Intel® Compute Card Dock DK132EPJ

Intel® Compute Card Dock DK132EPJ

0 ค้าปลีก X

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด Other connections: HDMI type A, Mini DisplayPort. Dimensions: 151.76mm L x 145mm W x 20.5mm H.
  • ข้อมูลสรุปผลิตภัณฑ์ ดูตอนนี้
  • URL ข้อมูลเพิ่มเติม ดูตอนนี้

กราฟิกโปรเซสเซอร์

ข้อมูลจำเพาะ I/O

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Bulk Intel® Compute Card Dock DK132EPJ, 5 pack

  • MM# 954842
  • รหัสการสั่งซื้อ BLKDK132EPJR

Bulk Intel® Compute Card Dock DK132EPJ, 5 pack

  • MM# 954855
  • รหัสการสั่งซื้อ BLKDK132EPJL

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8471801000

ข้อมูล PCN/MDDS

ภาพผลิตภัณฑ์

DK132EPJ Front 2

ภาพผลิตภัณฑ์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เอกสารด้านเทคนิค

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

กราฟิกเอาท์พุต

กราฟิกเอาท์พุตระบุอินเตอร์เฟซที่มีในการสื่อสารกับอุปกรณ์แสดงผล

การปรับปรุงแก้ไข USB

USB (Universal Serial Bus) คือมาตรฐานทางอุตสาหกรรมของเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงเข้ากับคอมพิวเตอร์

อินทิเกรต LAN

LAN แบบในตัวแสดงว่ามี Intel Ethernet MAC หรือพอร์ต LAN รวมอยู่ในบอร์ดระบบ

เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชัน Intel® (VT-x)

เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชัน Intel® (VT-x) ช่วยให้แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์เดียวสามารถทำงานเป็นแพลตฟอร์ม “เสมือน” ได้หลายแพลตฟอร์ม ทำให้สามารถจัดการได้ดียิ่งขึ้นโดยการลดเวลาที่ไม่สามารถทำงานได้ลง และรักษาประสิทธิภาพในการผลิตโดยการแยกกิจกรรมการคำนวณออกเป็นส่วนๆ แยกจากกัน

Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)

Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) เป็นฟังก์ชั่นแพลตฟอร์มสำหรับการเก็บข้อมูลรับรองและการจัดการคีย์ที่ใช้โดย Windows 8* และ Windows® 10 Intel® PTT สนับสนุน BitLocker* สำหรับการเข้ารหัสฮาร์ดไดรฟ์ และสนับสนุนข้อกำหนด Microsoft ทั้งหมดสำหรับ Trusted Platform Module (fTPM) 2.0 สำหรับเฟิร์มแวร์