เอฟพีจีเอ Intel® Agilex™ ซีรี่ส์ F 012

R24B

ข้อมูลจำเพาะ

แหล่งข้อมูล

 • Logic Elements (LE) 1178525
 • Adaptive Logic Modules (ALM) 399500
 • Adaptive Logic Module (ALM) Registers 1598000
 • Fabric and I/O Phase-Locked Loops (PLLs) 24
 • Maximum Embedded Memory 115 Mb
 • Digital Signal Processing (DSP) Blocks 3743
 • Digital Signal Processing (DSP) Format Fixed Point (hard IP), Floating Point (hard IP), Multiply, Multiply and Accumulate, Variable Precision
 • Hard Processor System (HPS) Quad-core 64 bit Arm* Cortex*-A53
 • Hard Memory Controllers ใช่
 • External Memory Interfaces (EMIF) DDR4, QDR IV

ข้อมูลจำเพาะ I/O

 • Maximum User I/O Count 768
 • I/O Standards Support 1.2 V LVCMOS, 1.8 V LVCMOS, SSTL, POD, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential POD, Differential HSTL, Differential HSUL, True Differential Signaling
 • Maximum LVDS Pairs 384
 • Maximum Non-Return to Zero (NRZ) Transceivers 16
 • Maximum Non-Return to Zero (NRZ) Data Rate 28.9 Gbps
 • Maximum Pulse-Amplitude Modulation (PAM4) Transceivers 8
 • Maximum Pulse-Amplitude Modulation (PAM4) Data Rate 57.8 Gbps
 • Transceiver Protocol Hard IP PCIe Gen4, 10/25/100G Ethernet

เทคโนโลยีขั้นสูง

 • Hyper-Registers ใช่
 • FPGA Bitstream Security ใช่

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

 • Package Options R2486A

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Agilex™ F-Series 012 FPGA (R24B) AGFA012R24B1E1V

 • MM# 99AH0L
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKV4
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA012R24B1E1V
 • Stepping B2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Agilex™ F-Series 012 FPGA (R24B) AGFA012R24B1I1V

 • MM# 99AH1F
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKV6
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA012R24B1I1V
 • Stepping B2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Agilex™ F-Series 012 FPGA (R24B) AGFA012R24B2E2V

 • MM# 99AH25
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKV8
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA012R24B2E2V
 • Stepping B2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Agilex™ F-Series 012 FPGA (R24B) AGFA012R24B2E3E

 • MM# 99AH2A
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKVA
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA012R24B2E3E
 • Stepping B2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Agilex™ F-Series 012 FPGA (R24B) AGFA012R24B2E3V

 • MM# 99AH2C
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKVB
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA012R24B2E3V
 • Stepping B2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Agilex™ F-Series 012 FPGA (R24B) AGFA012R24B2I2V

 • MM# 99AH2J
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKVD
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA012R24B2I2V
 • Stepping B2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Agilex™ F-Series 012 FPGA (R24B) AGFA012R24B2I3E

 • MM# 99AH2P
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKVE
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA012R24B2I3E
 • Stepping B2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Agilex™ F-Series 012 FPGA (R24B) AGFA012R24B2I3V

 • MM# 99AH33
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKVF
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA012R24B2I3V
 • Stepping B2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Agilex™ F-Series 012 FPGA (R24B) AGFA012R24B3E3E

 • MM# 99AH35
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKVG
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA012R24B3E3E
 • Stepping B2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Agilex™ F-Series 012 FPGA (R24B) AGFA012R24B3I3E

 • MM# 99AH37
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKVJ
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA012R24B3I3E
 • Stepping B2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Agilex™ F-Series 012 FPGA (R24B) AGFB012R24B1E1V

 • MM# 99AH3M
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKVV
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB012R24B1E1V
 • Stepping B2
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951

Intel® Agilex™ F-Series 012 FPGA (R24B) AGFB012R24B1I1V

 • MM# 99AH3N
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKVW
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB012R24B1I1V
 • Stepping B2
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951

Intel® Agilex™ F-Series 012 FPGA (R24B) AGFB012R24B2E2V

 • MM# 99AH3P
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKVX
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB012R24B2E2V
 • Stepping B2
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951

Intel® Agilex™ F-Series 012 FPGA (R24B) AGFB012R24B2E3E

 • MM# 99AH3T
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKVY
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB012R24B2E3E
 • Stepping B2
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951

Intel® Agilex™ F-Series 012 FPGA (R24B) AGFB012R24B2E3V

 • MM# 99AH3V
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKVZ
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB012R24B2E3V
 • Stepping B2
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951

Intel® Agilex™ F-Series 012 FPGA (R24B) AGFB012R24B2I2V

 • MM# 99AH3X
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKW1
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB012R24B2I2V
 • Stepping B2
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951

Intel® Agilex™ F-Series 012 FPGA (R24B) AGFB012R24B2I3E

 • MM# 99AH4J
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKW2
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB012R24B2I3E
 • Stepping B2
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951

Intel® Agilex™ F-Series 012 FPGA (R24B) AGFB012R24B2I3V

 • MM# 99AH4K
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKW3
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB012R24B2I3V
 • Stepping B2
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951

Intel® Agilex™ F-Series 012 FPGA (R24B) AGFB012R24B3E3E

 • MM# 99AH4W
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKW4
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB012R24B3E3E
 • Stepping B2
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951

Intel® Agilex™ F-Series 012 FPGA (R24B) AGFB012R24B3I3E

 • MM# 99AH4Z
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKW6
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB012R24B3I3E
 • Stepping B2
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951

Intel® Agilex™ F-Series 012 FPGA (R24B) AGFA012R24B2E4F

 • MM# 99AKLJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL08
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA012R24B2E4F
 • Stepping B2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Agilex™ F-Series 012 FPGA (R24B) AGFB012R24B2E4F

 • MM# 99AKLL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL0A
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB012R24B2E4F
 • Stepping B2
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • CCATS แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRKVB

SRKVD

SRKVE

SRKVF

SRKVG

SRL0A

SRKVZ

SRL08

SRKVA

SRKW3

SRKW4

SRKV4

SRKW6

SRKV6

SRKVV

SRKVW

SRKV8

SRKVX

SRKVY

SRKVJ

SRKW1

SRKW2

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เอกสารด้านเทคนิค

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์