เอฟพีจีเอ Intel® MAX® 10 10M50

เอฟพีจีเอ Intel® MAX® 10 10M50

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะ I/O

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DAF256I6G

 • MM# 965270
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4DS
 • รหัสการสั่งซื้อ 10M50DAF256I6G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DAF484C7G

 • MM# 965271
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4DT
 • รหัสการสั่งซื้อ 10M50DAF484C7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DAF672C7G

 • MM# 965272
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4DU
 • รหัสการสั่งซื้อ 10M50DAF672C7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DCF484I6G

 • MM# 965273
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4DV
 • รหัสการสั่งซื้อ 10M50DCF484I6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50SCE144A7G

 • MM# 965274
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4DW
 • รหัสการสั่งซื้อ 10M50SCE144A7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DCF256C8G

 • MM# 965603
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4P8
 • รหัสการสั่งซื้อ 10M50DCF256C8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DCF484I7G

 • MM# 965604
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4P9
 • รหัสการสั่งซื้อ 10M50DCF484I7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DCF672I7G

 • MM# 965605
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4PA
 • รหัสการสั่งซื้อ 10M50DCF672I7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DAF484C8G

 • MM# 965619
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4PP
 • รหัสการสั่งซื้อ 10M50DAF484C8G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DCF672C7G

 • MM# 965620
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4PQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10M50DCF672C7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DAF672I6G

 • MM# 967146
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5ZG
 • รหัสการสั่งซื้อ 10M50DAF672I6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DCF256A7G

 • MM# 967147
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5ZH
 • รหัสการสั่งซื้อ 10M50DCF256A7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DCF484C8G

 • MM# 967148
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5ZJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10M50DCF484C8G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DAF256C8G

 • MM# 967771
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6HL
 • รหัสการสั่งซื้อ 10M50DAF256C8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DAF256I7G

 • MM# 967772
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6HM
 • รหัสการสั่งซื้อ 10M50DAF256I7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DAF484I7P

 • MM# 967773
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6HN
 • รหัสการสั่งซื้อ 10M50DAF484I7P
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DAF672I7G

 • MM# 967774
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6HP
 • รหัสการสั่งซื้อ 10M50DAF672I7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DCF672C8G

 • MM# 967775
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6HQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10M50DCF672C8G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50SAE144I7G

 • MM# 967776
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6HR
 • รหัสการสั่งซื้อ 10M50SAE144I7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DAF484I6G

 • MM# 968828
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7DS
 • รหัสการสั่งซื้อ 10M50DAF484I6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DAF484I7G

 • MM# 968829
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7DT
 • รหัสการสั่งซื้อ 10M50DAF484I7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DCF256I6G

 • MM# 968830
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7DU
 • รหัสการสั่งซื้อ 10M50DCF256I6G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DCF256I7G

 • MM# 968831
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7DV
 • รหัสการสั่งซื้อ 10M50DCF256I7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50SCE144C8G

 • MM# 968832
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7DW
 • รหัสการสั่งซื้อ 10M50SCE144C8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DAF256C7G

 • MM# 973682
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBKJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10M50DAF256C7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DAF672C8G

 • MM# 973683
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBKK
 • รหัสการสั่งซื้อ 10M50DAF672C8G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DCF256C7G

 • MM# 973685
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBKL
 • รหัสการสั่งซื้อ 10M50DCF256C7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DCF484C7G

 • MM# 973686
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBKM
 • รหัสการสั่งซื้อ 10M50DCF484C7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50SAE144C8G

 • MM# 973687
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBKN
 • รหัสการสั่งซื้อ 10M50SAE144C8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR4PQ

SR4PP

SR6HP

SR6HN

SR6HM

SR6HL

SR4PA

SR5ZJ

SRBKN

SRBKM

SR5ZH

SRBKL

SR5ZG

SRBKK

SRBKJ

SR4P9

SR4P8

SR4DV

SR7DS

SR4DU

SR4DT

SR4DS

SR6HR

SR6HQ

SR7DW

SR7DV

SR7DU

SR4DW

SR7DT

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

หน่วยความจำแบบแฟลชสำหรับผู้ใช้

หน่วยความจำแบบแฟลชสำหรับผู้ใช้เป็นอุปกรณ์หน่วยความจำแบบถาวรที่มีให้มาในตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel บางรุ่น

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลการกำหนดค่าภายใน

เอฟพีจีเอ Intel จัดเก็บข้อมูลการกำหนดค่าในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลการกำหนดค่าภายในหรือในอุปกรณ์หน่วยความจำภายนอก

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

การรักษาความปลอดภัยบิตสตรีมในเอฟพีจีเอ

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันในแต่ละตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel มีให้มาเพื่อป้องกันการคัดลอกบิตสตรีมของลูกค้าและตรวจจับความพยายามแทรกแซงอุปกรณ์ในระหว่างการทำงาน

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัล

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัลเป็นอุปกรณ์แปลงข้อมูลที่มีให้มาในตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel บางรุ่น

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า