เอฟพีจีเอ Intel® Agilex™ ซีรี่ส์ F 014

R24B

ข้อมูลจำเพาะ

แหล่งข้อมูล

 • Logic Elements (LE) 1437240
 • Adaptive Logic Modules (ALM) 487200
 • Adaptive Logic Module (ALM) Registers 1948800
 • Fabric and I/O Phase-Locked Loops (PLLs) 24
 • Maximum Embedded Memory 139 Mb
 • Digital Signal Processing (DSP) Blocks 4510
 • Digital Signal Processing (DSP) Format Fixed Point (hard IP), Floating Point (hard IP), Multiply, Multiply and Accumulate, Variable Precision
 • Hard Processor System (HPS) Quad-core 64 bit Arm* Cortex*-A53
 • Hard Memory Controllers ใช่
 • External Memory Interfaces (EMIF) DDR4, QDR IV

ข้อมูลจำเพาะ I/O

 • Maximum User I/O Count 768
 • I/O Standards Support 1.2 V LVCMOS, 1.8 V LVCMOS, SSTL, POD, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential POD, Differential HSTL, Differential HSUL, True Differential Signaling
 • Maximum LVDS Pairs 384
 • Maximum Non-Return to Zero (NRZ) Transceivers 16
 • Maximum Non-Return to Zero (NRZ) Data Rate 28.9 Gbps
 • Maximum Pulse-Amplitude Modulation (PAM4) Transceivers 8
 • Maximum Pulse-Amplitude Modulation (PAM4) Data Rate 57.8 Gbps
 • Transceiver Protocol Hard IP PCIe Gen4, 10/25/100G Ethernet

เทคโนโลยีขั้นสูง

 • Hyper-Registers ใช่
 • FPGA Bitstream Security ใช่

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

 • Package Options R2486A

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Agilex™ F-Series 014 FPGA (R24B) AGFB014R24B2I3V

 • MM# 99AH24
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKV7
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB014R24B2I3V
 • Stepping B2
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951

Intel® Agilex™ F-Series 014 FPGA (R24B) AGFA014R24B1E1V

 • MM# 99AH38
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKVK
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA014R24B1E1V
 • Stepping B2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Agilex™ F-Series 014 FPGA (R24B) AGFA014R24B1I1V

 • MM# 99AH3A
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKVL
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA014R24B1I1V
 • Stepping B2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Agilex™ F-Series 014 FPGA (R24B) AGFA014R24B2E2V

 • MM# 99AH3C
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKVM
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA014R24B2E2V
 • Stepping B2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Agilex™ F-Series 014 FPGA (R24B) AGFA014R24B2E3V

 • MM# 99AH3D
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKVN
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA014R24B2E3V
 • Stepping B2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Agilex™ F-Series 014 FPGA (R24B) AGFA014R24B2I2V

 • MM# 99AH3G
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKVQ
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA014R24B2I2V
 • Stepping B2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Agilex™ F-Series 014 FPGA (R24B) AGFA014R24B2I3V

 • MM# 99AH3H
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKVR
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA014R24B2I3V
 • Stepping B2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Agilex™ F-Series 014 FPGA (R24B) AGFA014R24B3E3E

 • MM# 99AH3J
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKVS
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA014R24B3E3E
 • Stepping B2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Agilex™ F-Series 014 FPGA (R24B) AGFA014R24B3I3E

 • MM# 99AH3L
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKVU
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA014R24B3I3E
 • Stepping B2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Agilex™ F-Series 014 FPGA (R24B) AGFB014R24B1E1V

 • MM# 99AH50
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKW7
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB014R24B1E1V
 • Stepping B2
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951

Intel® Agilex™ F-Series 014 FPGA (R24B) AGFB014R24B1I1V

 • MM# 99AH51
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKW8
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB014R24B1I1V
 • Stepping B2
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951

Intel® Agilex™ F-Series 014 FPGA (R24B) AGFB014R24B2E2V

 • MM# 99AH52
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKW9
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB014R24B2E2V
 • Stepping B2
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951

Intel® Agilex™ F-Series 014 FPGA (R24B) AGFB014R24B2E3V

 • MM# 99AH5A
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKWA
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB014R24B2E3V
 • Stepping B2
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951

Intel® Agilex™ F-Series 014 FPGA (R24B) AGFB014R24B2I2V

 • MM# 99AH5F
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKWB
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB014R24B2I2V
 • Stepping B2
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951

Intel® Agilex™ F-Series 014 FPGA (R24B) AGFB014R24B3E3E

 • MM# 99AH5G
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKWC
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB014R24B3E3E
 • Stepping B2
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951

Intel® Agilex™ F-Series 014 FPGA (R24B) AGFB014R24B3I3E

 • MM# 99AH5J
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKWD
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB014R24B3I3E
 • Stepping B2
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951

Intel® Agilex™ F-Series 014 FPGA (R24B) AGFA014R24B2E4F

 • MM# 99AKLK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL09
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA014R24B2E4F
 • Stepping B2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Agilex™ F-Series 014 FPGA (R24B) AGFB014R24B2E4F

 • MM# 99AKLM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL0B
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB014R24B2E4F
 • Stepping B2
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951

Intel® Agilex™ F-Series 014 FPGA (R24B) AGFA014R24B2E3E

 • MM# 99AKLN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL0C
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA014R24B2E3E
 • Stepping B2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Agilex™ F-Series 014 FPGA (R24B) AGFA014R24B2I3E

 • MM# 99AKLP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL0D
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA014R24B2I3E
 • Stepping B2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Agilex™ F-Series 014 FPGA (R24B) AGFB014R24B2E3E

 • MM# 99AKLR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL0E
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB014R24B2E3E
 • Stepping B2
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951

Intel® Agilex™ F-Series 014 FPGA (R24B) AGFB014R24B2I3E

 • MM# 99AKLX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL0F
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB014R24B2I3E
 • Stepping B2
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • CCATS แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRKWC

SRKWD

SRL0B

SRKWA

SRL09

SRKWB

SRKVR

SRKVS

SRKVU

SRKW7

SRKV7

SRKW8

SRKW9

SRL0C

SRKVK

SRL0D

SRKVL

SRL0E

SRKVM

SRL0F

SRKVN

SRKVQ

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เอกสารด้านเทคนิค

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์