Spare Hot Swap Backplane FUP4X35HSBP

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Spare Hot Swap Backplane FUP4X35HSBP, Single

  • MM# 913595
  • รหัสการสั่งซื้อ FUP4X35HSBP
  • MDDS Content ID 708131

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8537109170

ข้อมูล PCN

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000S

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis P4000XXSFDR Discontinued 4U Pedestal 62546
Intel® Server Chassis P4304XXSFDN Discontinued 4U Pedestal 62550
Intel® Server Chassis P4304XXSFDR Discontinued 4U Pedestal 62552
Intel® Server Chassis P4304XXSHCN Discontinued 4U Pedestal 62556
Intel® Server Chassis P4304XXSHDN Discontinued 4U Pedestal 62558
Intel® Server Chassis P4304XXSHDR Discontinued 4U Pedestal 62560
Intel® Server Chassis P4304XXSHEN Discontinued 4U Pedestal 62562

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000RP

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System P4308RPLSHDR Q2'13 Discontinued uATX 4U Pedestal LGA1150 66463

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4304BT

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System P4304BTLSHCN Q2'11 Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155 66473
Intel® Server System P4304BTLSHCNR Q2'12 Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155 66479

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000M

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis P4208XXMHDR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66788
Intel® Server Chassis P4208XXMHEN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66790
Intel® Server Chassis P4208XXMHGR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66794
Intel® Server Chassis P4216XXMHEN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66796
Intel® Server Chassis P4216XXMHGR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66800
Intel® Server Chassis P4304XXMHEN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66804
Intel® Server Chassis P4308XXMHDN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66806
Intel® Server Chassis P4308XXMHGR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66816
Intel® Server Chassis P4308XXMHJC Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66818
Intel® Server Chassis P4308XXMFDN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66820
Intel® Server Chassis P4308XXMFDR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66822
Intel® Server Chassis P4308XXMFGN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66826
Intel® Server Chassis P4308XXMFGR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 66828

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน