โมดูลแผงควบคุมภายในเครื่อง AXXLCPANEL

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด Local Control Panel Module AXXLCPANEL for use with Intel® Server Systems (Please Check configuration guides for compatibility)

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Local Control Panel Module AXXLCPANEL, Single

  • รหัสการสั่งซื้อ AXXLCPANEL2

Local Control Panel Module AXXLCPANEL, Single

  • รหัสการสั่งซื้อ AXXLCPANEL

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8537109170

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000IP

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000CP

บอร์ดเวิร์คสเตชัน Intel® ตระกูล P4300CR

ดาวน์โหลดและซอฟต์แวร์

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก