เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ Intel®

สิ่งจำเป็น

คอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
การยุติการผลิตที่คาดไว้
ประกาศ EOL
คำสั่งล่าสุด
แอตทริบิวต์การรับล่าสุด
ตลาดเป้าหมาย
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
อัตราการถ่ายโอนข้อมูล
อุปกรณ์ที่รองรับ
รองรับระดับ RAID
โหมด JBOD
# พอร์ตภายใน
# พอร์ตภายนอก
# อุปกรณ์ที่รองรับ
โฮสต์อินเตอร์เฟซ PCIe
รุ่นโปรเซสเซอร์ IO
การจัดตำแหน่งคอนเน็กเตอร์
สามารถซื้อการขยายเวลาการรับประกันได้ (มีในบางประเทศ)
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันแบบขยาย
รายการที่รวม
Supported Operating Systems
Keying
คอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์
Intel® RAID Controller RS3WC080 Intel® RAID Controller Intel® RAID Adapter RSP3WD080E Intel® RAID Controller
สถานะ
Intel® RAID Controller RS3WC080 Discontinued Intel® RAID Adapter RSP3WD080E Launched
วันที่วางจำหน่าย
Intel® RAID Controller RS3WC080 Q3'13 Intel® RAID Adapter RSP3WD080E Q3'17
การยุติการผลิตที่คาดไว้
Intel® RAID Controller RS3WC080 Q4'21 Intel® RAID Adapter RSP3WD080E 2022
ประกาศ EOL
Intel® RAID Controller RS3WC080 Friday, April 2, 2021 Intel® RAID Adapter RSP3WD080E Monday, October 25, 2021
คำสั่งล่าสุด
Intel® RAID Controller RS3WC080 Monday, October 4, 2021 Intel® RAID Adapter RSP3WD080E Friday, September 16, 2022
แอตทริบิวต์การรับล่าสุด
Intel® RAID Controller RS3WC080 Monday, January 3, 2022 Intel® RAID Adapter RSP3WD080E Wednesday, May 17, 2023
ตลาดเป้าหมาย
Intel® RAID Controller RS3WC080 Entry Intel® RAID Adapter RSP3WD080E Entry
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
Intel® RAID Controller RS3WC080 Low Profile MD2 Card Intel® RAID Adapter RSP3WD080E Low-Profile MD2 PCIe AIC
อัตราการถ่ายโอนข้อมูล
Intel® RAID Controller RS3WC080 12 Gb/s
อุปกรณ์ที่รองรับ
Intel® RAID Controller RS3WC080 SAS/SATA Intel® RAID Adapter RSP3WD080E PCIe/SAS/SATA
รองรับระดับ RAID
Intel® RAID Controller RS3WC080 0, 1, 10, 5, 50 Intel® RAID Adapter RSP3WD080E 0, 1, 10, 5, 50
โหมด JBOD
Intel® RAID Controller RS3WC080 ใช่ Intel® RAID Adapter RSP3WD080E ใช่
# พอร์ตภายใน
Intel® RAID Controller RS3WC080 8 Intel® RAID Adapter RSP3WD080E 8
# พอร์ตภายนอก
Intel® RAID Controller RS3WC080 0 Intel® RAID Adapter RSP3WD080E 0
# อุปกรณ์ที่รองรับ
Intel® RAID Controller RS3WC080 128 Intel® RAID Adapter RSP3WD080E 63
โฮสต์อินเตอร์เฟซ PCIe
Intel® RAID Controller RS3WC080 PCIe x8 Gen3 Intel® RAID Adapter RSP3WD080E PCIe x8 Gen3
รุ่นโปรเซสเซอร์ IO
Intel® RAID Controller RS3WC080 LSI3008 Intel® RAID Adapter RSP3WD080E SAS3408
การจัดตำแหน่งคอนเน็กเตอร์
Intel® RAID Controller RS3WC080 Side Intel® RAID Adapter RSP3WD080E Vertical
สามารถซื้อการขยายเวลาการรับประกันได้ (มีในบางประเทศ)
Intel® RAID Controller RS3WC080 ใช่ Intel® RAID Adapter RSP3WD080E ใช่
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันแบบขยาย
Intel® RAID Controller RS3WC080 Intel® RAID Extended Warranty Intel® RAID Adapter RSP3WD080E Intel® RAID Extended Warranty
รายการที่รวม
Intel® RAID Controller RS3WC080 One RAID adapter with full and low profile brackets Intel® RAID Adapter RSP3WD080E (1) Intel® RAID Adapter, (1) low-profile mounting bracket
Supported Operating Systems
Intel® RAID Adapter RSP3WD080E Windows, Linux, VMWare
Keying
Intel® RAID Adapter RSP3WD080E PCIe x8 Connector

ข้อมูลเสริม

รายละเอียด
รายละเอียด
Intel® RAID Controller RS3WC080 12Gb/s SAS, 6Gb/s SATA, LSI3008 IOC-based entry-RAID 0,1,10 and hybrid RAID 5/50 & JBOD, x8 PCIe 3.0, 8 internal ports, MD2 Low Profile, half-length form factor. Full height (installed) and low profile bracket included Intel® RAID Adapter RSP3WD080E Tri-mode Entry-Level RAID Adapter with 8 internal SAS/SATA ports or 2 internal NVMe ports

AC

ในสภาวะทำงาน: นี่เป็นส่วนเฉพาะที่อยู่ในสภาวะทำงาน

EN

การสิ้นสุดอายุ: ได้ทำการประกาศการแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุผลิตภัณฑ์แล้ว

NI

ยังไม่ถูกนำมาใช้: ไม่มีคำสั่งซื้อ การสอบถาม การเสนอราคา สินค้าส่งคืน หรือการส่งมอบ

NO

ไม่มีคำสั่งซื้อหลังจากวันสุดท้ายที่รับคำสั่งซื้อ: ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดอายุ อนุญาตการจัดส่งและการส่งคืน

OB

ล้าสมัย: รายการสินค้าคงคลัง ไม่มีสินค้าอีกต่อไป

PA

มีผลล่วงหน้า: คำสั่งซื้ออาจจะได้รับแล้ว แต่ยังไม่มีกำหนดเวลาหรือยังไม่มีการจัดส่ง

QR

หยุดคุณเนื่องด้วยภาพ/ความน่าเชื่อถือ

RP

ราคาเมื่อเลิกใช้: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

RS

กำหนดเวลาใหม่

RT

เลิกใช้: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

E2

ล้าสมัยและผ่านการซื้อครั้งสุดท้ายมาแล้ว

BR

การปล่อยให้จอง (BR) – สามารถจองผลิตภัณฑ์แต่ไม่สามารถจัดส่งได้