ไดร์ฟ SATA Slim-line Optical DVD AXXSATADVDROM

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด SATA Slim-line Optical DVD Drive

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

SATA Slim-line Optical DVD Drive AXXSATADVDROM, Single

  • MM# 937569
  • รหัสการสั่งซื้อ AXXSATADVDROM

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

SATA Slim-line Optical DVD Drive AXXSATADVDROM, Single

  • MM# 906872
  • รหัสการสั่งซื้อ AXXSATADVDROM

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8471706000

ข้อมูล PCN

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000SPO

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1304SPOSHBN Q2'16 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 61786
Intel® Server System R1304SPOSHBNR Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 61789
Intel® Server System R1304SPOSHOR Q2'16 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 61790
Intel® Server System R1304SPOSHORR Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 61793
Intel® Server System R1208SPOSHOR Q2'16 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 61794
Intel® Server System R1208SPOSHORR Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 61797

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WT

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208WT2YS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 62132
Intel® Server System R2208WTTYC1 Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 62136
Intel® Server System R2208WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 62137
Intel® Server System R2224WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 62138
Intel® Server System R2308WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 62140
Intel® Server System R2312WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 62142
Intel® Server System R2208WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62144
Intel® Server System R2208WT2YSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62146
Intel® Server System R2208WTTYC1R Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62148
Intel® Server System R2308WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62150

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis R1208WFXXX Launched 1U, Spread Core Rack 62650

โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis R1304WTXXX Discontinued 1U, Spread Core Rack 62659

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WF

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S1200SP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S1200SPO Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4 80 W 62702
Intel® Server Board S1200SPOR Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4 80 W 62715

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62812
Intel® Server Board S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62816
Intel® Server Board S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62819
Intel® Server Board S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62820
Intel® Server Board S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62822

Intel® Data Center Blocks สำหรับธุรกิจ (Intel® DCB สำหรับธุรกิจ)

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000BB

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208BB4DC Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 66064
Intel® Server System R1208BB4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 66065
Intel® Server System R1304BB4DC Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 66066
Intel® Server System R1304BB4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 66067

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000EP

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208EP2SHFN Q2'12 Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 1U Rack Socket B2 66069
Intel® Server System R1304EP2SFFN Q3'12 Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 1U Rack Socket B2 66077
Intel® Server System R1304EP2SHFN Q3'12 Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 1U Rack Socket B2 66079

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000GL

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208GL4DS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 66086
Intel® Server System R1304GL4DS9 Q3'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 66090

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000GZ

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000JP

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208JP4GS Q4'12 Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 66102
Intel® Server System R1208JP4OC Q4'12 Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 66104
Intel® Server System R1208JP4TC Q4'12 Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 66105
Intel® Server System R1304JP4GS Q4'12 Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 66106
Intel® Server System R1304JP4OC Q4'12 Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 66108
Intel® Server System R1304JP4TC Q4'12 Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 66110

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000RP

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208RPMSHOR Q2'13 Discontinued uATX 1U Rack LGA1150 66111
Intel® Server System R1208RPOSHOR Q2'13 Discontinued uATX 1U Rack LGA1150 66115
Intel® Server System R1304RPMSHOR Q2'13 Discontinued uATX 1U Rack LGA1150 66117
Intel® Server System R1304RPOSHBN Q2'13 Discontinued uATX 1U Rack LGA1150 66120
Intel® Server System R1304RPSSFBN Q2'13 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack LGA1150 66125

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000SP

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1304SP2SFBN Q4'12 Discontinued SSI ATX (12" X 9.6") 1U Rack Socket B2 66136
Intel® Server System R1304SP2SHBN Q4'12 Discontinued ATX 1U Rack Socket R3 66137
Intel® Server System R1304SP4SHOC Q3'12 Discontinued ATX 12" x 9.6" 1U Rack Socket B2 66143

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1304BT

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1304BTLSFAN Q2'11 Discontinued ATX 1U Rack LGA1155 66147
Intel® Server System R1304BTLSFANR Q2'12 Discontinued ATX 1U Rack LGA1155 66150
Intel® Server System R1304BTLSHBN Q2'11 Discontinued ATX 1U Rack LGA1155 66151
Intel® Server System R1304BTLSHBNR Q2'12 Discontinued ATX 1U Rack LGA1155 66162
Intel® Server System R1304BTSSFAN Q2'11 Discontinued microATX 1U Rack LGA1155 66163
Intel® Server System R1304BTSSFANR Q2'12 Discontinued uATX 1U Rack LGA1155 66165

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล SR1600GP

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System SR1630GP Q3'09 Discontinued 1U Rack LGA1156 66215
Intel® Server System SR1630GPRX Q2'10 Discontinued 1U Rack LGA1156 66219
Intel® Server System SR1695GPRX1AC Q3'10 Discontinued 1U Rack LGA1156 66222
Intel® Server System SR1695GPRX2AC Q3'10 Discontinued 1U Rack LGA1156 66224

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล SR1600UR

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System SR1600URHSR Q1'09 Discontinued 1U Rack LGA1366 66230
Intel® Server System SR1600URR Q1'09 Discontinued 1U Rack LGA1366 66232

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล SR1625UR

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System SR1625URR Q1'09 Discontinued 1U Rack LGA1366 66236
Intel® Server System SR1625URSASR Q1'09 Discontinued 1U Rack LGA1366 66241

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000BB

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2000BB4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 66348
Intel® Server System R2208BB4GC Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 66349
Intel® Server System R2208BB4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 66350
Intel® Server System R2216BB4GC Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 66351
Intel® Server System R2308BB4GC Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 66354

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000GL

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208GL4DS9 Q3'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66362
Intel® Server System R2208GL4GS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66363
Intel® Server System R2308GL4DS9 Q4'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66366
Intel® Server System R2308GL4GS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66367

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000GZ

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208GZ4GC Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66370
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66373
Intel® Server System R2216GZ4GC Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66375
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66377
Intel® Server System R2308GZ4GC Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66382
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Q4'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66385

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000IP

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2216IP4LHPC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 66391
Intel® Server System R2208IP4LHPC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 66396
Intel® Server System R2308IP4LHPC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 66397

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000LH2

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2304LH2HKC Q1'13 Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R 66407

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000LT2

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208LT2HKC4 Q1'13 Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R 66416

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000SC

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2308SC2SHDR Q3'12 Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 2U Rack Socket B2 66430
Intel® Server System R2308SC2SHFN Q3'12 Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 2U Rack Socket B2 66431

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล SR2600UR

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System SR2600URBRPR Q1'09 Discontinued 2U Rack LGA1366 66449
Intel® Server System SR2600URLXR Q1'09 Discontinued 2U Rack LGA1366 66453
Intel® Server System SR2600URSATAR Q4'09 Discontinued 2U Rack LGA1366 66459
Intel® Server System SR2612URR Q1'09 Discontinued 2U Rack LGA1366 66463

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล SR2625UR

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System SR2625URBRPR Q1'09 Discontinued 2U Rack LGA1366 66467
Intel® Server System SR2625URLXR Q1'09 Discontinued 2U Rack LGA1366 66471
Intel® Server System SR2625URLXT Q1'09 Discontinued 2U Rack LGA1366 66473

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล SR1000BC

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System SR1630BCR Q1'09 Discontinued 1U Rack LGA1366 66635

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล SR1000HG

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System SR1630HGP Q3'09 Discontinued 1U Rack LGA1156 66650
Intel® Server System SR1630HGPRX Q2'10 Discontinued 1U Rack LGA1156 66654

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล SR1000SH

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System SR1530SH Q3'07 Discontinued 1U Rack LGA775 66675

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

การสนับสนุน

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน