Bezel Spare FUPBEZELHSD2 for P4000 Chassis Supporting Hot Swap HDDs

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Bezel Spare FUPBEZELHSD2 for P4000 Chassis Supporting Hot Swap HDDs, Single

  • MM# 925749
  • รหัสการสั่งซื้อ FUPBEZELHSD2

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

ข้อมูล PCN/MDDS

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000G

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304XXMFEN2 Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304XXMUXX Launched 4U Rack or Pedestal

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000S

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304XXSFDN Discontinued 4U Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304XXSFDR Discontinued 4U Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304XXSHDN Discontinued 4U Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304XXSHDR Discontinued 4U Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304XXSHEN Discontinued 4U Pedestal

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000RP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308RPLSHDR Discontinued uATX 4U Pedestal LGA1150

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4304BT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BTLSHCN Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BTLSHCNR Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000M

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208XXMHDR Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208XXMHEN Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208XXMHGC Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208XXMHGR Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216XXMHEN Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216XXMHGC Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216XXMHGR Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216XXMHJC Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304XXMHEN Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMHDN Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMHDR Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMHEN Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMHGC Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMHGN Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMHJC Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMFDN Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMFDR Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMFGN Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMFGR Discontinued 4U Rack or Pedestal

ดาวน์โหลดและซอฟต์แวร์

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน