เอฟพีจีเอ Arria® V 5ASXB5

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXBB5D4F31C4G

 • MM# 999XDW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHCC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXBB5D4F31C4G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXBB5D4F31C5G

 • MM# 999XDX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHCD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXBB5D4F31C5G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXBB5D4F31I5G

 • MM# 999XDZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHCE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXBB5D4F31I5G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXBB5D4F35C4G

 • MM# 999XF1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHCF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXBB5D4F35C4G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXBB5D4F35C5G

 • MM# 999XF2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHCG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXBB5D4F35C5G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXBB5D4F35I5G

 • MM# 999XF3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHCH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXBB5D4F35I5G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXBB5D4F40C5G

 • MM# 999XF5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHCK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXBB5D4F40C5G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXBB5D4F40I5G

 • MM# 999XF6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHCL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXBB5D4F40I5G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXBB5D6F31C6G

 • MM# 999XF7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHCM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXBB5D6F31C6G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXBB5D6F35C6G

 • MM# 999XF8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHCN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXBB5D6F35C6G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXBB5D6F40C6G

 • MM# 999XF9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHCP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXBB5D6F40C6G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXFB5G4F35C4G

 • MM# 999XFP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHD0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXFB5G4F35C4G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXFB5G4F35C5G

 • MM# 999XFR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHD1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXFB5G4F35C5G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXFB5G4F35I3G

 • MM# 999XFT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHD2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXFB5G4F35I3G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXFB5G4F35I5G

 • MM# 999XFW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHD3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXFB5G4F35I5G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXFB5G6F35C6G

 • MM# 999XFX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHD4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXFB5G6F35C6G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXFB5H4F40C4G

 • MM# 999XFZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHD5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXFB5H4F40C4G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXFB5H4F40C5G

 • MM# 999XG0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHD6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXFB5H4F40C5G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXFB5H4F40I3G

 • MM# 999XG1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHD7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXFB5H4F40I3G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXFB5H4F40I5G

 • MM# 999XG2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHD8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXFB5H4F40I5G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXFB5H6F40C6G

 • MM# 999XG3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHD9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXFB5H6F40C6G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXMB5E4F31C4G

 • MM# 999XGG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHDK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXMB5E4F31C4G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXMB5E4F31C5G

 • MM# 999XGH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHDL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXMB5E4F31C5G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXMB5E4F31I3G

 • MM# 999XGJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHDM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXMB5E4F31I3G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXMB5E4F31I5G

 • MM# 999XGL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHDN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXMB5E4F31I5G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXMB5E6F31C6G

 • MM# 999XGM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHDP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXMB5E6F31C6G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXMB5G4F40C4G

 • MM# 999XGN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHDQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXMB5G4F40C4G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXMB5G4F40C5G

 • MM# 999XGP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHDR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXMB5G4F40C5G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXMB5G4F40I5G

 • MM# 999XGR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHDS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXMB5G4F40I5G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXMB5G6F40C6G

 • MM# 999XGT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHDT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXMB5G6F40C6G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXBB5D4F40C4G

 • MM# 999ZZJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ7W
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXBB5D4F40C4G
 • Stepping A1

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXBB5D4F31C5N

 • MM# 965662
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4QY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXBB5D4F31C5N
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXBB5D4F35C4N

 • MM# 965664
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4R0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXBB5D4F35C4N
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXBB5D6F35C6N

 • MM# 965666
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4R2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXBB5D6F35C6N
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXMB5E6F31C6N

 • MM# 965670
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4R6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXMB5E6F31C6N
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXBB5D6F31C6N

 • MM# 965936
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4YY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXBB5D6F31C6N
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXFB5H4F40I5N

 • MM# 965938
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4Z0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXFB5H4F40I5N
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXBB5D4F31I5N

 • MM# 967834
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6KF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXBB5D4F31I5N
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXBB5D4F40I5N

 • MM# 967835
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6KG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXBB5D4F40I5N
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXMB5E4F31C5N

 • MM# 967839
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6KL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXMB5E4F31C5N
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXMB5G4F40I5N

 • MM# 967840
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6KM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXMB5G4F40I5N
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXBB5D4F31C4N

 • MM# 968172
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6UV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXBB5D4F31C4N
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXFB5G6F35C6N

 • MM# 968174
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6UX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXFB5G6F35C6N
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXMB5G4F40C4N

 • MM# 968179
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6V2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXMB5G4F40C4N
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXBB5D4F35I5N

 • MM# 968326
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6ZB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXBB5D4F35I5N
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXBB5D4F40C5N

 • MM# 968327
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6ZC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXBB5D4F40C5N
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXFB5H4F40C4N

 • MM# 968329
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6ZE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXFB5H4F40C4N
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXFB5H4F40I3N

 • MM# 968330
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6ZF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXFB5H4F40I3N
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXFB5H6F40C6N

 • MM# 968331
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6ZG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXFB5H6F40C6N
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXMB5E4F31I3N

 • MM# 968333
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6ZJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXMB5E4F31I3N
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXMB5E4F31I5N

 • MM# 968334
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6ZK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXMB5E4F31I5N
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXFB5G4F35C4N

 • MM# 968880
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7FA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXFB5G4F35C4N
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXFB5G4F35I3N

 • MM# 968883
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7FB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXFB5G4F35I3N
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXFB5H4F40C5N

 • MM# 973730
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBLX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXFB5H4F40C5N
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXMB5G4F40C5N

 • MM# 973732
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBLZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXMB5G4F40C5N
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB5 FPGA 5ASXMB5G4F40C4

 • MM# 978996
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRCZD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5ASXMB5G4F40C4
 • Stepping A1

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR6ZJ

SR6ZG

SR6ZF

SR6ZE

SR6ZC

SR6ZK

SRHDR

SRHDQ

SR4R2

SR4YY

SRHDP

SR4R0

SR6V2

SRHDN

SRHDM

SRBLZ

SRHDL

SRHDK

SR6ZB

SR4QY

SR6UX

SR4R6

SRHDT

SR6UV

SRHDS

SRJ7W

SRBLX

SR4Z0

SRHD2

SRHCP

SRHD1

SRHD0

SR7FB

SRHCN

SR7FA

SRHCM

SRHCL

SRHCK

SRHD9

SRHD8

SRHD7

SRHD6

SRHD5

SRHD4

SRHD3

SRCZD

SRHCH

SRHCG

SRHCF

SRHCE

SRHCD

SRHCC

SR6KG

SR6KF

SR6KM

SR6KL

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

ระบบโปรเซสเซอร์ที่แข็ง (HPS)

ระบบฮาร์ดโปรเซสเซอร์ (HPS) เป็นระบบ CPU แบบถาวรเบ็ดเสร็จที่อยู่ในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

การรักษาความปลอดภัยบิตสตรีมในเอฟพีจีเอ

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันในแต่ละตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel มีให้มาเพื่อป้องกันการคัดลอกบิตสตรีมของลูกค้าและตรวจจับความพยายามแทรกแซงอุปกรณ์ในระหว่างการทำงาน

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัล

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัลเป็นอุปกรณ์แปลงข้อมูลที่มีให้มาในตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel บางรุ่น

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า