เอฟพีจีเอ Intel® Cyclone® 10 10CL016

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะ I/O

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YM164C6G

 • MM# 965230
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4CM
 • รหัสการสั่งซื้อ 10CL016YM164C6G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 701284744695

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YM164I7G

 • MM# 965231
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4CN
 • รหัสการสั่งซื้อ 10CL016YM164I7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 699215745352

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YU256C6G

 • MM# 965232
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4CP
 • รหัสการสั่งซื้อ 10CL016YU256C6G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 724346744872

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YU484C6G

 • MM# 965233
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4CQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10CL016YU484C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 700659744642

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YM164C8G

 • MM# 965466
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4KB
 • รหัสการสั่งซื้อ 10CL016YM164C8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 702222744145

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YU484C8G

 • MM# 965467
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4KC
 • รหัสการสั่งซื้อ 10CL016YU484C8G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 702584746150

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016ZF484I8G

 • MM# 965468
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4KD
 • รหัสการสั่งซื้อ 10CL016ZF484I8G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 694493

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YU256C8G

 • MM# 965564
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4N5
 • รหัสการสั่งซื้อ 10CL016YU256C8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 693021745043

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016ZU256I8G

 • MM# 965565
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4N6
 • รหัสการสั่งซื้อ 10CL016ZU256I8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 692822746601

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YF484C8G

 • MM# 967112
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5YL
 • รหัสการสั่งซื้อ 10CL016YF484C8G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 702837744513

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YU256I7G

 • MM# 967113
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5YM
 • รหัสการสั่งซื้อ 10CL016YU256I7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 694538746217

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YF484I7G

 • MM# 968088
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6SE
 • รหัสการสั่งซื้อ 10CL016YF484I7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 693204746640

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YE144C8G

 • MM# 968796
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7CW
 • รหัสการสั่งซื้อ 10CL016YE144C8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 695941746192

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YF484C6G

 • MM# 968797
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7CX
 • รหัสการสั่งซื้อ 10CL016YF484C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 700357744951

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YU484I7G

 • MM# 968798
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7CY
 • รหัสการสั่งซื้อ 10CL016YU484I7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 699686745132

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016ZM164I8G

 • MM# 968800
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7D0
 • รหัสการสั่งซื้อ 10CL016ZM164I8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 698898

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016ZU484I8G

 • MM# 973650
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBJM
 • รหัสการสั่งซื้อ 10CL016ZU484I8G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 698668744097

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YM164A7G

 • MM# 999A28
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRF4S
 • รหัสการสั่งซื้อ 10CL016YM164A7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YU256A7G

 • MM# 999A2A
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRF4T
 • รหัสการสั่งซื้อ 10CL016YU256A7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 699143

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YU484A7G

 • MM# 999A2K
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRF4Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 10CL016YU484A7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 694820745030

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SR4CM

SR4N6

SR4N5

SRF4T

SRBJM

SRF4S

SR7D0

SR4CQ

SR4CP

SR4CN

SR4KD

SR7CY

SR4KC

SR7CX

SRF4Z

SR4KB

SR7CW

SR5YM

SR5YL

SR6SE

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า