เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ Intel®

สิ่งจำเป็น

คอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
การยุติการผลิตที่คาดไว้
ประกาศ EOL
คำสั่งล่าสุด
แอตทริบิวต์การรับล่าสุด
ตลาดเป้าหมาย
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
อัตราการถ่ายโอนข้อมูล
อุปกรณ์ที่รองรับ
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
ตัวเลือกสำรองแคชที่เข้ากันได้
รองรับระดับ RAID
โหมด JBOD
# พอร์ตภายใน
# อุปกรณ์ที่รองรับ
หน่วยความจำแบบฝัง
โฮสต์อินเตอร์เฟซ PCIe
รุ่นโปรเซสเซอร์ IO
การระบุคีย์
การจัดตำแหน่งคอนเน็กเตอร์
สามารถซื้อการขยายเวลาการรับประกันได้ (มีในบางประเทศ)
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันแบบขยาย
คุณลักษณะเพิ่มเติม
รายการที่รวม
Long Life
# of Ports External
คอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์
Intel® Integrated RAID Module RMS3CC080 Intel® RAID Controller Intel® Integrated RAID Module RMS3CC040 Intel® RAID Controller Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160 Intel® RAID Controller Intel® RAID Module RMSP3CD080F Intel® RAID Controller Intel® RAID Module RMSP3AD160F Intel® RAID Controller
สถานะ
Intel® Integrated RAID Module RMS3CC080 Launched Intel® Integrated RAID Module RMS3CC040 Discontinued Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160 Discontinued Intel® RAID Module RMSP3CD080F Discontinued Intel® RAID Module RMSP3AD160F Discontinued
วันที่วางจำหน่าย
Intel® Integrated RAID Module RMS3CC080 Q3'14 Intel® Integrated RAID Module RMS3CC040 Q3'14 Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160 Q4'16 Intel® RAID Module RMSP3CD080F Q3'17 Intel® RAID Module RMSP3AD160F Q3'17
การยุติการผลิตที่คาดไว้
Intel® Integrated RAID Module RMS3CC080 2022 Intel® Integrated RAID Module RMS3CC040 Q2'22 Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160 Q4'21 Intel® RAID Module RMSP3CD080F 2022 Intel® RAID Module RMSP3AD160F 2022
ประกาศ EOL
Intel® Integrated RAID Module RMS3CC080 Monday, October 25, 2021 Intel® Integrated RAID Module RMS3CC040 Tuesday, April 6, 2021 Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160 Friday, April 2, 2021 Intel® RAID Module RMSP3CD080F Friday, October 22, 2021 Intel® RAID Module RMSP3AD160F Friday, October 22, 2021
คำสั่งล่าสุด
Intel® Integrated RAID Module RMS3CC080 Friday, September 16, 2022 Intel® Integrated RAID Module RMS3CC040 Wednesday, April 6, 2022 Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160 Monday, October 4, 2021 Intel® RAID Module RMSP3CD080F Tuesday, March 15, 2022 Intel® RAID Module RMSP3AD160F Tuesday, March 15, 2022
แอตทริบิวต์การรับล่าสุด
Intel® Integrated RAID Module RMS3CC080 Wednesday, May 17, 2023 Intel® Integrated RAID Module RMS3CC040 Friday, July 22, 2022 Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160 Monday, January 3, 2022 Intel® RAID Module RMSP3CD080F Friday, April 28, 2023 Intel® RAID Module RMSP3AD160F Friday, April 28, 2023
ตลาดเป้าหมาย
Intel® Integrated RAID Module RMS3CC080 Mainstream Intel® Integrated RAID Module RMS3CC040 Mainstream Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160 Mainstream Intel® RAID Module RMSP3CD080F Full-featured Intel® RAID Module RMSP3AD160F Full-featured
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
Intel® Integrated RAID Module RMS3CC080 Storage Connector Module Intel® Integrated RAID Module RMS3CC040 Storage Connector Module Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160 Mezzanine Module Intel® RAID Module RMSP3CD080F Mezzanine Module Intel® RAID Module RMSP3AD160F Mezzanine Module
อัตราการถ่ายโอนข้อมูล
Intel® Integrated RAID Module RMS3CC080 12 Gb/s Intel® Integrated RAID Module RMS3CC040 12 Gb/s
อุปกรณ์ที่รองรับ
Intel® Integrated RAID Module RMS3CC080 SAS/SATA Intel® Integrated RAID Module RMS3CC040 SAS/SATA Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160 SAS/SATA Intel® RAID Module RMSP3CD080F PCIe/SAS/SATA Intel® RAID Module RMSP3AD160F PCIe/SAS/SATA
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
Intel® Integrated RAID Module RMS3CC080 Windows, Linux, VMware Intel® Integrated RAID Module RMS3CC040 Windows, Linux, VMware Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160 Windows, Linux, VMware Intel® RAID Module RMSP3CD080F Windows, Linux, VMWare Intel® RAID Module RMSP3AD160F Windows, Linux, VMWare
ตัวเลือกสำรองแคชที่เข้ากันได้
Intel® Integrated RAID Module RMS3CC080 AXXRMFBU5 Intel® Integrated RAID Module RMS3CC040 AXXRMFBU5 Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160 AXXRMFBU6 Intel® RAID Module RMSP3CD080F AXXRMFBU7 Intel® RAID Module RMSP3AD160F AXXRMFBU7
รองรับระดับ RAID
Intel® Integrated RAID Module RMS3CC080 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 Intel® Integrated RAID Module RMS3CC040 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 Intel® RAID Module RMSP3CD080F 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 Intel® RAID Module RMSP3AD160F 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60
โหมด JBOD
Intel® Integrated RAID Module RMS3CC080 ไม่ใช่ Intel® Integrated RAID Module RMS3CC040 ไม่ใช่ Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160 ใช่ Intel® RAID Module RMSP3CD080F ใช่ Intel® RAID Module RMSP3AD160F ใช่
# พอร์ตภายใน
Intel® Integrated RAID Module RMS3CC080 8 Intel® Integrated RAID Module RMS3CC040 4 Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160 16 Intel® RAID Module RMSP3CD080F 8 Intel® RAID Module RMSP3AD160F 16
# อุปกรณ์ที่รองรับ
Intel® Integrated RAID Module RMS3CC080 128 Intel® Integrated RAID Module RMS3CC040 128 Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160 240 Intel® RAID Module RMSP3CD080F 240 Intel® RAID Module RMSP3AD160F 240
หน่วยความจำแบบฝัง
Intel® Integrated RAID Module RMS3CC080 1GB Intel® Integrated RAID Module RMS3CC040 1GB Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160 2GB Intel® RAID Module RMSP3CD080F 4GB Intel® RAID Module RMSP3AD160F 4GB
โฮสต์อินเตอร์เฟซ PCIe
Intel® Integrated RAID Module RMS3CC080 PCIe x8 Gen3 Intel® Integrated RAID Module RMS3CC040 PCIe x8 Gen3 Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160 PCIe x8 Gen3 Intel® RAID Module RMSP3CD080F PCIe x8 Gen3 Intel® RAID Module RMSP3AD160F PCIe x8 Gen3
รุ่นโปรเซสเซอร์ IO
Intel® Integrated RAID Module RMS3CC080 LSI3108 Intel® Integrated RAID Module RMS3CC040 LSI3108 Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160 Avago 3316 Intel® RAID Module RMSP3CD080F SAS3508 Intel® RAID Module RMSP3AD160F SAS3516
การระบุคีย์
Intel® Integrated RAID Module RMS3CC080 SIOM Connector Intel® Integrated RAID Module RMS3CC040 SIOM Connector Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160 SIOM Connector Intel® RAID Module RMSP3CD080F SIOM Connector Intel® RAID Module RMSP3AD160F SIOM Connector
การจัดตำแหน่งคอนเน็กเตอร์
Intel® Integrated RAID Module RMS3CC080 Side Intel® Integrated RAID Module RMS3CC040 Side Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160 Vertical Intel® RAID Module RMSP3CD080F Vertical Intel® RAID Module RMSP3AD160F Vertical
สามารถซื้อการขยายเวลาการรับประกันได้ (มีในบางประเทศ)
Intel® Integrated RAID Module RMS3CC080 ใช่ Intel® Integrated RAID Module RMS3CC040 ใช่ Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160 ใช่ Intel® RAID Module RMSP3CD080F ใช่ Intel® RAID Module RMSP3AD160F ใช่
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันแบบขยาย
Intel® Integrated RAID Module RMS3CC080 Intel® RAID Extended Warranty Intel® Integrated RAID Module RMS3CC040 Intel® RAID Extended Warranty Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160 Intel® RAID Extended Warranty Intel® RAID Module RMSP3CD080F Intel® RAID Extended Warranty Intel® RAID Module RMSP3AD160F Intel® RAID Extended Warranty
คุณลักษณะเพิ่มเติม
Intel® Integrated RAID Module RMS3CC080 Support for optional Maintenance Free Backup Unit and Premium Feature upgrade keys. Intel® Integrated RAID Module RMS3CC040 Support for optional Maintenance Free Backup Unit and Premium Feature upgrade keys. Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160 Support for optional Maintenance Free Backup Unit and Premium Feature upgrade keys. Intel® RAID Module RMSP3CD080F Support for optional Maintenance Free Backup Unit and Premium Feature upgrade keys. Intel® RAID Module RMSP3AD160F Support for optional Maintenance Free Backup Unit and Premium Feature upgrade keys.
รายการที่รวม
Intel® Integrated RAID Module RMS3CC080 (1) Intel® Integrated RAID Module RMS3CC080, (4) standoffs, and (4) standoff locking pins Intel® Integrated RAID Module RMS3CC040 (1) Intel® Integrated RAID Module RMS3CC040, (4) standoffs, and (4) standoff locking pins Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160 (1) Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160, (4) standoffs, and (4) standoff locking pins Intel® RAID Module RMSP3CD080F (1) Intel® RAID Module, (4) standoffs, and (4) standoff locking pins Intel® RAID Module RMSP3AD160F (1) Intel® RAID Module, (4) standoffs, and (4) standoff locking pins
Long Life
Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160 ใช่
# of Ports External
Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160 0 Intel® RAID Module RMSP3CD080F 0 Intel® RAID Module RMSP3AD160F 0

ข้อมูลเสริม

รายละเอียด
เอกสารข้อมูล
รายละเอียด
Intel® Integrated RAID Module RMS3CC080 12Gb/s (SAS 3.0) 8 internal port SAS/SATA mezzanine card built with PCIe 3.0 dual core RAID-On-Chip (ROC), RAID levels 0/1/10/5/50/6/60, and support for optional Maintenance Free Backup Unit and Premium Feature upgrade keys. Intel® Integrated RAID Module RMS3CC040 12Gb/s (SAS 3.0) 4 internal port SAS/SATA mezzanine card built with PCIe 3.0 dual core RAID-On-Chip (ROC), RAID levels 0/1/10/5/50/6/60, and support for optional Maintenance Free Backup Unit and Premium Feature upgrade keys. Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160 12Gb/s (SAS 3.0) 16 internal port SAS/SATA mezzanine card built with PCIe 3.0 dual core RAID-On-Chip (ROC), RAID levels 0/1/10/5/50/6/60, and support for optional Maintenance Free Backup Unit and Premium Feature upgrade keys. Intel® RAID Module RMSP3CD080F Tri-mode Full-Featured RAID Mezzanine Module with 8 SAS/SATA or 2 NVMe internal ports Intel® RAID Module RMSP3AD160F Tri-mode Full-Featured RAID Mezzanine Module with 16 SAS/SATA internal ports or 4 internal NVMe ports
เอกสารข้อมูล
Intel® Integrated RAID Module RMS3CC080 ดูตอนนี้ Intel® Integrated RAID Module RMS3CC040 ดูตอนนี้ Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160 ดูตอนนี้ Intel® RAID Module RMSP3CD080F ดูตอนนี้ Intel® RAID Module RMSP3AD160F ดูตอนนี้

AC

ในสภาวะทำงาน: นี่เป็นส่วนเฉพาะที่อยู่ในสภาวะทำงาน

EN

การสิ้นสุดอายุ: ได้ทำการประกาศการแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุผลิตภัณฑ์แล้ว

NI

ยังไม่ถูกนำมาใช้: ไม่มีคำสั่งซื้อ การสอบถาม การเสนอราคา สินค้าส่งคืน หรือการส่งมอบ

NO

ไม่มีคำสั่งซื้อหลังจากวันสุดท้ายที่รับคำสั่งซื้อ: ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดอายุ อนุญาตการจัดส่งและการส่งคืน

OB

ล้าสมัย: รายการสินค้าคงคลัง ไม่มีสินค้าอีกต่อไป

PA

มีผลล่วงหน้า: คำสั่งซื้ออาจจะได้รับแล้ว แต่ยังไม่มีกำหนดเวลาหรือยังไม่มีการจัดส่ง

QR

หยุดคุณเนื่องด้วยภาพ/ความน่าเชื่อถือ

RP

ราคาเมื่อเลิกใช้: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

RS

กำหนดเวลาใหม่

RT

เลิกใช้: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

E2

ล้าสมัยและผ่านการซื้อครั้งสุดท้ายมาแล้ว

BR

การปล่อยให้จอง (BR) – สามารถจองผลิตภัณฑ์แต่ไม่สามารถจัดส่งได้