เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ Intel®

สิ่งจำเป็น

คอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
การยุติการผลิตที่คาดไว้
ประกาศ EOL
คำสั่งล่าสุด
แอตทริบิวต์การรับล่าสุด
ตลาดเป้าหมาย
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
อัตราการถ่ายโอนข้อมูล
อุปกรณ์ที่รองรับ
รองรับระดับ RAID
โหมด JBOD
# พอร์ตภายใน
# พอร์ตภายนอก
# อุปกรณ์ที่รองรับ
โฮสต์อินเตอร์เฟซ PCIe
รุ่นโปรเซสเซอร์ IO
การจัดตำแหน่งคอนเน็กเตอร์
สามารถซื้อการขยายเวลาการรับประกันได้ (มีในบางประเทศ)
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันแบบขยาย
คุณลักษณะเพิ่มเติม
รายการที่รวม
คอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์
Intel® RAID Controller RS3UC080 Intel® RAID Controller Intel® RAID Controller RS3FC044 Intel® RAID Controller
สถานะ
Intel® RAID Controller RS3UC080 Discontinued Intel® RAID Controller RS3FC044 Discontinued
วันที่วางจำหน่าย
Intel® RAID Controller RS3UC080 Q3'13 Intel® RAID Controller RS3FC044 Q3'13
การยุติการผลิตที่คาดไว้
Intel® RAID Controller RS3UC080 Q2'22 Intel® RAID Controller RS3FC044 Q2'17
ประกาศ EOL
Intel® RAID Controller RS3UC080 Tuesday, April 6, 2021 Intel® RAID Controller RS3FC044 Tuesday, March 28, 2017
คำสั่งล่าสุด
Intel® RAID Controller RS3UC080 Wednesday, April 6, 2022 Intel® RAID Controller RS3FC044 Friday, September 29, 2017
แอตทริบิวต์การรับล่าสุด
Intel® RAID Controller RS3UC080 Friday, July 22, 2022 Intel® RAID Controller RS3FC044 Monday, January 29, 2018
ตลาดเป้าหมาย
Intel® RAID Controller RS3UC080 Entry Intel® RAID Controller RS3FC044 Entry
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
Intel® RAID Controller RS3UC080 Low Profile MD2 Card Intel® RAID Controller RS3FC044 Low Profile MD2 Card
อัตราการถ่ายโอนข้อมูล
Intel® RAID Controller RS3UC080 12 Gb/s Intel® RAID Controller RS3FC044 12 Gb/s
อุปกรณ์ที่รองรับ
Intel® RAID Controller RS3UC080 SAS/SATA Intel® RAID Controller RS3FC044 SAS/SATA
รองรับระดับ RAID
Intel® RAID Controller RS3UC080 0, 1, 1E, 10 Intel® RAID Controller RS3FC044 0, 1, 1E, 10
โหมด JBOD
Intel® RAID Controller RS3UC080 ใช่ Intel® RAID Controller RS3FC044 ใช่
# พอร์ตภายใน
Intel® RAID Controller RS3UC080 8 Intel® RAID Controller RS3FC044 4
# พอร์ตภายนอก
Intel® RAID Controller RS3UC080 0 Intel® RAID Controller RS3FC044 4
# อุปกรณ์ที่รองรับ
Intel® RAID Controller RS3UC080 244 Intel® RAID Controller RS3FC044 244
โฮสต์อินเตอร์เฟซ PCIe
Intel® RAID Controller RS3UC080 PCIe x8 Gen3 Intel® RAID Controller RS3FC044 PCIe x8 Gen3
รุ่นโปรเซสเซอร์ IO
Intel® RAID Controller RS3UC080 LSI3008 Intel® RAID Controller RS3FC044 LSI3008
การจัดตำแหน่งคอนเน็กเตอร์
Intel® RAID Controller RS3UC080 Side Intel® RAID Controller RS3FC044 Side
สามารถซื้อการขยายเวลาการรับประกันได้ (มีในบางประเทศ)
Intel® RAID Controller RS3UC080 ใช่ Intel® RAID Controller RS3FC044 ใช่
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันแบบขยาย
Intel® RAID Controller RS3UC080 Intel® RAID Extended Warranty Intel® RAID Controller RS3FC044 Intel® RAID Extended Warranty
คุณลักษณะเพิ่มเติม
Intel® RAID Controller RS3UC080 Supports up to two RAID 0,1,1E and 10 arrays and up to 1024 non-RAID volumes
รายการที่รวม
Intel® RAID Controller RS3UC080 One RAID adapter with full and low proile brackets Intel® RAID Controller RS3FC044 One RAID Adapter with full and low profile brackets

ข้อมูลเสริม

รายละเอียด
รายละเอียด
Intel® RAID Controller RS3UC080 12Gb/s SAS, 6Gb/s SATA, LSI3008 IOC-based entry-RAID 0,1,1E,10 & JBOD, x8 PCIe 3.0, 8 internal ports, MD2 Low Profile, half-length form factor. Intel® RAID Controller RS3FC044 12Gb/s SAS, 6Gb/s SATA, LSI3008 IOC-based entry-RAID 0,1,1E,10 & JBOD, x8 PCIe 3.0, 4 internal and 4 external ports, MD2 Low Profile, half-length form factor.

AC

ในสภาวะทำงาน: นี่เป็นส่วนเฉพาะที่อยู่ในสภาวะทำงาน

EN

การสิ้นสุดอายุ: ได้ทำการประกาศการแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุผลิตภัณฑ์แล้ว

NI

ยังไม่ถูกนำมาใช้: ไม่มีคำสั่งซื้อ การสอบถาม การเสนอราคา สินค้าส่งคืน หรือการส่งมอบ

NO

ไม่มีคำสั่งซื้อหลังจากวันสุดท้ายที่รับคำสั่งซื้อ: ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดอายุ อนุญาตการจัดส่งและการส่งคืน

OB

ล้าสมัย: รายการสินค้าคงคลัง ไม่มีสินค้าอีกต่อไป

PA

มีผลล่วงหน้า: คำสั่งซื้ออาจจะได้รับแล้ว แต่ยังไม่มีกำหนดเวลาหรือยังไม่มีการจัดส่ง

QR

หยุดคุณเนื่องด้วยภาพ/ความน่าเชื่อถือ

RP

ราคาเมื่อเลิกใช้: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

RS

กำหนดเวลาใหม่

RT

เลิกใช้: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

E2

ล้าสมัยและผ่านการซื้อครั้งสุดท้ายมาแล้ว

BR

การปล่อยให้จอง (BR) – สามารถจองผลิตภัณฑ์แต่ไม่สามารถจัดส่งได้