Spare Hot Swap Backplane FUP4X35HSBP

0 ค้าปลีก X

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด 3.5" Hot Swap Backplane spare (for P4304 server chassis)

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Spare Hot Swap Backplane FUP4X35HSBP, Single

  • MM# 913595
  • รหัสการสั่งซื้อ FUP4X35HSBP

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8537109170

ข้อมูล PCN/MDDS

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000S

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4000XXSFDR Discontinued 4U Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304XXSFDN Discontinued 4U Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304XXSFDR Discontinued 4U Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304XXSHCN Discontinued 4U Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304XXSHDN Discontinued 4U Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304XXSHDR Discontinued 4U Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304XXSHEN Discontinued 4U Pedestal

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000RP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308RPLSHDR Discontinued uATX 4U Pedestal LGA1150

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4304BT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BTLSHCN Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BTLSHCNR Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000M

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208XXMHDR Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208XXMHEN Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208XXMHGR Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216XXMHEN Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216XXMHGR Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304XXMHEN Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMHDN Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMHGR Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMHJC Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMFDN Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMFDR Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMFGN Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMFGR Discontinued 4U Rack or Pedestal

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เอกสารด้านเทคนิค

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน