เอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 SX 2800

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LU3F50E1VG

 • MM# 956125
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3CA
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LU3F50E1VG
 • Stepping C1
 • MDDS Content ID 707794

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LU3F50E2LG

 • MM# 956126
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3CB
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LU3F50E2LG
 • Stepping C1
 • MDDS Content ID 707794

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LU3F50E2VG

 • MM# 956127
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3CC
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LU3F50E2VG
 • Stepping C1
 • MDDS Content ID 707794

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LU3F50E3VG

 • MM# 956128
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3CD
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LU3F50E3VG
 • Stepping C1
 • MDDS Content ID 707794

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LU3F50E3XG

 • MM# 956129
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3CE
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LU3F50E3XG
 • Stepping C1
 • MDDS Content ID 707794

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LU3F50I1VG

 • MM# 956130
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3CF
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LU3F50I1VG
 • Stepping C1
 • MDDS Content ID 707794

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LU3F50I2LG

 • MM# 956131
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3CG
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LU3F50I2LG
 • Stepping C1
 • MDDS Content ID 707794

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LU3F50I2VG

 • MM# 956132
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3CH
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LU3F50I2VG
 • Stepping C1
 • MDDS Content ID 707794

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LU3F50I3VG

 • MM# 956133
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3CJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LU3F50I3VG
 • Stepping C1
 • MDDS Content ID 707794

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LU3F50I3XG

 • MM# 956134
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3CK
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LU3F50I3XG
 • Stepping C1
 • MDDS Content ID 707794

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LN3F43E1VG

 • MM# 956168
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3DG
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LN3F43E1VG
 • Stepping C1
 • MDDS Content ID 707210

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LN3F43E2LG

 • MM# 956169
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3DH
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LN3F43E2LG
 • Stepping C1
 • MDDS Content ID 707210

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LN3F43E2VG

 • MM# 956170
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3DJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LN3F43E2VG
 • Stepping C1
 • MDDS Content ID 707210

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LN3F43E3VG

 • MM# 956171
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3DK
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LN3F43E3VG
 • Stepping C1
 • MDDS Content ID 707210

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LN3F43E3XG

 • MM# 956172
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3DL
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LN3F43E3XG
 • Stepping C1
 • MDDS Content ID 707210

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LN3F43I1VG

 • MM# 956173
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3DM
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LN3F43I1VG
 • Stepping C1
 • MDDS Content ID 707210

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LN3F43I2LG

 • MM# 956174
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3DN
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LN3F43I2LG
 • Stepping C1
 • MDDS Content ID 707210

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LN3F43I2VG

 • MM# 956175
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3DP
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LN3F43I2VG
 • Stepping C1
 • MDDS Content ID 707210

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LN3F43I3VG

 • MM# 956176
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3DQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LN3F43I3VG
 • Stepping C1
 • MDDS Content ID 707210

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LN3F43I3XG

 • MM# 956177
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3DR
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LN3F43I3XG
 • Stepping C1
 • MDDS Content ID 707210

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LU2F50E1VG

 • MM# 960437
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3P3
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LU2F50E1VG
 • Stepping C1
 • MDDS Content ID 707794

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LU2F50E2LG

 • MM# 960438
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3P4
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LU2F50E2LG
 • Stepping C1
 • MDDS Content ID 707794

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LU2F50E2VG

 • MM# 960444
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3P5
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LU2F50E2VG
 • Stepping C1
 • MDDS Content ID 707794

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LU2F50I1VG

 • MM# 960445
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3P6
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LU2F50I1VG
 • Stepping C1
 • MDDS Content ID 707794

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LU2F50I2LG

 • MM# 960446
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3P7
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LU2F50I2LG
 • Stepping C1
 • MDDS Content ID 707794

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LU2F50I2VG

 • MM# 960447
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3P8
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LU2F50I2VG
 • Stepping C1
 • MDDS Content ID 707794

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LN2F43E1VG

 • MM# 960520
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3PT
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LN2F43E1VG
 • Stepping C1
 • MDDS Content ID 707210

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LN2F43E2LG

 • MM# 960532
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3PU
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LN2F43E2LG
 • Stepping C1
 • MDDS Content ID 707210

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LN2F43E2VG

 • MM# 960533
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3PV
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LN2F43E2VG
 • Stepping C1
 • MDDS Content ID 707210

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LN2F43I1VG

 • MM# 960534
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3PW
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LN2F43I1VG
 • Stepping C1
 • MDDS Content ID 707210

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LN2F43I2LG

 • MM# 960535
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3PX
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LN2F43I2LG
 • Stepping C1
 • MDDS Content ID 707210

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LN2F43I2VG

 • MM# 960536
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3PY
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LN2F43I2VG
 • Stepping C1
 • MDDS Content ID 707210

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LN3F43I2LP

 • MM# 962874
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3VQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LN3F43I2LP
 • Stepping C1
 • MDDS Content ID 707964

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LN3F43I2VP

 • MM# 962877
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3VR
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LN3F43I2VP
 • Stepping C1
 • MDDS Content ID 707964

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LN2F43I2WG

 • MM# 976405
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRCWT
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LN2F43I2WG
 • Stepping C1

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HH1F55E1VG

 • MM# 981280
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDA6
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HH1F55E1VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HH1F55E2LG

 • MM# 981281
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDA7
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HH1F55E2LG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HH1F55E2VG

 • MM# 981282
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDA8
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HH1F55E2VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HH1F55I1VG

 • MM# 981283
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDA9
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HH1F55I1VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HH1F55I2LG

 • MM# 981284
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDAA
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HH1F55I2LG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HH1F55I2VG

 • MM# 981285
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDAB
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HH1F55I2VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HH2F55E1VG

 • MM# 981286
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDAC
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HH2F55E1VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HH2F55E2LG

 • MM# 981287
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDAD
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HH2F55E2LG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HH2F55E2VG

 • MM# 981288
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDAE
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HH2F55E2VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HH2F55I1VG

 • MM# 981289
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDAF
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HH2F55I1VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HH2F55I2LG

 • MM# 981290
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDAG
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HH2F55I2LG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HH2F55I2VG

 • MM# 981291
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDAH
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HH2F55I2VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HH3F55E1VG

 • MM# 981292
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDAJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HH3F55E1VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HH3F55E2LG

 • MM# 981293
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDAK
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HH3F55E2LG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HH3F55E2VG

 • MM# 981294
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDAL
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HH3F55E2VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HH3F55E3VG

 • MM# 981295
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDAM
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HH3F55E3VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HH3F55E3XG

 • MM# 981296
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDAN
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HH3F55E3XG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HH3F55I1VG

 • MM# 981297
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDAP
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HH3F55I1VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HH3F55I2LG

 • MM# 981298
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDAQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HH3F55I2LG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HH3F55I2VG

 • MM# 981299
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDAR
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HH3F55I2VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HH3F55I3VG

 • MM# 981300
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDAS
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HH3F55I3VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HH3F55I3XG

 • MM# 981301
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDAT
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HH3F55I3XG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN1F43E1VG

 • MM# 981302
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDAU
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN1F43E1VG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 708314

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN1F43E2LG

 • MM# 981303
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDAV
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN1F43E2LG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 708314

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN1F43E2VG

 • MM# 981304
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDAW
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN1F43E2VG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 708314

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN1F43I1VG

 • MM# 981305
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDAX
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN1F43I1VG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 708314

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN1F43I2LG

 • MM# 981306
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDAY
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN1F43I2LG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 708314

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN1F43I2VG

 • MM# 981307
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDAZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN1F43I2VG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 708314

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN2F43E1VG

 • MM# 981308
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDB0
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN2F43E1VG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 708314

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN2F43E2LG

 • MM# 981309
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDB1
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN2F43E2LG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 708314

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN2F43E2VG

 • MM# 981310
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDB2
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN2F43E2VG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 708314

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN2F43I1VG

 • MM# 981311
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDB3
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN2F43I1VG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 708314

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN2F43I2LG

 • MM# 981312
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDB4
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN2F43I2LG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 708314

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN2F43I2VG

 • MM# 981313
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDB5
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN2F43I2VG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 708314

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN3F43E1VG

 • MM# 981314
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDB6
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN3F43E1VG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 708314

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN3F43E2LG

 • MM# 981315
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDB7
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN3F43E2LG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 708314

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN3F43E2VG

 • MM# 981316
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDB8
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN3F43E2VG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 708314

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN3F43E3VG

 • MM# 981317
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDB9
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN3F43E3VG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 708314

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN3F43E3XG

 • MM# 981318
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDBA
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN3F43E3XG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 708314

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN3F43I1VG

 • MM# 981319
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDBB
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN3F43I1VG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 708314

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN3F43I2LG

 • MM# 981320
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDBC
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN3F43I2LG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 708314

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN3F43I2VG

 • MM# 981321
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDBD
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN3F43I2VG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 708314

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN3F43I3VG

 • MM# 981322
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDBE
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN3F43I3VG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 708314

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN3F43I3XG

 • MM# 981323
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDBF
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN3F43I3XG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 708314

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HU1F50E1VG

 • MM# 981324
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDBG
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HU1F50E1VG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 706206

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HU1F50E2LG

 • MM# 981325
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDBH
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HU1F50E2LG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 706206

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HU1F50E2VG

 • MM# 981326
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDBJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HU1F50E2VG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 706206

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HU1F50I1VG

 • MM# 981327
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDBK
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HU1F50I1VG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 706206

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HU1F50I2LG

 • MM# 981328
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDBL
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HU1F50I2LG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 706206

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HU1F50I2VG

 • MM# 981329
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDBM
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HU1F50I2VG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 706206

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HU2F50E1VG

 • MM# 981330
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDBN
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HU2F50E1VG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 706206

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HU2F50E2LG

 • MM# 981331
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDBP
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HU2F50E2LG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 706206

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HU2F50E2VG

 • MM# 981332
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDBQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HU2F50E2VG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 706206

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HU2F50I1VG

 • MM# 981333
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDBR
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HU2F50I1VG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 706206

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HU2F50I2LG

 • MM# 981334
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDBS
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HU2F50I2LG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 706206

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HU2F50I2VG

 • MM# 981335
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDBT
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HU2F50I2VG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 706206

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HU3F50E1VG

 • MM# 981336
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDBU
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HU3F50E1VG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 706206

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HU3F50E2LG

 • MM# 981337
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDBV
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HU3F50E2LG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 706206

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HU3F50E2VG

 • MM# 981338
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDBW
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HU3F50E2VG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 706206

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HU3F50E3VG

 • MM# 981339
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDBX
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HU3F50E3VG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 706206

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HU3F50E3XG

 • MM# 981340
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDBY
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HU3F50E3XG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 706206

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HU3F50I1VG

 • MM# 981341
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDBZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HU3F50I1VG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 706206

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HU3F50I2LG

 • MM# 981342
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDC0
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HU3F50I2LG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 706206

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HU3F50I2VG

 • MM# 981343
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDC1
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HU3F50I2VG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 706206

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HU3F50I3VG

 • MM# 981344
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDC2
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HU3F50I3VG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 706206

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HU3F50I3XG

 • MM# 981345
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDC3
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HU3F50I3XG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 706206

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HU3F50I2WG

 • MM# 981348
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDC6
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HU3F50I2WG
 • Stepping C2
 • MDDS Content ID 706206

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LN3F43E3WG

 • MM# 986711
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRF13
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LN3F43E3WG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN2F43E2VGAS

 • MM# 999A2P
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRF5D
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN2F43E2VGAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HU2F50E1VGAS

 • MM# 999A3K
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRF5W
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HU2F50E1VGAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HU3F50I2LGAS

 • MM# 999A3L
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRF5X
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HU3F50I2LGAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LN2F43E2VGAS

 • MM# 999A42
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRF69
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LN2F43E2VGAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LN3F43I2LPAS

 • MM# 999A43
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRF6A
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LN3F43I2LPAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LU2F50I2VGAS

 • MM# 999A44
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRF6B
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LU2F50I2VGAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LU3F50E2LGAS

 • MM# 999A45
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRF6C
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LU3F50E2LGAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LU3F50I2LGAS

 • MM# 999A46
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRF6D
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LU3F50I2LGAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LU3F50I3XGAS

 • MM# 999A47
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRF6E
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LU3F50I3XGAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LU2F50E1VGAS

 • MM# 999A48
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRF6F
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LU2F50E1VGAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HU2F50I2VGAS

 • MM# 999G5H
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFTH
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HU2F50I2VGAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN2F43I2VGAS

 • MM# 999G5K
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFTJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN2F43I2VGAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN1F43E1VGAS

 • MM# 999G64
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFTW
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN1F43E1VGAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LN2F43I2VGAS

 • MM# 999G6L
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFUA
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LN2F43I2VGAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LN2F43E2LGAS

 • MM# 999G6T
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFUF
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LN2F43E2LGAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LN2F43I2LGAS

 • MM# 999G6V
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFUG
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LN2F43I2LGAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LN3F43E2VGAS

 • MM# 999G6W
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFUH
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LN3F43E2VGAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LN3F43I3VGAS

 • MM# 999G6X
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFUJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LN3F43I3VGAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LN3F43I3XGAS

 • MM# 999G6Z
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFUK
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LN3F43I3XGAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN1F43I1VGAS

 • MM# 999G71
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFUM
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN1F43I1VGAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN1F43I2LGAS

 • MM# 999G72
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFUN
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN1F43I2LGAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN2F43E2LGAS

 • MM# 999G73
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFUP
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN2F43E2LGAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LU2F50E2VGAS

 • MM# 999GC5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFUR
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LU2F50E2VGAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LU3F50I2VGAS

 • MM# 999GCJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFUS
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LU3F50I2VGAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN1F43I1VPAS

 • MM# 999MWR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGU9
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN1F43I1VPAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN1F43I2LPAS

 • MM# 999MWT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGUA
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN1F43I2LPAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN1F43I2VPAS

 • MM# 999MWV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGUB
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN1F43I2VPAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN2F43I1VPAS

 • MM# 999MWW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGUC
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN2F43I1VPAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN2F43I2LPAS

 • MM# 999MX0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGUD
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN2F43I2LPAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN2F43I2VPAS

 • MM# 999MX1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGUE
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN2F43I2VPAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN3F43I1VPAS

 • MM# 999MX8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGUF
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN3F43I1VPAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN3F43I2LPAS

 • MM# 999MXC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGUG
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN3F43I2LPAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN3F43I2VPAS

 • MM# 999MXL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGUH
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN3F43I2VPAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN3F43I3VPAS

 • MM# 999MXM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGUJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN3F43I3VPAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HU1F50I1VPAS

 • MM# 999MZ2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGUU
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HU1F50I1VPAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HU1F50I2LPAS

 • MM# 999MZ3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGUV
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HU1F50I2LPAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HU1F50I2VPAS

 • MM# 999MZ4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGUW
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HU1F50I2VPAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HU2F50I1VPAS

 • MM# 999MZ5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGUX
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HU2F50I1VPAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HU2F50I2LPAS

 • MM# 999MZ6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGUY
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HU2F50I2LPAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HU2F50I2VPAS

 • MM# 999MZ7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGUZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HU2F50I2VPAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HU3F50I1VPAS

 • MM# 999MZD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGV0
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HU3F50I1VPAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HU3F50I2LPAS

 • MM# 999MZF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGV1
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HU3F50I2LPAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HU3F50I2VPAS

 • MM# 999MZG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGV2
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HU3F50I2VPAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HU3F50I3VPAS

 • MM# 999MZH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGV3
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HU3F50I3VPAS
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN1F43I2LGBK

 • MM# 99A7F9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRK9D
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN1F43I2LGBK
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN2F43E2LGBK

 • MM# 99A7FA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRK9E
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN2F43E2LGBK
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN2F43E2VGBK

 • MM# 99A7FC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRK9F
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN2F43E2VGBK
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN2F43I2VGBK

 • MM# 99A7FD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRK9G
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN2F43I2VGBK
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN1F43E1VGBK

 • MM# 99A7FX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRK9M
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN1F43E1VGBK
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HN1F43I1VGBK

 • MM# 99A7FZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRK9N
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HN1F43I1VGBK
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HU3F50I2LGBK

 • MM# 99A7G3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRK9P
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HU3F50I2LGBK
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HU2F50E1VGBK

 • MM# 99A7GC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRK9W
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HU2F50E1VGBK
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280HU2F50I2VGBK

 • MM# 99A7GG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRK9X
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280HU2F50I2VGBK
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LN3F43I2LPBK

 • MM# 99A7GP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRK9Y
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LN3F43I2LPBK
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LN3F43I3XGBK

 • MM# 99A7GR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRK9Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LN3F43I3XGBK
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LN2F43I2LGBK

 • MM# 99A7GT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKA0
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LN2F43I2LGBK
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LN2F43I2VGBK

 • MM# 99A7GV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKA1
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LN2F43I2VGBK
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LN3F43E2VGBK

 • MM# 99A7GW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKA2
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LN3F43E2VGBK
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LN3F43I3VGBK

 • MM# 99A7GX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKA3
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LN3F43I3VGBK
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LN2F43E2LGBK

 • MM# 99A7H6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKAA
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LN2F43E2LGBK
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LN2F43E2VGBK

 • MM# 99A7H7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKAB
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LN2F43E2VGBK
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LU2F50E1VGBK

 • MM# 99A7HJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKAJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LU2F50E1VGBK
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LU2F50E2VGBK

 • MM# 99A7HK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKAK
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LU2F50E2VGBK
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LU2F50I2VGBK

 • MM# 99A7HL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKAL
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LU2F50I2VGBK
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LU3F50E2LGBK

 • MM# 99A7HM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKAM
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LU3F50E2LGBK
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LU3F50I2LGBK

 • MM# 99A7HR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKAN
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LU3F50I2LGBK
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LU3F50I2VGBK

 • MM# 99A7HT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKAP
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LU3F50I2VGBK
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA 1SX280LU3F50I3XGBK

 • MM# 99A7HV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKAQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SX280LU3F50I3XGBK
 • Stepping C2

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SRDAS

SRDB4

SRDAR

SRDB3

SRF5D

SRDAQ

SRDB2

SRDAP

SRDB1

SRDB0

SRDAN

SRDAM

SRDAL

SRDAZ

SR3PY

SRDAY

SR3PX

SRDAX

SRDB9

SR3PW

SRDAW

SRDB8

SR3PV

SRDAV

SRDB7

SR3PU

SRDAU

SRDB6

SR3PT

SRDAT

SRDB5

SRDAC

SRDAB

SRDAA

SRFUS

SRFUR

SRFUP

SRCWT

SRFUN

SRDAK

SRDAJ

SRDAH

SRDAG

SRDAF

SRDAE

SRDAD

SR3P3

SRFUA

SRFUM

SRDA9

SRFUK

SR3P8

SRDA8

SRFUJ

SR3P7

SRDA7

SR3P6

SRDA6

SRFUH

SR3P5

SRFUG

SR3P4

SRFUF

SRFTW

SRK9E

SRKAM

SRK9F

SRKAN

SRK9G

SRKAP

SRKAQ

SRKAJ

SRKAK

SRK9D

SRKAL

SRKAA

SRKAB

SRDBT

SRF6F

SRDBS

SRF6E

SRDBR

SRDC3

SRF6D

SRDBQ

SRDC2

SRF6C

SRKA0

SRDBP

SRDC1

SRF6B

SRKA1

SRDC0

SRF6A

SRKA2

SRDBN

SRKA3

SRDBM

SRDBZ

SRDBY

SRDBX

SRDBW

SRDBV

SRDBU

SRDC6

SRDBD

SRDBC

SRDBB

SRDBA

SRDBL

SRDBK

SRDBJ

SRDBH

SRDBG

SRF5X

SRF69

SRDBF

SRF5W

SRDBE

SR3DG

SR3DN

SR3DM

SR3DL

SR3DK

SR3DJ

SR3DH

SRF13

SR3CF

SR3CE

SR3CD

SR3CC

SR3CB

SR3CA

SR3CK

SR3CJ

SR3CH

SR3CG

SRK9W

SRK9X

SRK9Y

SRK9Z

SRK9M

SRK9N

SRK9P

SR3VR

SRFTJ

SRFTH

SRGV3

SRGV2

SRGV1

SRGV0

SR3VQ

SRGUZ

SRGUY

SRGUX

SRGUW

SRGUV

SRGUU

SRGUD

SRGUC

SRGUB

SRGUA

SRGUJ

SRGUH

SRGUG

SRGUF

SRGUE

SR3DR

SR3DQ

SR3DP

SRGU9

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

ระบบโปรเซสเซอร์ที่แข็ง (HPS)

ระบบฮาร์ดโปรเซสเซอร์ (HPS) เป็นระบบ CPU แบบถาวรเบ็ดเสร็จที่อยู่ในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

ไฮเปอร์-รีจิสเตอร์

Hyper-Register เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) เพิ่มเติมในการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายของตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ ที่ทำให้ได้การตั้งเวลาใหม่และการสร้างไปป์ไลน์ของการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายเพื่อให้ได้ความถี่นาฬิกาที่สูงกว่าในโครงสร้างเอฟพีจีเอ

การรักษาความปลอดภัยบิตสตรีมในเอฟพีจีเอ

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันในแต่ละตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel มีให้มาเพื่อป้องกันการคัดลอกบิตสตรีมของลูกค้าและตรวจจับความพยายามแทรกแซงอุปกรณ์ในระหว่างการทำงาน

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า