คอนโทรลเลอร์ Intel® JHL8440 Thunderbolt™ 4

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

 • ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี ไม่ใช่
 • รายละเอียด + Thunderbolt™/USB4 peripheral support at 40G
  + Native USB Type-C interface capabilities: USB2, USB3 (10G), DP1.4 Alt-mode
  + Tunneling capabilities (32G PCIe, USB3(10G), 2 displays (up to DP1.4)
  + Other native interfaces: x1 PCIe 8GT/s, 1x USB3 (10G)

ข้อมูลจำเพาะ I/O

 • การกำหนดค่าพอร์ต Quad

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

 • ขนาดแพ็คเกจ 10.7 x 10.7
 • ตัวเลือกการขยายช่วงอุณหภูมิ ไม่ใช่

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® JHL8440 Thunderbolt™ 4 Controller, Quad Port Device, FC-CSP, Tray

 • MM# 99A8GF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKFJ
 • รหัสการสั่งซื้อ JHL8440
 • Stepping B1
 • ECCN 4A994J
 • MDDS Content ID 709167

Intel® JHL8440 Thunderbolt™ 4 Controller, Quad Port Device, FC-CSP, T&R

 • MM# 99A8GG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKFK
 • รหัสการสั่งซื้อ JHL8440
 • Stepping B1
 • ECCN 4A994J
 • MDDS Content ID 709167

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Intel® JHL8440 Thunderbolt™ 4 Controller, Quad Port Device, FC-CSP, Tray

 • MM# 999H0Z
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SLN6U
 • รหัสการสั่งซื้อ JHL8440
 • Stepping B0
 • ECCN 4A994
 • MDDS Content ID 709167

Intel® JHL8440 Thunderbolt™ 4 Controller, Quad Port Device, FC-CSP, T&R

 • MM# 999H10
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SLN6V
 • รหัสการสั่งซื้อ JHL8440
 • Stepping B0
 • ECCN 4A994
 • MDDS Content ID 709167

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • CCATS NA
 • US HTS 8542310001

ข้อมูล PCN

SLN6V

SLN6U

SRKFJ

SRKFK

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

การสนับสนุน

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

สภาวะการใช้งาน

สภาวะการใช้งานคือสภาพแวดล้อมและสภาวะการทำงานจากบริบทการใช้งานของระบบ
สำหรับข้อมูลสภาวะการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงของ SKU โปรดดู รายงาน PRQ
สำหรับข้อมูลสภาวะการใช้งานปัจจุบัน โปรดดูที่ Intel UC (ไซต์ CNDA)*

ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี

มีตัวเลือกแบบฝังตัวจำหน่าย หมายถึง โดยปกติแล้ว SKU จะวางจำหน่ายเป็นเวลา 7 ปีนับตั้งแต่เปิด SKU ตัวแรกในตระกูลผลิตภัณฑ์ และอาจพร้อมจำหน่ายเป็นระยะเวลานานขึ้นในบางสถานการณ์ Intel ไม่ได้ให้สัญญาหรือรับประกันความพร้อมจำหน่ายของผลิตภัณฑ์หรือการสนับสนุนทางเทคนิคตามคู่มือโร้ดแมป Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโร้ดแมปหรือยกเลิกผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และบริการสนับสนุนซอฟต์แวร์ผ่านกระบวนการ EOL/PDN มาตรฐาน สามารถดูข้อมูลการรับรองผลิตภัณฑ์และสภาพการใช้งานได้ในรายงาน Production Release Qualification (PRQ) สำหรับ SKU นี้ ติดต่อผู้แทน Intel ของคุณสำหรับรายละเอียด