เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ Intel®

สิ่งจำเป็น

คอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
การยุติการผลิตที่คาดไว้
ประกาศ EOL
คำสั่งล่าสุด
แอตทริบิวต์การรับล่าสุด
ตลาดเป้าหมาย
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
อัตราการถ่ายโอนข้อมูล
อุปกรณ์ที่รองรับ
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
รองรับระดับ RAID
โหมด JBOD
# พอร์ตภายใน
# พอร์ตภายนอก
# อุปกรณ์ที่รองรับ
หน่วยความจำแบบฝัง
โฮสต์อินเตอร์เฟซ PCIe
รุ่นโปรเซสเซอร์ IO
การระบุคีย์
การจัดตำแหน่งคอนเน็กเตอร์
สามารถซื้อการขยายเวลาการรับประกันได้ (มีในบางประเทศ)
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันแบบขยาย
รายการที่รวม
คอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์
Intel® Integrated RAID Module RMS3VC160 Intel® Integrated RAID (โมดูล/บอร์ดระบบ) Intel® Storage Module RMSP3JD160J Intel® RAID Controller
สถานะ
Intel® Integrated RAID Module RMS3VC160 Discontinued Intel® Storage Module RMSP3JD160J Discontinued
วันที่วางจำหน่าย
Intel® Integrated RAID Module RMS3VC160 Q2'16 Intel® Storage Module RMSP3JD160J Q3'17
การยุติการผลิตที่คาดไว้
Intel® Integrated RAID Module RMS3VC160 Q2'20 Intel® Storage Module RMSP3JD160J 2022
ประกาศ EOL
Intel® Integrated RAID Module RMS3VC160 Tuesday, July 16, 2019 Intel® Storage Module RMSP3JD160J Friday, October 22, 2021
คำสั่งล่าสุด
Intel® Integrated RAID Module RMS3VC160 Wednesday, July 1, 2020 Intel® Storage Module RMSP3JD160J Friday, April 29, 2022
แอตทริบิวต์การรับล่าสุด
Intel® Integrated RAID Module RMS3VC160 Thursday, October 1, 2020 Intel® Storage Module RMSP3JD160J Friday, April 28, 2023
ตลาดเป้าหมาย
Intel® Integrated RAID Module RMS3VC160 Entry Intel® Storage Module RMSP3JD160J Storage
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
Intel® Integrated RAID Module RMS3VC160 Storage Connector Module Intel® Storage Module RMSP3JD160J Mezzanine Module
อัตราการถ่ายโอนข้อมูล
Intel® Integrated RAID Module RMS3VC160 12 Gb/s
อุปกรณ์ที่รองรับ
Intel® Integrated RAID Module RMS3VC160 SAS/SATA Intel® Storage Module RMSP3JD160J PCIe/SAS/SATA
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
Intel® Integrated RAID Module RMS3VC160 Windows, Linux, VMware Intel® Storage Module RMSP3JD160J Windows, Linux, VMWare
รองรับระดับ RAID
Intel® Integrated RAID Module RMS3VC160 None Intel® Storage Module RMSP3JD160J JBOD Only
โหมด JBOD
Intel® Integrated RAID Module RMS3VC160 ใช่ Intel® Storage Module RMSP3JD160J ใช่
# พอร์ตภายใน
Intel® Integrated RAID Module RMS3VC160 16 Intel® Storage Module RMSP3JD160J 16
# พอร์ตภายนอก
Intel® Integrated RAID Module RMS3VC160 0 Intel® Storage Module RMSP3JD160J 0
# อุปกรณ์ที่รองรับ
Intel® Integrated RAID Module RMS3VC160 1024 Intel® Storage Module RMSP3JD160J 1024
หน่วยความจำแบบฝัง
Intel® Integrated RAID Module RMS3VC160 None
โฮสต์อินเตอร์เฟซ PCIe
Intel® Integrated RAID Module RMS3VC160 PCIe x8 Gen3 Intel® Storage Module RMSP3JD160J PCIe x8 Gen3
รุ่นโปรเซสเซอร์ IO
Intel® Integrated RAID Module RMS3VC160 Avago 3216 Intel® Storage Module RMSP3JD160J SAS3516
การระบุคีย์
Intel® Integrated RAID Module RMS3VC160 SIOM Connector Intel® Storage Module RMSP3JD160J SIOM Connector
การจัดตำแหน่งคอนเน็กเตอร์
Intel® Integrated RAID Module RMS3VC160 Vertical Intel® Storage Module RMSP3JD160J Vertical
สามารถซื้อการขยายเวลาการรับประกันได้ (มีในบางประเทศ)
Intel® Integrated RAID Module RMS3VC160 ใช่ Intel® Storage Module RMSP3JD160J ใช่
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันแบบขยาย
Intel® Integrated RAID Module RMS3VC160 Intel® RAID Extended Warranty Intel® Storage Module RMSP3JD160J Intel® RAID Extended Warranty
รายการที่รวม
Intel® Integrated RAID Module RMS3VC160 (1) Intel® Integrated RAID Module RMS3VC160, (4) standoffs, and (4) standoff locking pins Intel® Storage Module RMSP3JD160J (1) Intel® Storage Module, (4) standoffs, and (4) standoff locking pins

ข้อมูลเสริม

รายละเอียด
เอกสารข้อมูล
รายละเอียด
Intel® Integrated RAID Module RMS3VC160 12Gb/s (SAS 3.0) 16 internal port SAS/SATA mezzanine card built with PCIe 3.0 dual core I/O Controller (IOC). Intel® Storage Module RMSP3JD160J Tri-mode Storage Mezzanine Module with 16 internal SAS/SATA ports or 4 internal NVMe ports
เอกสารข้อมูล
Intel® Integrated RAID Module RMS3VC160 ดูตอนนี้ Intel® Storage Module RMSP3JD160J ดูตอนนี้

AC

ในสภาวะทำงาน: นี่เป็นส่วนเฉพาะที่อยู่ในสภาวะทำงาน

EN

การสิ้นสุดอายุ: ได้ทำการประกาศการแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุผลิตภัณฑ์แล้ว

NI

ยังไม่ถูกนำมาใช้: ไม่มีคำสั่งซื้อ การสอบถาม การเสนอราคา สินค้าส่งคืน หรือการส่งมอบ

NO

ไม่มีคำสั่งซื้อหลังจากวันสุดท้ายที่รับคำสั่งซื้อ: ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดอายุ อนุญาตการจัดส่งและการส่งคืน

OB

ล้าสมัย: รายการสินค้าคงคลัง ไม่มีสินค้าอีกต่อไป

PA

มีผลล่วงหน้า: คำสั่งซื้ออาจจะได้รับแล้ว แต่ยังไม่มีกำหนดเวลาหรือยังไม่มีการจัดส่ง

QR

หยุดคุณเนื่องด้วยภาพ/ความน่าเชื่อถือ

RP

ราคาเมื่อเลิกใช้: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

RS

กำหนดเวลาใหม่

RT

เลิกใช้: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

E2

ล้าสมัยและผ่านการซื้อครั้งสุดท้ายมาแล้ว

BR

การปล่อยให้จอง (BR) – สามารถจองผลิตภัณฑ์แต่ไม่สามารถจัดส่งได้