Passive/Active Combination Heat-Sink with Removable Fan BXSTS100C

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด Passive/Active Combination Heat-Sink with Removable Fan. Supports processors up to 130W Watts.

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Passive/Active Combination Heat-Sink with Removable Fan BXSTS100C, Single

  • รหัสข้อมูลจำเพาะ S
  • รหัสการสั่งซื้อ BXSTS100C

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

ข้อมูล PCN/MDDS

S

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2400BB

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2400BB4 Discontinued

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2400GP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2400GP2 Discontinued
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2400GP4 Discontinued

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2400SC

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2400SC2 Discontinued

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S5500HC

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5520HC Discontinued

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S5000WB

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5500WB Discontinued
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5500WB12V Discontinued

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S5500BC

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5500BC Discontinued

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S5500HCT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5520HCT Discontinued

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S5500HCV

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5500HCV Discontinued

บอร์ดเวิร์คสเตชัน Intel® ตระกูล S5520SC

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเวิร์คสเตชัน Intel® S5520SC Discontinued

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล SC5000BC

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650BCDPR Discontinued

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล SC5000HC

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650HCBRPR Discontinued

บอร์ดเวิร์คสเตชัน Intel® ตระกูล SC5000SC

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® SC5650SCWS Discontinued

ดาวน์โหลดและซอฟต์แวร์

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน