เอฟพีจีเอ Intel® Agilex™ ซีรี่ส์ I 027

R31B

ข้อมูลจำเพาะ

แหล่งข้อมูล

 • Logic Elements (LE) 2692760
 • Adaptive Logic Modules (ALM) 912800
 • Adaptive Logic Module (ALM) Registers 3651200
 • Fabric and I/O Phase-Locked Loops (PLLs) 28
 • Maximum Embedded Memory 287 Mb
 • Digital Signal Processing (DSP) Blocks 8528
 • Digital Signal Processing (DSP) Format Fixed Point (hard IP), Floating Point (hard IP), Multiply, Multiply and Accumulate, Variable Precision
 • Hard Processor System (HPS) Quad-core 64 bit Arm* Cortex*-A53
 • บล็อกเข้ารหัสลับแบบฮาร์ด 0
 • Hard Memory Controllers ใช่
 • External Memory Interfaces (EMIF) DDR4, QDR IV

ข้อมูลจำเพาะ I/O

 • Maximum User I/O Count 720
 • I/O Standards Support 1.2 V LVCMOS, 1.8 V LVCMOS, SSTL, POD, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential POD, Differential HSTL, Differential HSUL, True Differential Signaling
 • Maximum LVDS Pairs 360
 • Maximum Non-Return to Zero (NRZ) Transceivers 72
 • Maximum Non-Return to Zero (NRZ) Data Rate 58 Gbps
 • Maximum Pulse-Amplitude Modulation (PAM4) Transceivers 48
 • Maximum Pulse-Amplitude Modulation (PAM4) Data Rate 116 Gbps
 • Transceiver Protocol Hard IP PCIe Gen4, 10/25/50/100/200/400G Ethernet

เทคโนโลยีขั้นสูง

 • Hyper-Registers ใช่
 • FPGA Bitstream Security ใช่

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

 • Package Options R3184B

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Agilex™ I-Series 027 FPGA (R31B) AGIB027R31B1E1V

 • MM# 99AVZH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLEC
 • รหัสการสั่งซื้อ AGIB027R31B1E1V
 • Stepping A4

Intel® Agilex™ I-Series 027 FPGA (R31B) AGIB027R31B1E2V

 • MM# 99AVZX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLED
 • รหัสการสั่งซื้อ AGIB027R31B1E2V
 • Stepping A4

Intel® Agilex™ I-Series 027 FPGA (R31B) AGIB027R31B1I1V

 • MM# 99AW08
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLEE
 • รหัสการสั่งซื้อ AGIB027R31B1I1V
 • Stepping A4

Intel® Agilex™ I-Series 027 FPGA (R31B) AGIB027R31B1I2V

 • MM# 99AW09
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLEF
 • รหัสการสั่งซื้อ AGIB027R31B1I2V
 • Stepping A4

Intel® Agilex™ I-Series 027 FPGA (R31B) AGIB027R31B2E1V

 • MM# 99AW0A
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLEG
 • รหัสการสั่งซื้อ AGIB027R31B2E1V
 • Stepping A4

Intel® Agilex™ I-Series 027 FPGA (R31B) AGIB027R31B2E2V

 • MM# 99AW0C
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLEH
 • รหัสการสั่งซื้อ AGIB027R31B2E2V
 • Stepping A4

Intel® Agilex™ I-Series 027 FPGA (R31B) AGIB027R31B2E3V

 • MM# 99AW0D
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLEJ
 • รหัสการสั่งซื้อ AGIB027R31B2E3V
 • Stepping A4

Intel® Agilex™ I-Series 027 FPGA (R31B) AGIB027R31B2I1V

 • MM# 99AW0F
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLEK
 • รหัสการสั่งซื้อ AGIB027R31B2I1V
 • Stepping A4

Intel® Agilex™ I-Series 027 FPGA (R31B) AGIB027R31B2I2V

 • MM# 99AW0G
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLEL
 • รหัสการสั่งซื้อ AGIB027R31B2I2V
 • Stepping A4

Intel® Agilex™ I-Series 027 FPGA (R31B) AGIB027R31B2I3V

 • MM# 99AW0H
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLEM
 • รหัสการสั่งซื้อ AGIB027R31B2I3V
 • Stepping A4

Intel® Agilex™ I-Series 027 FPGA (R31B) AGIB027R31B3E3E

 • MM# 99AW0J
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLEN
 • รหัสการสั่งซื้อ AGIB027R31B3E3E
 • Stepping A4

Intel® Agilex™ I-Series 027 FPGA (R31B) AGIB027R31B3I3E

 • MM# 99AW0K
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLEP
 • รหัสการสั่งซื้อ AGIB027R31B3I3E
 • Stepping A4

Intel® Agilex™ I-Series 027 FPGA (R31B) AGIB027R31B2E3E

 • MM# 99AW0L
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLEQ
 • รหัสการสั่งซื้อ AGIB027R31B2E3E
 • Stepping A4

Intel® Agilex™ I-Series 027 FPGA (R31B) AGIB027R31B2I3E

 • MM# 99AW0M
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLER
 • รหัสการสั่งซื้อ AGIB027R31B2I3E
 • Stepping A4

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • US HTS 8542390001

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์