ข้อมูลจำเพาะ

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Ethernet (LAN) Network Connection Driver for Windows® 10 and Windows* 11 on the 11th Generation Intel® NUC Products.

USB Type C Power Delivery Controller for NUC11TN

Thunderbolt™ 3 and 4 DCH Driver for Windows® 10 for Intel® NUC11TN[X]

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows® 11 for Intel® NUC

Intel® GNA Scoring Accelerator Driver for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Products

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for 11th Generation Intel® NUC Products

Intel® Serial IO Driver for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for the 11th Generation Intel® NUC Products

BIOS Update [TNTGLV57]

Patch for LAN issue on Intel® NUC Gen 11 (step 2)

Intel® Aptio* V UEFI Firmware Integrator Tools

Intel® EMA Cloud Start Tool Terraform Scripts

Intel® Graphics DCH Driver for Intel® NUC

Intel® NUC Watchdog Timer Utility

Intel® Rapid Storage Technology Driver for NUC11TN