คอนโทรลเลอร์ Thunderbolt™ Intel® DSL4410

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลจำเพาะ I/O

 • # แชนเนล Thunderbolt™ 2
 • การกำหนดค่าพอร์ต Single

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Intel® DSL4410 Thunderbolt™ Controller, 2-Channel, FC-CSP, Tray

 • MM# 928760
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR15Z
 • รหัสการสั่งซื้อ DSL4410
 • Stepping A0
 • MDDS Content ID 706196

Intel® DSL4410 Thunderbolt™ Controller, 2-Channel, FC-CSP, T&R

 • MM# 928765
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR160
 • รหัสการสั่งซื้อ DSL4410
 • Stepping A0
 • MDDS Content ID 706196

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN 4A994
 • CCATS NA
 • US HTS 8542310001

ข้อมูล PCN

SR15Z

SR160

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

การสนับสนุน

ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี

มีตัวเลือกแบบฝังตัวจำหน่าย หมายถึง โดยปกติแล้ว SKU จะวางจำหน่ายเป็นเวลา 7 ปีนับตั้งแต่เปิด SKU ตัวแรกในตระกูลผลิตภัณฑ์ และอาจพร้อมจำหน่ายเป็นระยะเวลานานขึ้นในบางสถานการณ์ Intel ไม่ได้ให้สัญญาหรือรับประกันความพร้อมจำหน่ายของผลิตภัณฑ์หรือการสนับสนุนทางเทคนิคตามคู่มือโร้ดแมป Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโร้ดแมปหรือยกเลิกผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และบริการสนับสนุนซอฟต์แวร์ผ่านกระบวนการ EOL/PDN มาตรฐาน สามารถดูข้อมูลการรับรองผลิตภัณฑ์และสภาพการใช้งานได้ในรายงาน Production Release Qualification (PRQ) สำหรับ SKU นี้ ติดต่อผู้แทน Intel ของคุณสำหรับรายละเอียด