อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet Converged XL710-QDA1

อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet Converged XL710-QDA1

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลจำเพาะระบบเครือข่าย

 • การกำหนดค่าพอร์ต Single
 • อัตราข้อมูลต่อพอร์ต 40/10GbE
 • เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชัน Intel® สำหรับการเชื่อมต่อ (VT-c) ใช่
 • ความเร็วและความกว้างของสล็อต 8.0 GT/s, x8 lanes
 • คอนโทรลเลอร์ Intel® Ethernet Controller XL710

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

 • ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Intel® Virtualization Technology เพื่อการเชื่อมต่อ

เทคโนโลยีขั้นสูง

 • iWARP/RDMA ไม่ใช่
 • Intel® Data Direct I/O Technology ใช่
 • ออฟโหลดอัจฉริยะ ใช่
 • การจัดเก็บข้อมูลบนอีเธอร์เน็ต iSCSI, NFS

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Ethernet Converged Network Adapter XL710-QDA1, retail unit

 • MM# 932583
 • รหัสการสั่งซื้อ XL710QDA1

Intel® Ethernet Converged Network Adapter XL710-QDA1, retail bulk

 • MM# 932584
 • รหัสการสั่งซื้อ XL710QDA1BLK

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN 5A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8517620090

ข้อมูล PCN/MDDS

ภาพผลิตภัณฑ์

ภาพผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล M70KLP

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208WFQYSR Launched 52242
Intel® Server System R1208WFTYS Discontinued 52243
Intel® Server System R1208WFTYSR Launched 52250
Intel® Server System R1304WF0YSR Launched 52251
Intel® Server System R1304WF0YS Discontinued 52252
Intel® Server System R1304WFTYS Discontinued 52260
Intel® Server System R1304WFTYSR Launched 52269

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208WT2GSR Discontinued 52273
Intel® Server System R1208WTTGSR Discontinued 52279
Intel® Server System R1304WT2GSR Discontinued 52282
Intel® Server System R1304WTTGSR Discontinued 52286

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208WF0ZS Discontinued 52331
Intel® Server System R2208WFQZS Discontinued 52338
Intel® Server System R2208WFTZS Discontinued 52346
Intel® Server System R2208WFTZSR Launched 52368
Intel® Server System R2208WF0ZSR Launched 52375
Intel® Server System R2224WFQZS Discontinued 52376
Intel® Server System R2224WFTZS Discontinued 52384
Intel® Server System R2224WFTZSR Launched 52391
Intel® Server System R2308WFTZS Discontinued 52392
Intel® Server System R2308WFTZSR Launched 52399
Intel® Server System R2312WF0NP Discontinued 52400
Intel® Server System R2312WF0NPR Launched 52406
Intel® Server System R2312WFQZS Discontinued 52407
Intel® Server System R2208WFQZSR Launched 52413
Intel® Server System R2312WFTZS Discontinued 52414
Intel® Server System R2312WFTZSR Launched 52431

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 52445
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 52447
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 52449
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 52451
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 52453
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 52456

Intel® Compute Module ตระกูล HNS2600TP

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Compute Module HNS2600TP24R Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 52589
Intel® Compute Module HNS2600TP24SR Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 52592
Intel® Compute Module HNS2600TP24STR Q4'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 52595
Intel® Compute Module HNS2600TPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 52599
Intel® Compute Module HNS2600TPNR Q1'17 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 52601
Intel® Compute Module HNS2600TPR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 52602

Intel® Compute Module ตระกูล HNS2600KP

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Compute Module HNS2600KPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 52616
Intel® Compute Module HNS2600KPR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 52619

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S9200WK

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System S9256WK1HLC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 52652
Intel® Server System S9248WK1HLC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 52656
Intel® Server System S9248WK2HAC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 52660
Intel® Server System S9248WK2HLC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 52661
Intel® Server System S9232WK1HAC Compute Module Q1'20 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 52662
Intel® Server System S9232WK1HLC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 52664
Intel® Server System S9232WK2HAC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 52668
Intel® Server System S9232WK2HLC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 52669

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600BP

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Compute Module HNS2600BPB24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 52670
Intel® Compute Module HNS2600BPB24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 52679
Intel® Compute Module HNS2600BPB Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 52681
Intel® Compute Module HNS2600BPBR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 52712
Intel® Compute Module HNS2600BPBLCR Q2'19 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 52713
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC Q2'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 52715
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC24 Q3'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 52717
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC24R Q2'19 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 52721
Intel® Compute Module HNS2600BPQ Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 52722
Intel® Compute Module HNS2600BPQ24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 52734
Intel® Compute Module HNS2600BPQ24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 52735
Intel® Compute Module HNS2600BPQR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 52749
Intel® Compute Module HNS2600BPS Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 52750
Intel® Compute Module HNS2600BPSR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 52752
Intel® Compute Module HNS2600BPS24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 52756
Intel® Compute Module HNS2600BPS24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 52758

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600BP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600BPB Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 53108
Intel® Server Board S2600BPBR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 53109
Intel® Server Board S2600BPQ Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 53111
Intel® Server Board S2600BPQR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 53112
Intel® Server Board S2600BPS Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 53113
Intel® Server Board S2600BPSR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 53114

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600CW

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600CW2R Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 53129
Intel® Server Board S2600CW2SR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 53130
Intel® Server Board S2600CWTR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 53131
Intel® Server Board S2600CWTSR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 53132

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600KP

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600ST

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600STB Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 53152
Intel® Server Board S2600STBR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 53154
Intel® Server Board S2600STQ Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 53160
Intel® Server Board S2600STQR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 53162

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600TP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600TPFR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 53175
Intel® Server Board S2600TPNR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 160 W 53176
Intel® Server Board S2600TPR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 53177

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600WFQ Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 53179
Intel® Server Board S2600WF0 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 53181
Intel® Server Board S2600WF0R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 53183
Intel® Server Board S2600WFQR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 53184
Intel® Server Board S2600WFT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 53185
Intel® Server Board S2600WFTR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 53189

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 53197
Intel® Server Board S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 53198
Intel® Server Board S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 53200

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ชุดไดรเวอร์อะแดปเตอร์ Intel® Ethernetสมบูรณ์

หมายเหตุรีลีสผลิตภัณฑ์Intel® Ethernet

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์® Intel® For Intel® Ethernet Controller ซีรีส์ 700 ภายใต้ FreeBSD*

เครื่องมือการจัดการIntel® Network Adapters

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์® Intel® For Windows Server 2019*

ไดรเวอร์®เครือข่าย Intel® Windows Server 2016*

Intel® Ethernetยูทิลิตี้การบู๊ตการเชื่อมต่อ, ภาพ Preboot และไดรเวอร์ EFI

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์® Intel® For Windows Server 2012 R2*

คู่มือผู้ใช้เกี่ยวกับอะแดปเตอร์Intel® Ethernetอะแดปเตอร์

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์® Intel® For Windows Server 2008 R2* - รุ่นสุดท้าย

Intel® QSFP+ Configuration Utilityรุ่น - FreeBSD* - รุ่นสุดท้าย

Intel® Ethernet Controllerอะแดปเตอร์อุปกรณ์แบบไดนามิก X710/XXV710/XL710: Radio Fronthaul 4G

เอกสารด้านเทคนิค

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การแบ่งพอร์ตที่คล่องตัว

เทคโนโลยี Flexible Port Partitioning (FPP) ใช้ PCI SIG SR-IOV ที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมในการแบ่งอุปกรณ์อีเธอร์เน็ตทางกายภาพของคุณเป็นอุปกรณ์เสมือนหลายๆ ตัว สร้างคุณภาพของการให้บริการโดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละกระบวนการถูกมอบหมายไปยังฟังก์ชันแบบเสมือน และได้รับการแบ่งปันแบนด์วิดธ์อย่างเหมาะสม

Virtual Machine Device Queues (VMDq)

Virtual Machine Device Queues (VMDq) เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการออกแบบให้ออฟโหลดการสลับจำนวนหนึ่งที่ทำใน VMM (Virtual Machine Monitor) ไปที่ฮาร์ดแวร์เครือข่ายที่ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะสำหรับฟังก์ชันนี้ VMDq ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการสลับ I/O ใน VMM ลงอย่างมาก ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลและประสิทธิภาพของระบบโดยรวม

สามารถรองรับ PCI-SIG* SR-IOV

Single-Root I/O Virtualization (SR-IOV) เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันทรัพยากร I/O เดี่ยวแบบเนทีฟ (โดยตรง) ระหว่างเครื่องแบบเสมือนหลายๆ เครื่อง SR-IOV ทำให้มีกลไกที่ Single Root Function (เช่น พอร์ตอีเธอร์เน็ตพอร์ตเดียว) สามารถปรากฏเป็นอุปกรณ์ทางกายภาพหลายๆ ชิ้นแยกจากกัน

iWARP/RDMA

iWARP ให้บริการโครงสร้างที่มีความหน่วงแฝงต่ำแบบครบวงจรแก่ศูนย์ข้อมูลผ่านทาง Remote Direct Memory Access (RDMA) บนอีเธอร์เน็ต ส่วนประกอบที่สำคัญของ iWARP ที่สามารถให้ความหน่วงแฝงต่ำได้แก่ Kernel Bypass, Direct Data Placement และ Transport Acceleration

Intel® Data Direct I/O Technology

Intel® Data Direct I/O Technology เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ปรับปรุงประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูล I/O สำหรับการส่งและใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์ I/O ด้วย Intel DDIO ทำให้ Intel® Server Adapters และคอนโทรลเลอร์สื่อสารโดยตรงกับแคชโปรเซสเซอร์ โดยไม่ต้องเลี่ยงไปผ่านหน่วยความจำของระบบ จึงช่วยลดความหน่วงแฝง, เพิ่มแบนด์วิดธ์ I/O ของระบบ และลดการใช้พลังงานลง