เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ Intel®

สิ่งจำเป็น

คอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
การยุติการผลิตที่คาดไว้
ตลาดเป้าหมาย
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
อุปกรณ์ที่รองรับ
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
รองรับระดับ RAID
โหมด JBOD
# พอร์ตภายใน
# พอร์ตภายนอก
# อุปกรณ์ที่รองรับ
โฮสต์อินเตอร์เฟซ PCIe
รุ่นโปรเซสเซอร์ IO
การระบุคีย์
การจัดตำแหน่งคอนเน็กเตอร์
สามารถซื้อการขยายเวลาการรับประกันได้ (มีในบางประเทศ)
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันแบบขยาย
รายการที่รวม
EOL Announce
Last Order
Last Receipt Attributes
Data Transfer Rate
คอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์
Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J Intel® RAID Controller Intel® RAID Controller RS3GC008 Intel® RAID Controller Intel® RAID Controller RS3UC080J Intel® RAID Controller Intel® Storage Adapter RSP3GD016J Intel® RAID Controller Intel® Storage Adapter RSP3QD160J Intel® RAID Controller
สถานะ
Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J Launched Intel® RAID Controller RS3GC008 Discontinued Intel® RAID Controller RS3UC080J Discontinued Intel® Storage Adapter RSP3GD016J Launched Intel® Storage Adapter RSP3QD160J Launched
วันที่วางจำหน่าย
Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J Q2'21 Intel® RAID Controller RS3GC008 Q3'13 Intel® RAID Controller RS3UC080J Q4'16 Intel® Storage Adapter RSP3GD016J Q3'17 Intel® Storage Adapter RSP3QD160J Q3'17
การยุติการผลิตที่คาดไว้
Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J 2025 Intel® RAID Controller RS3GC008 Q2'20 Intel® RAID Controller RS3UC080J Q2'22 Intel® Storage Adapter RSP3GD016J 2022 Intel® Storage Adapter RSP3QD160J 2022
ตลาดเป้าหมาย
Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J Storage Intel® RAID Controller RS3GC008 Entry Intel® RAID Controller RS3UC080J Entry Intel® Storage Adapter RSP3GD016J Storage Intel® Storage Adapter RSP3QD160J Storage
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J Low-Profile MD2 PCIe AIC Intel® RAID Controller RS3GC008 Low Profile MD2 Card Intel® RAID Controller RS3UC080J MD2 low profile Intel® Storage Adapter RSP3GD016J Low-Profile MD2 PCIe AIC Intel® Storage Adapter RSP3QD160J Low-Profile MD2 PCIe AIC
อุปกรณ์ที่รองรับ
Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J PCIe/SAS/SATA Intel® RAID Controller RS3GC008 SAS/SATA Intel® RAID Controller RS3UC080J SAS/SATA Intel® Storage Adapter RSP3GD016J SAS/SATA Intel® Storage Adapter RSP3QD160J PCIe/SAS/SATA
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J Microsoft Windows
VMWare
Linux (SLES, RHEL)
Intel® RAID Controller RS3UC080J Windows, Linux, VMWare Intel® Storage Adapter RSP3GD016J Windows, Linux, VMWare Intel® Storage Adapter RSP3QD160J Windows, Linux, VMWare
รองรับระดับ RAID
Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J JBOD Only Intel® RAID Controller RS3GC008 JBOD Intel® RAID Controller RS3UC080J None Intel® Storage Adapter RSP3GD016J JBOD Only Intel® Storage Adapter RSP3QD160J JBOD Only
โหมด JBOD
Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J ใช่ Intel® RAID Controller RS3GC008 ใช่ Intel® RAID Controller RS3UC080J ใช่ Intel® Storage Adapter RSP3GD016J ใช่ Intel® Storage Adapter RSP3QD160J ใช่
# พอร์ตภายใน
Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J 16 Intel® RAID Controller RS3GC008 0 Intel® RAID Controller RS3UC080J 8 Intel® Storage Adapter RSP3GD016J 0 Intel® Storage Adapter RSP3QD160J 16
# พอร์ตภายนอก
Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J 0 Intel® RAID Controller RS3GC008 8 Intel® RAID Controller RS3UC080J 0 Intel® Storage Adapter RSP3GD016J 16 Intel® Storage Adapter RSP3QD160J 0
# อุปกรณ์ที่รองรับ
Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J 1024 Intel® RAID Controller RS3GC008 244 Intel® RAID Controller RS3UC080J 1024 Intel® Storage Adapter RSP3GD016J 1024 Intel® Storage Adapter RSP3QD160J 1024
โฮสต์อินเตอร์เฟซ PCIe
Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J PCIe x8 Gen4 Intel® RAID Controller RS3GC008 PCIe x8 Gen3 Intel® RAID Controller RS3UC080J PCIe x8 Gen3 Intel® Storage Adapter RSP3GD016J PCIe x8 Gen3 Intel® Storage Adapter RSP3QD160J PCIe x8 Gen3
รุ่นโปรเซสเซอร์ IO
Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J SAS3816 Intel® RAID Controller RS3GC008 LSI3008 Intel® Storage Adapter RSP3GD016J SAS3416 Intel® Storage Adapter RSP3QD160J SAS3416
การระบุคีย์
Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J PCIe x8 Connector Intel® Storage Adapter RSP3GD016J PCIe x8 Connector Intel® Storage Adapter RSP3QD160J PCIe x8 Connector
การจัดตำแหน่งคอนเน็กเตอร์
Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J Horizontal Intel® RAID Controller RS3GC008 Side Intel® RAID Controller RS3UC080J Side Intel® Storage Adapter RSP3GD016J Vertical Intel® Storage Adapter RSP3QD160J Vertical
สามารถซื้อการขยายเวลาการรับประกันได้ (มีในบางประเทศ)
Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J ใช่ Intel® RAID Controller RS3GC008 ใช่ Intel® RAID Controller RS3UC080J ใช่ Intel® Storage Adapter RSP3GD016J ใช่ Intel® Storage Adapter RSP3QD160J ใช่
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันแบบขยาย
Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J Intel® RAID Extended Warranty Intel® RAID Controller RS3GC008 Intel® RAID Extended Warranty Intel® RAID Controller RS3UC080J Intel® RAID Extended Warranty Intel® Storage Adapter RSP3GD016J Intel® RAID Extended Warranty Intel® Storage Adapter RSP3QD160J Intel® RAID Extended Warranty
รายการที่รวม
Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J (1) Intel® Storage Adapter
(1) Low-profile mounting bracket
Intel® RAID Controller RS3GC008 One Host Bus Adapter with full and low profile brackets Intel® RAID Controller RS3UC080J One Intel® RAID Controller RS3UC080J with full and low profile brackets Intel® Storage Adapter RSP3GD016J (1) Intel® Storage Adapter, (1) low-profile mounting bracket Intel® Storage Adapter RSP3QD160J (1) Intel® Storage Adapter
(1) Low-profile mounting bracket
EOL Announce
Intel® RAID Controller RS3GC008 Tuesday, July 16, 2019 Intel® RAID Controller RS3UC080J Tuesday, April 6, 2021 Intel® Storage Adapter RSP3GD016J Monday, October 25, 2021 Intel® Storage Adapter RSP3QD160J Monday, October 25, 2021
Last Order
Intel® RAID Controller RS3GC008 Wednesday, July 1, 2020 Intel® RAID Controller RS3UC080J Wednesday, April 6, 2022 Intel® Storage Adapter RSP3GD016J Friday, September 16, 2022 Intel® Storage Adapter RSP3QD160J Friday, September 16, 2022
Last Receipt Attributes
Intel® RAID Controller RS3GC008 Thursday, October 1, 2020 Intel® RAID Controller RS3UC080J Friday, July 22, 2022 Intel® Storage Adapter RSP3GD016J Wednesday, May 17, 2023 Intel® Storage Adapter RSP3QD160J Wednesday, May 17, 2023
Data Transfer Rate
Intel® RAID Controller RS3GC008 12 Gb/s

ข้อมูลเสริม

รายละเอียด
URL ข้อมูลเพิ่มเติม
Datasheet
รายละเอียด
Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J This controller supports SAS, SATA and PCI (NVMe) drives through 4 SFF-8643 connectors. Each connector can drive either 4 SAS/SATA drives, or 1 NVMe drive. This gives 16 SAS/SATA ports, or 4 NVME ports. Intel® RAID Controller RS3GC008 Entry-level Host Bus Adapter supporting 12Gb/s SAS, 6Gb/s SATA, LSI3008 IOC-based entry- JBOD mode (Pass-through SAS), x8 PCIe 3.0, 8 external ports, MD2 Low Profile, half-length form factor. Intel® RAID Controller RS3UC080J 12Gb/s SAS, 6Gb/s SATA, LSI3008 IOC-based JBOD, x8 PCIe 3.0, 8 internal ports, MD2 Low Profile, half-length form Intel® Storage Adapter RSP3GD016J SAS/SATA Storage Adapter with 16 external SAS/SATA ports Intel® Storage Adapter RSP3QD160J Tri-mode Storage Adapter with 16 internal SAS/SATA ports or 4 NVMe internal ports
URL ข้อมูลเพิ่มเติม
Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J ดูตอนนี้
Datasheet
Intel® Storage Adapter RSP3QD160J ดูตอนนี้

AC

ในสภาวะทำงาน: นี่เป็นส่วนเฉพาะที่อยู่ในสภาวะทำงาน

EN

การสิ้นสุดอายุ: ได้ทำการประกาศการแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุผลิตภัณฑ์แล้ว

NI

ยังไม่ถูกนำมาใช้: ไม่มีคำสั่งซื้อ การสอบถาม การเสนอราคา สินค้าส่งคืน หรือการส่งมอบ

NO

ไม่มีคำสั่งซื้อหลังจากวันสุดท้ายที่รับคำสั่งซื้อ: ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดอายุ อนุญาตการจัดส่งและการส่งคืน

OB

ล้าสมัย: รายการสินค้าคงคลัง ไม่มีสินค้าอีกต่อไป

PA

มีผลล่วงหน้า: คำสั่งซื้ออาจจะได้รับแล้ว แต่ยังไม่มีกำหนดเวลาหรือยังไม่มีการจัดส่ง

QR

หยุดคุณเนื่องด้วยภาพ/ความน่าเชื่อถือ

RP

ราคาเมื่อเลิกใช้: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

RS

กำหนดเวลาใหม่

RT

เลิกใช้: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

E2

ล้าสมัยและผ่านการซื้อครั้งสุดท้ายมาแล้ว

BR

การปล่อยให้จอง (BR) – สามารถจองผลิตภัณฑ์แต่ไม่สามารถจัดส่งได้