เอฟพีจีเอ Intel® Agilex™ ซีรี่ส์ F 027

R25A

ข้อมูลจำเพาะ

แหล่งข้อมูล

 • Logic Elements (LE) 2692760
 • Adaptive Logic Modules (ALM) 912800
 • Adaptive Logic Module (ALM) Registers 3651200
 • Fabric and I/O Phase-Locked Loops (PLLs) 28
 • Maximum Embedded Memory 259 Mb
 • Digital Signal Processing (DSP) Blocks 8528
 • Digital Signal Processing (DSP) Format Fixed Point (hard IP), Floating Point (hard IP), Multiply, Multiply and Accumulate, Variable Precision
 • Hard Processor System (HPS) Quad-core 64 bit Arm* Cortex*-A53
 • Hard Memory Controllers ใช่
 • External Memory Interfaces (EMIF) DDR4, QDR IV

ข้อมูลจำเพาะ I/O

 • Maximum User I/O Count 624
 • I/O Standards Support 1.2 V LVCMOS, 1.8 V LVCMOS, SSTL, POD, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential POD, Differential HSTL, Differential HSUL, True Differential Signaling
 • Maximum LVDS Pairs 312
 • Maximum Non-Return to Zero (NRZ) Transceivers 24
 • Maximum Non-Return to Zero (NRZ) Data Rate 28.9 Gbps
 • Maximum Pulse-Amplitude Modulation (PAM4) Transceivers 12
 • Maximum Pulse-Amplitude Modulation (PAM4) Data Rate 57.8 Gbps
 • Transceiver Protocol Hard IP PCIe Gen4, 10/25/100G Ethernet

เทคโนโลยีขั้นสูง

 • Hyper-Registers ใช่
 • FPGA Bitstream Security ใช่

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

 • Package Options R2581A

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Agilex™ F-Series 027 FPGA (R25A) AGFA027R25A2E2V

 • MM# 99A8ZW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKG4
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA027R25A2E2V
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Agilex™ F-Series 027 FPGA (R25A) AGFA027R25A2E3V

 • MM# 99A8ZX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKG5
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA027R25A2E3V
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Agilex™ F-Series 027 FPGA (R25A) AGFA027R25A3E3E

 • MM# 99A8ZZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKG6
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA027R25A3E3E
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Agilex™ F-Series 027 FPGA (R25A) AGFB027R25A2E2V

 • MM# 99A900
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKG7
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB027R25A2E2V
 • Stepping A0
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951

Intel® Agilex™ F-Series 027 FPGA (R25A) AGFB027R25A2E3V

 • MM# 99A901
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKG8
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB027R25A2E3V
 • Stepping A0
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951

Intel® Agilex™ F-Series 027 FPGA (R25A) AGFB027R25A3E3E

 • MM# 99A902
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKG9
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB027R25A3E3E
 • Stepping A0
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951

Intel® Agilex™ F-Series 027 FPGA (R25A) AGFA027R25A1E1V

 • MM# 99A903
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKGA
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA027R25A1E1V
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Agilex™ F-Series 027 FPGA (R25A) AGFA027R25A1I1V

 • MM# 99A904
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKGB
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA027R25A1I1V
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Agilex™ F-Series 027 FPGA (R25A) AGFB027R25A1E1V

 • MM# 99A905
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKGC
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB027R25A1E1V
 • Stepping A0
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G157815L1

Intel® Agilex™ F-Series 027 FPGA (R25A) AGFB027R25A1I1V

 • MM# 99A906
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKGD
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB027R25A1I1V
 • Stepping A0
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951

Intel® Agilex™ F-Series 027 FPGA (R25A) AGFB027R25A3I3E

 • MM# 99A907
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKGE
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB027R25A3I3E
 • Stepping A0
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951

Intel® Agilex™ F-Series 027 FPGA (R25A) AGFA027R25A2I2V

 • MM# 99A908
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKGF
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA027R25A2I2V
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Agilex™ F-Series 027 FPGA (R25A) AGFA027R25A2I3V

 • MM# 99A909
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKGG
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA027R25A2I3V
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Agilex™ F-Series 027 FPGA (R25A) AGFA027R25A3I3E

 • MM# 99A90A
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKGH
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA027R25A3I3E
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Agilex™ F-Series 027 FPGA (R25A) AGFB027R25A2I2V

 • MM# 99A90C
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKGJ
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB027R25A2I2V
 • Stepping A0
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951

Intel® Agilex™ F-Series 027 FPGA (R25A) AGFB027R25A2I3V

 • MM# 99A90D
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKGK
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB027R25A2I3V
 • Stepping A0
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951

Intel® Agilex™ F-Series 027 FPGA (R25A) AGFA027R25A2E3E

 • MM# 99AK4W
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKZP
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA027R25A2E3E
 • Stepping A2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Agilex™ F-Series 027 FPGA (R25A) AGFB027R25A2E3E

 • MM# 99AK4X
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKZQ
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB027R25A2E3E
 • Stepping A2
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951

Intel® Agilex™ F-Series 027 FPGA (R25A) AGFA027R25A3E4X

 • MM# 99ANK7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL5B
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA027R25A3E4X
 • Stepping A2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Agilex™ F-Series 027 FPGA (R25A) AGFB027R25A2E4X

 • MM# 99ANK9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL5D
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB027R25A2E4X
 • Stepping A2
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951

Intel® Agilex™ F-Series 027 FPGA (R25A) AGFA027R25A2I3E

 • MM# 99ANKA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL5E
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA027R25A2I3E
 • Stepping A2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Agilex™ F-Series 027 FPGA (R25A) AGFB027R25A3E4X

 • MM# 99ANKC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL5F
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB027R25A3E4X
 • Stepping A2
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951

Intel® Agilex™ F-Series 027 FPGA (R25A) AGFB027R25A2I3E

 • MM# 99ANKK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL5M
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB027R25A2I3E
 • Stepping A2
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • CCATS แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRKG4

SRKG5

SRKG6

SRKG7

SRKG8

SRKG9

SRKGK

SRKGC

SRKGD

SRKGE

SRKGF

SRKGG

SRKGH

SRKGJ

SRKZP

SRKZQ

SRKGA

SRKGB

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เอกสารด้านเทคนิค

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์