สายเคเบิล Intel® Ethernet QSFP+ Twinaxial

0 ค้าปลีก X

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Ethernet QSFP+ Twinaxial Cable, 1 meter

  • MM# 920258
  • รหัสการสั่งซื้อ XLDACBL1

Intel® Ethernet QSFP+ Twinaxial Cable, 5 meters

  • MM# 920345
  • รหัสการสั่งซื้อ XLDACBL5

Intel® Ethernet QSFP+ Twinaxial Cable, 3 meters

  • MM# 920344
  • รหัสการสั่งซื้อ XLDACBL3

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8544422000

ข้อมูล PCN/MDDS

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เอกสารด้านเทคนิค

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก