เอฟพีจีเอ Intel® Arria® 10 SX 320

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E2F27E2LG

 • MM# 964832
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR435
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032E2F27E2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 701701

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E2F29E2LG

 • MM# 964837
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR436
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032E2F29E2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 701425

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E4F29I3LG

 • MM# 964847
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR437
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032E4F29I3LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 701368

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E4F29I3SG

 • MM# 964848
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR438
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032E4F29I3SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 696217744123

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H2F35E2SG

 • MM# 964856
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR439
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032H2F35E2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 700058

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H3F34E2LG

 • MM# 964899
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR43A
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032H3F34E2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 695143

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E4F27I3LG

 • MM# 964934
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR44B
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032E4F27I3LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 700854

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H4F34E3LG

 • MM# 964935
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR44C
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032H4F34E3LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 695555

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E2F27E1HG

 • MM# 964946
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR44P
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032E2F27E1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 691826

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E2F27I2SG

 • MM# 964963
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR451
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032E2F27I2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 692378

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E2F29I2LG

 • MM# 964973
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR45B
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032E2F29I2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702476

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E3F29E2LG

 • MM# 964974
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR45C
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032E3F29E2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 696453

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E3F29I2LG

 • MM# 964975
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR45D
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032E3F29I2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702249

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H2F35E1HG

 • MM# 964976
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR45E
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032H2F35E1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697273

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H3F34E2SG

 • MM# 964977
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR45F
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032H3F34E2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 691664746379

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H4F34E3SG

 • MM# 964978
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR45G
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032H4F34E3SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 698855

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H4F35E3LG

 • MM# 964979
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR45H
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032H4F35E3LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697910

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H4F35I3SG

 • MM# 964980
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR45J
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032H4F35I3SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 699009

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E2F29I1HG

 • MM# 964998
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR461
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032E2F29I1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 700069

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E3F27E2SG

 • MM# 964999
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR462
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032E3F27E2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 693116

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E3F27I2LG

 • MM# 965000
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR463
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032E3F27I2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702548

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H2F34E2LG

 • MM# 965001
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR464
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032H2F34E2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 694542

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H2F34E2SG

 • MM# 965002
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR465
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032H2F34E2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 693425

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H2F35I2LG

 • MM# 965003
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR466
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032H2F35I2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 696070

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E1F27I1HG

 • MM# 965053
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR47K
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032E1F27I1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 696666

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E2F27I1HG

 • MM# 965054
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR47L
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032E2F27I1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 695082

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E2F27I2LG

 • MM# 965055
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR47M
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032E2F27I2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 692900

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E2F29I2SG

 • MM# 965056
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR47N
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032E2F29I2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 694384

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E4F29E3LG

 • MM# 965057
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR47P
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032E4F29E3LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702627

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H1F34E1HG

 • MM# 965058
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR47Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032H1F34E1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702313

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H1F35I1HG

 • MM# 965059
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR47R
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032H1F35I1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 694945

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H3F35E2LG

 • MM# 965060
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR47S
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032H3F35E2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697376

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H3F35E2SG

 • MM# 965061
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR47T
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032H3F35E2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 699022

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H3F35I2LG

 • MM# 965062
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR47U
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032H3F35I2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702646

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E2F27E2SG

 • MM# 965289
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4EB
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032E2F27E2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 699818

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E3F27I2SG

 • MM# 965290
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4EC
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032E3F27I2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 693822

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E4F27E3LG

 • MM# 965291
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4ED
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032E4F27E3LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 695539

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E4F29E3SG

 • MM# 965292
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4EE
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032E4F29E3SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 696192744553

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H1F35E1HG

 • MM# 965293
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4EF
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032H1F35E1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 693143

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H2F34I2LG

 • MM# 965294
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4EG
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032H2F34I2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 691878

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H2F34I2SG

 • MM# 965295
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4EH
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032H2F34I2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 695168746438

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H3F34I2SG

 • MM# 965296
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4EJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032H3F34I2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 694367

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H4F34I3SG

 • MM# 965297
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4EK
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032H4F34I3SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 701951

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H4F35E3SG

 • MM# 965298
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4EL
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032H4F35E3SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 698022

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H4F35I3LG

 • MM# 965299
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4EM
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032H4F35I3LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702408

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E1F29E1HG

 • MM# 965335
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4FM
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032E1F29E1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 692706

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E1F29I1HG

 • MM# 965336
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4FN
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032E1F29I1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702428

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E2F29E2SG

 • MM# 965337
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4FP
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032E2F29E2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 698764

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E3F27E2LG

 • MM# 965338
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4FQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032E3F27E2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 700561

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E4F27E3SG

 • MM# 965339
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4FR
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032E4F27E3SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 691976

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H2F34E1HG

 • MM# 965340
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4FS
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032H2F34E1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 698792

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H2F34I1HG

 • MM# 965341
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4FT
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032H2F34I1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 692780

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H2F35I1HG

 • MM# 965342
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4FU
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032H2F35I1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 694623

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H2F35I2SG

 • MM# 965343
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4FV
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032H2F35I2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697207

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H3F34I2LG

 • MM# 965344
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4FW
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032H3F34I2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 692133

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H4F34I3LG

 • MM# 965347
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4FX
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032H4F34I3LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 692430

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E1F27E1HG

 • MM# 973481
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBDE
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032E1F27E1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 695709

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E3F29E2SG

 • MM# 973482
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBDF
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032E3F29E2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 695017744972

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E3F29I2SG

 • MM# 973483
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBDG
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032E3F29I2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 696265744304

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032E4F27I3SG

 • MM# 973484
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBDH
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032E4F27I3SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 695116

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H1F34I1HG

 • MM# 973485
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBDJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032H1F34I1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 696630

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H2F35E2LG

 • MM# 973486
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBDK
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032H2F35E2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 699962

Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA 10AS032H3F35I2SG

 • MM# 973487
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBDL
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AS032H3F35I2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 698374

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SR466

SR465

SR464

SR463

SR462

SR461

SR4FP

SR4FN

SR4FM

SR45G

SR45F

SR45E

SR45D

SR45C

SR45B

SR45J

SR45H

SR4EG

SR4EF

SR4EE

SR4ED

SR4EC

SR4EB

SR44P

SR451

SR4EM

SR4EL

SR4EK

SR4EJ

SR4EH

SRBDH

SRBDG

SRBDF

SR44C

SRBDE

SR44B

SRBDL

SRBDK

SRBDJ

SR47U

SR47T

SR47S

SR47R

SR43A

SR47Q

SR47P

SR47N

SR47M

SR47L

SR47K

SR435

SR439

SR438

SR437

SR436

SR4FX

SR4FW

SR4FV

SR4FU

SR4FT

SR4FS

SR4FR

SR4FQ

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

ระบบโปรเซสเซอร์ที่แข็ง (HPS)

ระบบฮาร์ดโปรเซสเซอร์ (HPS) เป็นระบบ CPU แบบถาวรเบ็ดเสร็จที่อยู่ในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

การรักษาความปลอดภัยบิตสตรีมในเอฟพีจีเอ

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันในแต่ละตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel มีให้มาเพื่อป้องกันการคัดลอกบิตสตรีมของลูกค้าและตรวจจับความพยายามแทรกแซงอุปกรณ์ในระหว่างการทำงาน

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า