Intel® Ethernet Switch Silicon FM4212

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลจำเพาะระบบเครือข่าย

 • แบนด์วิดธ์สูงสุดของพอร์ต 120 G
 • พอร์ต SGMII สูงสุด 12
 • พอร์ต XAUI สูงสุด 12
 • การตัดผ่านความหน่วงแฝง 300 ns
 • อัตราการประมวลผลของเฟรม 180 M pps
 • ขนาดหน่วยความจำของกลุ่มข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน 2 MB
 • คลาสของการรับส่งข้อมูล 8
 • ขนาดตาราง MAC 16 K
 • กฎ ACL 16 K
 • ช่องทาง IPv4/IPv6 16K/4K
 • Intel® FlexPipe™ Technology ไม่ใช่
 • ความสมดุลการโหลดขั้นสูง ใช่
 • คุณลักษณะ CEE/DCB ใช่
 • การสนับสนุน Virtualization ของเซิร์ฟเวอร์ ใช่
 • คุณลักษณะของอุโมงค์ขั้นสูง ไม่ใช่
 • สนับสนุนอีเธอร์เน็ต Carrier ไม่ใช่
 • อินเตอร์เฟซ CPU EBI
 • แอพพลิเคชัน Data Center,FSI,HPC

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Intel® Ethernet Switch FM4212

 • MM# 920717
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SLJMW
 • รหัสการสั่งซื้อ EZFM4212
 • Stepping A3
 • MDDS Content ID 708461

Intel® Ethernet Switch FM4212

 • MM# 920718
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SLJMX
 • รหัสการสั่งซื้อ EZFM4212
 • Stepping A3
 • MDDS Content ID 708461

Intel® Ethernet Switch FM4212

 • MM# 920719
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SLJMY
 • รหัสการสั่งซื้อ EZFM4212
 • Stepping A3
 • MDDS Content ID 708461

Intel® Ethernet Switch FM4212

 • MM# 921070
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SLJMX
 • รหัสการสั่งซื้อ EZFM4212F1433E
 • Stepping A3
 • MDDS Content ID 708461

Intel® Ethernet Switch FM4212

 • MM# 921073
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SLJMW
 • รหัสการสั่งซื้อ EZFM4212F1433C
 • Stepping A3
 • MDDS Content ID 708461

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN 5A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542310001

ข้อมูล PCN

SLJMY

SLJMX

SLJMW

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

คู่มือผู้ใช้อะแดปเตอร์สําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet

เครื่องมือบริหารจัดการสําหรับ Intel® Network Adapters

การสนับสนุน

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

TDP

Thermal Design Power (TDP) แทนพลังประมวลผลเฉลี่ยในหน่วยวัตต์ ซึ่งโปรเซสเซอร์ใช้พลังงานมากเกินไปเมื่อปฏิบัติการที่ความถี่พื้นฐานโดยที่แกนประมวลผลทั้งหมดทำงานอยู่ ภายใต้เวิร์กโหลดที่กำหนดโดย Intel ซึ่งมีความซับซ้อนสูง โปรดดูเอกสารข้อมูลสำหรับข้อกำหนดของชุดระบายความร้อน

ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี

มีตัวเลือกแบบฝังตัวจำหน่าย หมายถึง โดยปกติแล้ว SKU จะวางจำหน่ายเป็นเวลา 7 ปีนับตั้งแต่เปิด SKU ตัวแรกในตระกูลผลิตภัณฑ์ และอาจพร้อมจำหน่ายเป็นระยะเวลานานขึ้นในบางสถานการณ์ Intel ไม่ได้ให้สัญญาหรือรับประกันความพร้อมจำหน่ายของผลิตภัณฑ์หรือการสนับสนุนทางเทคนิคตามคู่มือโร้ดแมป Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโร้ดแมปหรือยกเลิกผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และบริการสนับสนุนซอฟต์แวร์ผ่านกระบวนการ EOL/PDN มาตรฐาน สามารถดูข้อมูลการรับรองผลิตภัณฑ์และสภาพการใช้งานได้ในรายงาน Production Release Qualification (PRQ) สำหรับ SKU นี้ ติดต่อผู้แทน Intel ของคุณสำหรับรายละเอียด