Integrated RAID I/O Expansion Module AXXROMBSASMR

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด 3Gb Integrated RAID I/O Expansion Module
  • URL ข้อมูลเพิ่มเติม ดูตอนนี้

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Integrated RAID I/O Expansion Module AXXROMBSASMR, Single

  • MM# 901641
  • รหัสการสั่งซื้อ AXXROMBSASMR

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN 5A992C
  • CCATS G134612
  • US HTS 8471801000

ข้อมูล PCN/MDDS

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

การสำรอง Intel® RAID (แบตเตอรี่/แฟลช)

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

การรับประกันที่ขยายระยะเวลาสำหรับส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์ Intel®

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® RAID Extended Warranty Launched 53608

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ตระกูล Intel® S3420GP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S3420GPLX Discontinued 53818
Intel® Server Board S3420GPRX Discontinued 53821

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S5500HC

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S5000UR

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S5520UR Discontinued 54124
Intel® Server Board S5520URT Discontinued 54127

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S5000WB

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S5500WB Discontinued 54170
Intel® Server Board S5500WB12V Discontinued 54175

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S5500HCT

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S5500HCV

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

บอร์ดเวิร์คสเตชัน Intel® ตระกูล S5520SC

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Workstation Board S5520SC Discontinued 54193

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1304BT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1304BTLSFAN Discontinued 54331
Intel® Server System R1304BTLSFANR Discontinued 54334
Intel® Server System R1304BTLSHBN Discontinued 54335
Intel® Server System R1304BTLSHBNR Discontinued 54346
Intel® Server System R1304BTSSFAN Discontinued 54347
Intel® Server System R1304BTSSFANR Discontinued 54349

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล SR1600GP

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล SR2600UR

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System SR2600URBRPR Discontinued 54633
Intel® Server System SR2612URR Discontinued 54647

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล SR2625UR

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System SR2625URBRPR Discontinued 54651

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4304BT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System P4304BTLSFCN Discontinued 54737
Intel® Server System P4304BTLSFCNR Discontinued 54739
Intel® Server System P4304BTLSHCN Discontinued 54741
Intel® Server System P4304BTLSHCNR Discontinued 54747
Intel® Server System P4304BTSSFCN Discontinued 54749
Intel® Server System P4304BTSSFCNR Discontinued 54751

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล SC5000HC

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System SC5650HCBRPR Discontinued 54799

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล SR1000HG

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System SR1630HGPRX Discontinued 54838

บอร์ดเวิร์คสเตชัน Intel® ตระกูล SC5000SC

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Workstation System SC5650SCWS Discontinued 54983

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เอกสารด้านเทคนิค

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน