ชุดไดร์ฟแบบ Hot Swap สำหรับแชสซีแนวตั้ง FUP4X35HSDK

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด 3.5" Hot Swap Drive Cage Kit for P4000 Server Chassis

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000S

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis P4000XXSFDR Discontinued 4U Pedestal 62126
Intel® Server Chassis P4304XXSFDN Discontinued 4U Pedestal 62130
Intel® Server Chassis P4304XXSFDR Discontinued 4U Pedestal 62132
Intel® Server Chassis P4304XXSFEN Discontinued 4U Pedestal 62134
Intel® Server Chassis P4304XXSHCN Discontinued 4U Pedestal 62136
Intel® Server Chassis P4304XXSHDN Discontinued 4U Pedestal 62138
Intel® Server Chassis P4304XXSHDR Discontinued 4U Pedestal 62140
Intel® Server Chassis P4304XXSHEN Discontinued 4U Pedestal 62142

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000CP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System P4208CP4MHGC Discontinued 66017
Intel® Server System P4308CP4MHEN Discontinued 66018
Intel® Server System P4308CP4MHGC Discontinued 66019

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000IP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System P4208IP4LHGC Discontinued 66026
Intel® Server System P4216IP4LHJC Discontinued 66030
Intel® Server System P4216IP4LHKC Discontinued 66031
Intel® Server System P4224IP4LHKC Discontinued 66033
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 66034
Intel® Server System P4308IP4LHJC Discontinued 66035
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 66037

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000RP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System P4308RPLSHDR Discontinued 66039

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000SC

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4304BT

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000M

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis P4208XXMHDR Discontinued 66364
Intel® Server Chassis P4208XXMHEN Discontinued 66366
Intel® Server Chassis P4208XXMHGC Discontinued 66368
Intel® Server Chassis P4208XXMHGR Discontinued 66370
Intel® Server Chassis P4216XXMHEN Discontinued 66372
Intel® Server Chassis P4216XXMHGC Discontinued 66374
Intel® Server Chassis P4216XXMHGR Discontinued 66376
Intel® Server Chassis P4216XXMHJC Discontinued 66378
Intel® Server Chassis P4304XXMHEN Discontinued 66380
Intel® Server Chassis P4308XXMHDN Discontinued 66382
Intel® Server Chassis P4308XXMHDR Discontinued 66384
Intel® Server Chassis P4308XXMHEN Discontinued 66386
Intel® Server Chassis P4308XXMHGC Discontinued 66388
Intel® Server Chassis P4308XXMHGN Discontinued 66390
Intel® Server Chassis P4308XXMHGR Discontinued 66392
Intel® Server Chassis P4308XXMHJC Discontinued 66394
Intel® Server Chassis P4308XXMFDN Discontinued 66396
Intel® Server Chassis P4308XXMFDR Discontinued 66398
Intel® Server Chassis P4308XXMFEN Discontinued 66400
Intel® Server Chassis P4308XXMFGN Discontinued 66402
Intel® Server Chassis P4308XXMFGR Discontinued 66404

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

การสนับสนุน

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน