ชุดไดร์ฟแบบ Hot Swap สำหรับแชสซีแนวตั้ง FUP4X35HSDK

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด 3.5" Hot Swap Drive Cage Kit for P4000 Server Chassis

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000S

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis P4000XXSFDR Discontinued 4U Pedestal 61215
Intel® Server Chassis P4304XXSFDN Discontinued 4U Pedestal 61219
Intel® Server Chassis P4304XXSFDR Discontinued 4U Pedestal 61221
Intel® Server Chassis P4304XXSFEN Discontinued 4U Pedestal 61223
Intel® Server Chassis P4304XXSHCN Discontinued 4U Pedestal 61225
Intel® Server Chassis P4304XXSHDN Discontinued 4U Pedestal 61227
Intel® Server Chassis P4304XXSHDR Discontinued 4U Pedestal 61229
Intel® Server Chassis P4304XXSHEN Discontinued 4U Pedestal 61231

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000CP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System P4208CP4MHGC Discontinued 64973
Intel® Server System P4308CP4MHEN Discontinued 64974
Intel® Server System P4308CP4MHGC Discontinued 64975

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000IP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System P4208IP4LHGC Discontinued 64982
Intel® Server System P4216IP4LHJC Discontinued 64986
Intel® Server System P4216IP4LHKC Discontinued 64987
Intel® Server System P4224IP4LHKC Discontinued 64989
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 64990
Intel® Server System P4308IP4LHJC Discontinued 64991
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 64993

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000RP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System P4308RPLSHDR Discontinued 64995

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000SC

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4304BT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System P4304BTLSHCN Discontinued 65005
Intel® Server System P4304BTLSHCNR Discontinued 65011

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000M

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis P4208XXMHDR Discontinued 65320
Intel® Server Chassis P4208XXMHEN Discontinued 65322
Intel® Server Chassis P4208XXMHGC Discontinued 65324
Intel® Server Chassis P4208XXMHGR Discontinued 65326
Intel® Server Chassis P4216XXMHEN Discontinued 65328
Intel® Server Chassis P4216XXMHGC Discontinued 65330
Intel® Server Chassis P4216XXMHGR Discontinued 65332
Intel® Server Chassis P4216XXMHJC Discontinued 65334
Intel® Server Chassis P4304XXMHEN Discontinued 65336
Intel® Server Chassis P4308XXMHDN Discontinued 65338
Intel® Server Chassis P4308XXMHDR Discontinued 65340
Intel® Server Chassis P4308XXMHEN Discontinued 65342
Intel® Server Chassis P4308XXMHGC Discontinued 65344
Intel® Server Chassis P4308XXMHGN Discontinued 65346
Intel® Server Chassis P4308XXMHGR Discontinued 65348
Intel® Server Chassis P4308XXMHJC Discontinued 65350
Intel® Server Chassis P4308XXMFDN Discontinued 65352
Intel® Server Chassis P4308XXMFDR Discontinued 65354
Intel® Server Chassis P4308XXMFEN Discontinued 65356
Intel® Server Chassis P4308XXMFGN Discontinued 65358
Intel® Server Chassis P4308XXMFGR Discontinued 65360

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน