Intel® RealSense™ Depth Camera D435if

ข้อมูลจำเพาะ

คำอธิบายการปฏิบัติการ

  • ช่วงการทำงาน (ต่ำสุด-สูงสุด) 0.3m - 3m
  • ความละเอียดของความลึกและ FPS 1280 X 720
  • ระยะการมองเห็น 87° × 58°

ข้อมูลเสริม

ส่วนประกอบ

  • เซ็นเซอร์ RGB ใช่
  • โมดูลการติดตาม ใช่

ข้อมูลจำเพาะโมดูล

  • ขนาด 90 mm x 25 mm x 25.8 mm
  • ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ USB 3 Type C

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เฟิร์มแวร์สําหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® RealSense™ D400

การสนับสนุน

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก