
Intel® Server System LSVRP4304ES6XXR Q1'17 Discontinued uATX 4U Pedestal LGA 1151 Socket H4 65524

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Ethernet Adapter แพ็คไดรเวอร์ที่สมบูรณ์

คู่มือผู้ใช้อะแดปเตอร์สําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet

บันทึกประจํารุ่นผลิตภัณฑ์ Intel® Ethernet

ไดรเวอร์ Intel® Network Adapter สําหรับ 82575/6, 82580, I350 และ I210/211-Based Gigabit Network Connections for Linux*

เครื่องมือการดูแลระบบสําหรับ Intel® Network Adapters

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows Server 2016*

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows Server 2012*

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows® 10

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Microsoft Windows 11*

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows Server 2019*

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, ภาพ Preboot และไดรเวอร์ EFI

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows Server 2012 R2*

ไดรเวอร์ Intel® Network Adapter สําหรับ Windows 8.1 * - FINAL RELEASE

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับการเชื่อมต่อ Gigabit ที่ใช้ 82575/6 และ 82580 ภายใต้ FreeBSD*

ไดรเวอร์ฐาน Gigabit สําหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ FreeBSD*

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows Server 2008 R2* - รุ่นสุดท้าย

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows 7* - รุ่นสุดท้าย

การปิดใช้งานความสามารถในการออฟโหลด TCP-IPv6 Checksum กับ Intel® 1/10 GbE Controller

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows 8* - รุ่นสุดท้าย

ไดรเวอร์ฟังก์ชันเสมือนของอะแดปเตอร์เครือข่ายสําหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Gigabit Ethernet สําหรับ Linux*

การสนับสนุน

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

TDP

Thermal Design Power (TDP) แทนพลังประมวลผลเฉลี่ยในหน่วยวัตต์ ซึ่งโปรเซสเซอร์ใช้พลังงานมากเกินไปเมื่อปฏิบัติการที่ความถี่พื้นฐานโดยที่แกนประมวลผลทั้งหมดทำงานอยู่ ภายใต้เวิร์กโหลดที่กำหนดโดย Intel ซึ่งมีความซับซ้อนสูง โปรดดูเอกสารข้อมูลสำหรับข้อกำหนดของชุดระบายความร้อน

การแบ่งพอร์ตที่คล่องตัว

เทคโนโลยี Flexible Port Partitioning (FPP) ใช้ PCI SIG SR-IOV ที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมในการแบ่งอุปกรณ์อีเธอร์เน็ตทางกายภาพของคุณเป็นอุปกรณ์เสมือนหลายๆ ตัว สร้างคุณภาพของการให้บริการโดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละกระบวนการถูกมอบหมายไปยังฟังก์ชันแบบเสมือน และได้รับการแบ่งปันแบนด์วิดธ์อย่างเหมาะสม

Virtual Machine Device Queues (VMDq)

Virtual Machine Device Queues (VMDq) เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการออกแบบให้ออฟโหลดการสลับจำนวนหนึ่งที่ทำใน VMM (Virtual Machine Monitor) ไปที่ฮาร์ดแวร์เครือข่ายที่ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะสำหรับฟังก์ชันนี้ VMDq ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการสลับ I/O ใน VMM ลงอย่างมาก ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลและประสิทธิภาพของระบบโดยรวม

สามารถรองรับ PCI-SIG* SR-IOV

Single-Root I/O Virtualization (SR-IOV) เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันทรัพยากร I/O เดี่ยวแบบเนทีฟ (โดยตรง) ระหว่างเครื่องแบบเสมือนหลายๆ เครื่อง SR-IOV ทำให้มีกลไกที่ Single Root Function (เช่น พอร์ตอีเธอร์เน็ตพอร์ตเดียว) สามารถปรากฏเป็นอุปกรณ์ทางกายภาพหลายๆ ชิ้นแยกจากกัน

iWARP/RDMA

iWARP ให้บริการโครงสร้างที่มีความหน่วงแฝงต่ำแบบครบวงจรแก่ศูนย์ข้อมูลผ่านทาง Remote Direct Memory Access (RDMA) บนอีเธอร์เน็ต ส่วนประกอบที่สำคัญของ iWARP ที่สามารถให้ความหน่วงแฝงต่ำได้แก่ Kernel Bypass, Direct Data Placement และ Transport Acceleration

Intel® Ethernet Power Management

Intel® Ethernet Power Management Technology เป็นโซลูชันในการบริหารจัดการพลังงานโดยทั่วไป โดยลดพลังงานขณะที่ไม่ได้ใช้งาน, ลดปริมาณและพลังงานที่ใช้, ทำงานโดยประหยัดพลังงานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และเปิดใช้ฟังก์ชันต่างๆ เท่าที่จำเป็นเท่านั้น