เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ Intel®

สิ่งจำเป็น

คอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
การยุติการผลิตที่คาดไว้
ประกาศ EOL
คำสั่งล่าสุด
แอตทริบิวต์การรับล่าสุด
อายุการใช้งานนานขึ้น
ตลาดเป้าหมาย
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
อัตราการถ่ายโอนข้อมูล
อุปกรณ์ที่รองรับ
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
รองรับระดับ RAID
โหมด JBOD
# พอร์ตภายใน
# อุปกรณ์ที่รองรับ
โฮสต์อินเตอร์เฟซ PCIe
รุ่นโปรเซสเซอร์ IO
การระบุคีย์
การจัดตำแหน่งคอนเน็กเตอร์
สามารถซื้อการขยายเวลาการรับประกันได้ (มีในบางประเทศ)
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันแบบขยาย
รายการที่รวม
# of Ports External
คอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์
Intel® Integrated RAID Module RMS3HC080 Intel® RAID Controller Intel® RAID Module RMSP3HD080E Intel® RAID Controller
สถานะ
Intel® Integrated RAID Module RMS3HC080 Launched Intel® RAID Module RMSP3HD080E Discontinued
วันที่วางจำหน่าย
Intel® Integrated RAID Module RMS3HC080 Q3'14 Intel® RAID Module RMSP3HD080E Q3'17
การยุติการผลิตที่คาดไว้
Intel® Integrated RAID Module RMS3HC080 2022 Intel® RAID Module RMSP3HD080E 2022
ประกาศ EOL
Intel® Integrated RAID Module RMS3HC080 Monday, October 25, 2021 Intel® RAID Module RMSP3HD080E Friday, October 22, 2021
คำสั่งล่าสุด
Intel® Integrated RAID Module RMS3HC080 Friday, September 16, 2022 Intel® RAID Module RMSP3HD080E Friday, April 29, 2022
แอตทริบิวต์การรับล่าสุด
Intel® Integrated RAID Module RMS3HC080 Wednesday, May 17, 2023 Intel® RAID Module RMSP3HD080E Friday, April 28, 2023
อายุการใช้งานนานขึ้น
Intel® Integrated RAID Module RMS3HC080 ใช่
ตลาดเป้าหมาย
Intel® Integrated RAID Module RMS3HC080 Entry Intel® RAID Module RMSP3HD080E Entry
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
Intel® Integrated RAID Module RMS3HC080 Mezzanine Module Intel® RAID Module RMSP3HD080E Mezzanine Module
อัตราการถ่ายโอนข้อมูล
Intel® Integrated RAID Module RMS3HC080 12 Gb/s
อุปกรณ์ที่รองรับ
Intel® Integrated RAID Module RMS3HC080 SAS/SATA Intel® RAID Module RMSP3HD080E PCIe/SAS/SATA
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
Intel® Integrated RAID Module RMS3HC080 Windows, Linux, VMware Intel® RAID Module RMSP3HD080E Windows, Linux, VMWare
รองรับระดับ RAID
Intel® Integrated RAID Module RMS3HC080 0, 1, 10, 5, 50 Intel® RAID Module RMSP3HD080E 0, 1, 10, 5, 50
โหมด JBOD
Intel® Integrated RAID Module RMS3HC080 ใช่ Intel® RAID Module RMSP3HD080E ใช่
# พอร์ตภายใน
Intel® Integrated RAID Module RMS3HC080 8 Intel® RAID Module RMSP3HD080E 8
# อุปกรณ์ที่รองรับ
Intel® Integrated RAID Module RMS3HC080 128 Intel® RAID Module RMSP3HD080E 63
โฮสต์อินเตอร์เฟซ PCIe
Intel® Integrated RAID Module RMS3HC080 PCIe x8 Gen3 Intel® RAID Module RMSP3HD080E PCIe x8 Gen3
รุ่นโปรเซสเซอร์ IO
Intel® Integrated RAID Module RMS3HC080 LSI3008 Intel® RAID Module RMSP3HD080E SAS3408
การระบุคีย์
Intel® Integrated RAID Module RMS3HC080 SIOM Connector Intel® RAID Module RMSP3HD080E SIOM Connector
การจัดตำแหน่งคอนเน็กเตอร์
Intel® Integrated RAID Module RMS3HC080 Side Intel® RAID Module RMSP3HD080E Vertical
สามารถซื้อการขยายเวลาการรับประกันได้ (มีในบางประเทศ)
Intel® Integrated RAID Module RMS3HC080 ใช่ Intel® RAID Module RMSP3HD080E ใช่
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันแบบขยาย
Intel® Integrated RAID Module RMS3HC080 Intel® RAID Extended Warranty Intel® RAID Module RMSP3HD080E Intel® RAID Extended Warranty
รายการที่รวม
Intel® Integrated RAID Module RMS3HC080 (1) Intel® Integrated RAID Module RMS3HC080, (4) standoffs, and (4) standoff locking pins Intel® RAID Module RMSP3HD080E (1) Intel® RAID Module, (4) standoffs, and (4) standoff locking pins
# of Ports External
Intel® RAID Module RMSP3HD080E 0

ข้อมูลเสริม

รายละเอียด
เอกสารข้อมูล
รายละเอียด
Intel® Integrated RAID Module RMS3HC080 12Gb/s (SAS 3.0) 8 internal port SAS/SATA mezzanine card built with PCIe 3.0 dual core I/O Controller (IOC), RAID levels 0, 1, 10, hybrid 5 and 50, and JBOD mode. Intel® RAID Module RMSP3HD080E Tri-mode PCIe Entry-Level RAID Mezzanine Module with 8 SAS/SATA or 2 NVMe internal ports
เอกสารข้อมูล
Intel® Integrated RAID Module RMS3HC080 ดูตอนนี้ Intel® RAID Module RMSP3HD080E ดูตอนนี้

AC

ในสภาวะทำงาน: นี่เป็นส่วนเฉพาะที่อยู่ในสภาวะทำงาน

EN

การสิ้นสุดอายุ: ได้ทำการประกาศการแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุผลิตภัณฑ์แล้ว

NI

ยังไม่ถูกนำมาใช้: ไม่มีคำสั่งซื้อ การสอบถาม การเสนอราคา สินค้าส่งคืน หรือการส่งมอบ

NO

ไม่มีคำสั่งซื้อหลังจากวันสุดท้ายที่รับคำสั่งซื้อ: ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดอายุ อนุญาตการจัดส่งและการส่งคืน

OB

ล้าสมัย: รายการสินค้าคงคลัง ไม่มีสินค้าอีกต่อไป

PA

มีผลล่วงหน้า: คำสั่งซื้ออาจจะได้รับแล้ว แต่ยังไม่มีกำหนดเวลาหรือยังไม่มีการจัดส่ง

QR

หยุดคุณเนื่องด้วยภาพ/ความน่าเชื่อถือ

RP

ราคาเมื่อเลิกใช้: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

RS

กำหนดเวลาใหม่

RT

เลิกใช้: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

E2

ล้าสมัยและผ่านการซื้อครั้งสุดท้ายมาแล้ว

BR

การปล่อยให้จอง (BR) – สามารถจองผลิตภัณฑ์แต่ไม่สามารถจัดส่งได้