เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ Intel®

สิ่งจำเป็น

คอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
ตลาดเป้าหมาย
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
รองรับระดับ RAID
# อุปกรณ์ที่รองรับ
การระบุคีย์
คุณลักษณะเพิ่มเติม
รายการที่รวม
คอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์
Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) – Intel SSD Only Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) - Premium Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) - Standard Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)
สถานะ
Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) – Intel SSD Only Launched Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) - Premium Launched Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) - Standard Launched
วันที่วางจำหน่าย
Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) – Intel SSD Only Q2'17 Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) - Premium Q2'17 Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) - Standard Q2'17
ตลาดเป้าหมาย
Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) – Intel SSD Only Mainstream Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) - Premium Mainstream Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) - Standard Mainstream
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) – Intel SSD Only Windows* 2016, Windows* 2012 R2, Windows* 10, Windows* 7 SP2 Red Hat Enterprise Linux* 7.3, SUSE Linux Enterprise* 12 SP3 Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) - Premium Windows* 2016, Windows* 2012 R2, Windows* 10, Windows* 7 SP2 Red Hat Enterprise Linux* 7.3, SUSE Linux Enterprise* 12 SP3 Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) - Standard Windows* 2016, Windows* 2012 R2, Windows* 10, Windows* 7 SP2 Red Hat Enterprise Linux* 7.3, SUSE Linux Enterprise* 12 SP3
รองรับระดับ RAID
Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) – Intel SSD Only 0, 1, 10, 5 Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) - Premium 0, 1, 10, 5 Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) - Standard 0, 1, 10
# อุปกรณ์ที่รองรับ
Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) – Intel SSD Only 24 Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) - Premium 24 Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) - Standard 24
การระบุคีย์
Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) – Intel SSD Only 4pin Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) - Premium 4pin Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) - Standard 4pin
คุณลักษณะเพิ่มเติม
Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) – Intel SSD Only See Product Brief>ดูตอนนี้ Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) - Premium See Product Brief
>ดูตอนนี้
Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) - Standard See Product Brief>ดูตอนนี้
รายการที่รวม
Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) – Intel SSD Only Intel VROC Intel SSD Only Hardware Key Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) - Premium Intel VROC Premium Hardware Key Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) - Standard Intel VROC Standard Hardware Key

ข้อมูลเสริม

รายละเอียด
เอกสารข้อมูล
URL ข้อมูลเพิ่มเติม
รายละเอียด
Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) – Intel SSD Only A scalable, enterprise RAID solution for NVMe SSDs connected directly to the CPU. *Note: This SKU is only compatible with Intel brand enterprise and professional SSDs Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) - Premium A scalable, enterprise RAID solution for NVMe SSDs connected directly to the CPU. Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) - Standard A scalable, enterprise RAID solution for NVMe SSDs connected directly to the CPU.
เอกสารข้อมูล
Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) – Intel SSD Only ดูตอนนี้ Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) - Premium ดูตอนนี้ Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) - Standard ดูตอนนี้
URL ข้อมูลเพิ่มเติม
Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) – Intel SSD Only ดูตอนนี้ Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) - Premium ดูตอนนี้ Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) - Standard ดูตอนนี้

AC

ในสภาวะทำงาน: นี่เป็นส่วนเฉพาะที่อยู่ในสภาวะทำงาน

EN

การสิ้นสุดอายุ: ได้ทำการประกาศการแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุผลิตภัณฑ์แล้ว

NI

ยังไม่ถูกนำมาใช้: ไม่มีคำสั่งซื้อ การสอบถาม การเสนอราคา สินค้าส่งคืน หรือการส่งมอบ

NO

ไม่มีคำสั่งซื้อหลังจากวันสุดท้ายที่รับคำสั่งซื้อ: ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดอายุ อนุญาตการจัดส่งและการส่งคืน

OB

ล้าสมัย: รายการสินค้าคงคลัง ไม่มีสินค้าอีกต่อไป

PA

มีผลล่วงหน้า: คำสั่งซื้ออาจจะได้รับแล้ว แต่ยังไม่มีกำหนดเวลาหรือยังไม่มีการจัดส่ง

QR

หยุดคุณเนื่องด้วยภาพ/ความน่าเชื่อถือ

RP

ราคาเมื่อเลิกใช้: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

RS

กำหนดเวลาใหม่

RT

เลิกใช้: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

E2

ล้าสมัยและผ่านการซื้อครั้งสุดท้ายมาแล้ว

BR

การปล่อยให้จอง (BR) – สามารถจองผลิตภัณฑ์แต่ไม่สามารถจัดส่งได้