Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR

0 ค้าปลีก X

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลจำเพาะระบบเครือข่าย

 • สตรีม TX/RX Gigabit
 • แบนด์ 60 GHz
 • ความเร็วสูงสุด 4.62 Gb/s
 • ผ่านการรับรอง Wi-Fi* 802.11ad

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

 • ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด M.2 4230
 • ขนาดแพ็คเกจ 42 mm x 30 mm x 2.6 mm

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR, CH2+3

 • MM# 959202
 • รหัสการสั่งซื้อ 13110.NGWG.LCVR
 • ECCN 5A991
 • CCATS NA

Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR, CH1+2+3

 • MM# 959201
 • รหัสการสั่งซื้อ 13110.NGWG.VR
 • ECCN 5A992CN3
 • CCATS G157673

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • CCATS แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • US HTS 8517620090

ข้อมูล PCN/MDDS

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เอกสารด้านเทคนิค

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก