460W Common Redundant Power Supply FXX460GCRPS

Gold-Efficiency

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด 460W Power Supply FXX460GCRPS, 80+ Gold-Efficiency

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000S

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis P4000XXSFDR Discontinued 4U Pedestal 57450
Intel® Server Chassis P4304XXSFDN Discontinued 4U Pedestal 57454
Intel® Server Chassis P4304XXSFDR Discontinued 4U Pedestal 57456
Intel® Server Chassis P4304XXSHDN Discontinued 4U Pedestal 57462
Intel® Server Chassis P4304XXSHDR Discontinued 4U Pedestal 57464
Intel® Server Chassis P4304XXSHEN Discontinued 4U Pedestal 57466

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000BB

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208BB4DC Discontinued 60576
Intel® Server System R1304BB4DC Discontinued 60578

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000GL

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208GL4DS Discontinued 60598
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 60602

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000GZ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208GZ4GCSAS Discontinued 60607

Intel® Storage System ตระกูล JBOD2000

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Storage System JBOD2224S2DP Discontinued 60804
Intel® Storage System JBOD2312S2SP Discontinued 60810
Intel® Storage System JBOD2312S3SP Discontinued 60812

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000BB

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2000BB4GS9 Discontinued 60860
Intel® Server System R2208BB4GC Discontinued 60861
Intel® Server System R2216BB4GC Discontinued 60863
Intel® Server System R2224BB4GCSAS Discontinued 60865

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000CP

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000RP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System P4308RPLSHDR Discontinued 61059

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000SC

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System P4304SC2SHDR Discontinued 61063

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000M

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis P4208XXMHDR Discontinued 61384
Intel® Server Chassis P4208XXMHEN Discontinued 61386
Intel® Server Chassis P4208XXMHGR Discontinued 61390
Intel® Server Chassis P4216XXMHEN Discontinued 61392
Intel® Server Chassis P4216XXMHGR Discontinued 61396
Intel® Server Chassis P4304XXMHEN Discontinued 61400
Intel® Server Chassis P4308XXMHDN Discontinued 61402
Intel® Server Chassis P4308XXMHDR Discontinued 61404
Intel® Server Chassis P4308XXMHGR Discontinued 61412
Intel® Server Chassis P4308XXMHJC Discontinued 61414
Intel® Server Chassis P4308XXMFDN Discontinued 61416
Intel® Server Chassis P4308XXMFDR Discontinued 61418
Intel® Server Chassis P4308XXMFGN Discontinued 61422
Intel® Server Chassis P4308XXMFGR Discontinued 61424

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เอกสารด้านเทคนิค

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน