โมดูลแผงควบคุมภายในเครื่อง AXXLCPANEL

0 ค้าปลีก X

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด Local Control Panel Module AXXLCPANEL for use with Intel® Server Systems (Please Check configuration guides for compatibility)

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Local Control Panel Module AXXLCPANEL, Single

  • MM# 918936
  • รหัสการสั่งซื้อ AXXLCPANEL2

Local Control Panel Module AXXLCPANEL, Single

  • MM# 917967
  • รหัสการสั่งซื้อ AXXLCPANEL

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8537109170

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000IP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2216IP4LHPC 55430
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224IP4LHPC 55433
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208IP4LHPC 55435
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308IP4LHPC 55436
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312IP4LHPC 55439

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000CP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208CP4MHGC 55564
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308CP4MHEN 55565
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308CP4MHGC 55566

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000IP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208IP4LHGC 55573
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216IP4LHJC 55577
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216IP4LHKC 55578
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4224IP4LHKC 55580
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHGC 55581
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHJC 55582
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHJCL 55583
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHKC 55584

บอร์ดเวิร์คสเตชัน Intel® ตระกูล P4300CR

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFGN 55609
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFJN 55610
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFJNL 55611
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFKN 55612

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เอกสารด้านเทคนิค

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก