เครื่องรับส่งสัญญาณออปติคอล Intel® Silicon Photonics 100G LR4 QSFP28

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Silicon Photonics 100G LR4 QSFP28 Optical Transceiver With 10km Reach, Single Rate

  • MM# 99A8XX
  • รหัสการสั่งซื้อ SPTSBP4LLCDF
  • MDDS Content ID 707865

Intel® Silicon Photonics 100G LR4 QSFP28 Optical Transceiver With 10km Reach, Single Rate, 1-pack

  • MM# 99AMX6
  • รหัสการสั่งซื้อ SPTSBP4LLCDF

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Intel® Silicon Photonics 100G LR4 QSFP28 Optical Transceiver With 10km Reach, Dual Rate, 1-pack

  • MM# 99AMX5
  • รหัสการสั่งซื้อ SPTSQP4LLCDF

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN 4A994J
  • CCATS NA
  • US HTS 8517620090

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

การสนับสนุน

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก