เอฟพีจีเอ Intel® Arria® 10 SX 570

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057H2F34E1HG

 • MM# 964911
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR43N
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057H2F34E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696619

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057H2F34I1HG

 • MM# 964912
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR43P
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057H2F34I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695358

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057H3F34E2SG

 • MM# 964913
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR43Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057H3F34E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701999746413

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057H3F34I2LG

 • MM# 964914
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR43R
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057H3F34I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699769

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057H4F34I3LG

 • MM# 964915
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR43S
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057H4F34I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697782

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K1F35I1HG

 • MM# 964917
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR43U
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057K1F35I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 698476

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K2F35E2LG

 • MM# 964918
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR43V
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057K2F35E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701625

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K2F35E2SG

 • MM# 964919
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR43W
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057K2F35E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 699340

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K2F35I2LG

 • MM# 964920
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR43X
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057K2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 694088

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K2F40I2LG

 • MM# 964936
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR44D
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057K2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692686

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K3F40I2SG

 • MM# 964985
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR45P
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057K3F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693815

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057N3F40I2SG

 • MM# 964986
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR45Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057N3F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701043

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K2F40I2SG

 • MM# 964996
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR45Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057K2F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693465

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057H2F34I2LG

 • MM# 965011
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR46E
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057H2F34I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693398

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057H2F34I2SG

 • MM# 965012
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR46F
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057H2F34I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701553

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K1F35E1HG

 • MM# 965013
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR46G
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057K1F35E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 699775

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K1F40E1HG

 • MM# 965014
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR46H
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057K1F40E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 696873

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K2F40E2LG

 • MM# 965015
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR46J
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057K2F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 699647

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K3F40I2LG

 • MM# 965016
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR46K
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057K3F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 702156

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057N1F40E1HG

 • MM# 965017
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR46L
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057N1F40E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 696033

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057N2F40E2LG

 • MM# 965018
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR46M
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057N2F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692898

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057N2F40E2SG

 • MM# 965019
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR46N
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057N2F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 702890

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K3F40E2SG

 • MM# 965069
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR481
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057K3F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693141

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K4F40E3SG

 • MM# 965070
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR482
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057K4F40E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699662

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057N2F40I2LG

 • MM# 965071
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR483
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057N2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 697435

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057N3F40E2LG

 • MM# 965072
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR484
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057N3F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693302

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057N3F40E2SG

 • MM# 965073
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR485
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057N3F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693747

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057N4F40I3LG

 • MM# 965074
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR486
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057N4F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701958

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057H1F34I1HG

 • MM# 965092
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR48Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057H1F34I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697626

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K2F40I1HG

 • MM# 965093
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR48R
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057K2F40I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 700959

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K3F40E2LG

 • MM# 965094
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR48S
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057K3F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 697216

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057N2F40I1HG

 • MM# 965095
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR48T
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057N2F40I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 691665

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057N2F40I2SG

 • MM# 965096
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR48U
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057N2F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693956

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057N4F40I3SG

 • MM# 965097
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR48V
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057N4F40I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 698906

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057H3F34E2LG

 • MM# 965277
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4DZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057H3F34E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697081

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057H3F34I2SG

 • MM# 965307
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4EU
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057H3F34I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696300746266

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057H4F34E3SG

 • MM# 965308
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4EV
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057H4F34E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694757

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057H4F34I3SG

 • MM# 965309
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4EW
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057H4F34I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724292

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K1F40I1HG

 • MM# 965310
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4EX
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057K1F40I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692367

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K3F35E2LG

 • MM# 965311
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4EY
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057K3F35E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 700743

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K4F35I3SG

 • MM# 965312
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4EZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057K4F35I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700038

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K4F40I3SG

 • MM# 965313
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4F0
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057K4F40I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699664

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057H2F34E2LG

 • MM# 965357
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4G7
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057H2F34E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699972

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057H2F34E2SG

 • MM# 965358
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4G8
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057H2F34E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695771

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K3F35E2SG

 • MM# 965375
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4GR
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057K3F35E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 702409

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057N1F40I1HG

 • MM# 965376
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4GS
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057N1F40I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 698946

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057N2F40E1HG

 • MM# 965377
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4GT
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057N2F40E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 694159

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057N3F40I2LG

 • MM# 965378
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4GU
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057N3F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 699654

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K2F35E1HG

 • MM# 965488
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4KZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057K2F35E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701391

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K2F35I1HG

 • MM# 965543
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4MJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057K2F35I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693811

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K2F40E1HG

 • MM# 965544
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4MK
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057K2F40E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693216

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K3F35I2LG

 • MM# 965545
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4ML
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057K3F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 698099

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K3F35I2SG

 • MM# 965659
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4QV
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057K3F35I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 702114

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K4F35E3SG

 • MM# 965840
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4W5
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057K4F35E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692379

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057N4F40E3LG

 • MM# 965841
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4W6
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057N4F40E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 694174

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057N4F40E3SG

 • MM# 966145
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR551
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057N4F40E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 695422

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057H1F34E1HG

 • MM# 973522
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBF4
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057H1F34E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698321

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057H4F34E3LG

 • MM# 973523
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBF5
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057H4F34E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696297

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K2F35I2SG

 • MM# 973525
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBF7
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057K2F35I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 694794745045

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K2F40E2SG

 • MM# 973526
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBF8
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057K2F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701595

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K4F35E3LG

 • MM# 973527
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBF9
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057K4F35E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693887

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K4F35I3LG

 • MM# 973528
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBFA
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057K4F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700041

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K4F40I3LG

 • MM# 978972
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRCYQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057K4F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699897

Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA 10AS057K4F40E3LG

 • MM# 978979
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRCYX
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS057K4F40E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695619

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • CCATS แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SRBF9

SRBF8

SR4W6

SRBF7

SR4W5

SRBF5

SR45Q

SRBF4

SR45P

SRBFA

SR45Z

SR4EW

SR4EV

SR4EU

SR4EZ

SR4EY

SR4EX

SR4ML

SR48V

SR4MK

SR48U

SR4MJ

SR48T

SR48S

SR4F0

SR4QV

SR44D

SR48R

SR48Q

SR4DZ

SR43U

SR43S

SR43R

SR43Q

SR486

SR43P

SR485

SR484

SR43N

SR483

SR43X

SR43W

SR43V

SR4KZ

SR4GU

SRCYX

SR4GT

SR4GS

SR4GR

SR482

SR481

SR551

SRCYQ

SR46H

SR46G

SR4G8

SR46F

SR4G7

SR46E

SR46N

SR46M

SR46L

SR46K

SR46J

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

ระบบโปรเซสเซอร์ที่แข็ง (HPS)

ระบบฮาร์ดโปรเซสเซอร์ (HPS) เป็นระบบ CPU แบบถาวรเบ็ดเสร็จที่อยู่ในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

การรักษาความปลอดภัยบิตสตรีมในเอฟพีจีเอ

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันในแต่ละตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel มีให้มาเพื่อป้องกันการคัดลอกบิตสตรีมของลูกค้าและตรวจจับความพยายามแทรกแซงอุปกรณ์ในระหว่างการทำงาน

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า