กล้องถ่ายรูป Intel® Realsense™ LiDAR L515

ข้อมูลจำเพาะ

คำอธิบายการปฏิบัติการ

  • ช่วงการทำงาน (ต่ำสุด-สูงสุด) .25m - 9m
  • ความละเอียดของความลึกและ FPS 1280x720 30FPS
  • ระยะการมองเห็น 70 x 55

ข้อมูลเสริม

ส่วนประกอบ

  • เซ็นเซอร์ RGB ใช่
  • โมดูลการติดตาม ไม่ใช่

ข้อมูลจำเพาะโมดูล

  • ขนาด 61mm diamater 26mm width
  • พาวเวอร์ 3.5 W
  • ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ USB 3.1

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เฟิร์มแวสําหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® RealSense™ L500

การสนับสนุน

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก