คอนโทรลเลอร์ Thunderbolt™ 2 Intel® DSL5520

0 ค้าปลีก X

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลจำเพาะ I/O

 • # แชนเนล Thunderbolt™ 4
 • การกำหนดค่าพอร์ต Dual

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Intel® DSL5520 Thunderbolt™ 2 Controller, 4-Channel, FC-CSP, Tray

 • MM# 930958
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR1JD
 • รหัสการสั่งซื้อ DSL5520
 • Stepping A0

Intel® DSL5520 Thunderbolt™ 2 Controller, 4-Channel, FC-CSP, T&R

 • MM# 930954
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR1JC
 • รหัสการสั่งซื้อ DSL5520
 • Stepping A0

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN 4A994
 • CCATS NA
 • US HTS 8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR1JD

SR1JC

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เอกสารด้านเทคนิค

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี

ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มีบ่งชี้ถึงผลิตภัณฑ์ที่เสนอการซื้อแบบขยายสำหรับระบบที่ชาญฉลาดและโซลูชันแบบเอ็มเบ็ดเด็ด สามารถพบการรับรองผลิตภัณฑ์และสภาพการใช้งานแอพพลิเคชั่นได้ในรายงาน Production Release Qualification (PRQ) ปรึกษาตัวแทน Intel สำหรับรายละเอียด