กล้องถ่ายรูประยะชัดลึก Intel® RealSense™ D435

ข้อมูลจำเพาะ

คำอธิบายการปฏิบัติการ

  • ช่วงการทำงาน (ต่ำสุด-สูงสุด) ~.11m - 10m
  • ความละเอียดของความลึกและ FPS 1280 X 720
  • ระยะการมองเห็น 85.2 x 58

ข้อมูลเสริม

ส่วนประกอบ

  • เซ็นเซอร์ RGB ใช่
  • โมดูลการติดตาม ไม่ใช่

ข้อมูลจำเพาะโมดูล

  • ขนาด 90 mm x 25 mm x 25 mm
  • ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ USB 3.0 Type C

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® RealSense™ D400 Series Dynamic Calibration Tool

Intel® RealSense™ D400 Series Universal Windows Platform (UWP) Driver for Windows® 10

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก