2U Dual Port Hot-swap Drive Cage Upgrade Kit 8 x 2.5" A2U8X25S3DPDK

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด Dual-port upgrade kit supporting eight 2.5 inch drives for 2U rack systems

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

2U Dual Port Hot-swap Drive Cage Upgrade Kit 8 x 2.5" A2U8X25S3DPDK, Single

  • OrderingCode A2U8X25S3DPDK

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

2U Dual Port Hot-swap Drive Cage Upgrade Kit 8 x 2.5" A2U8X25S3DPDK, OEM 10 pack

  • OrderingCode A2U8X25DKBB

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECC Varies By Product
  • PCode Varies By Product
  • HTS Varies By Product

ข้อมูล PCN/MDDS

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2000WTXXX Launched

ดาวน์โหลดและซอฟต์แวร์

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน