Compare Intel? Products

เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ Intel®

สิ่งจำเป็น

คอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์
เซ็กเมนต์แนวตั้ง
หมายเลขโปรเซสเซอร์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
การทำลวดลายวงจร
คอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 (แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz) โปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ ซีรีส์ Z
เซ็กเมนต์แนวตั้ง
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 (แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz) Mobile
หมายเลขโปรเซสเซอร์
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 (แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz) Z3560
สถานะ
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 (แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz) Launched
วันที่วางจำหน่าย
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 (แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz) Q2'14
การทำลวดลายวงจร
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 (แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz) 22 nm

ประสิทธิภาพ

# คอร์
# เธรด
ความถี่การส่งข้อมูล
แคช
ค่าแรงดันไฟฟ้าของ VID
# คอร์
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 (แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz) 4
# เธรด
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 (แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz) 4
ความถี่การส่งข้อมูล
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 (แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz) 1.83 GHz
แคช
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 (แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz) 2 MB
ค่าแรงดันไฟฟ้าของ VID
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 (แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz) AVID

ข้อมูลเสริม

ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี
เอกสารข้อมูล
ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 (แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz) ไม่ใช่
เอกสารข้อมูล
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 (แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz) ดูตอนนี้

ข้อมูลจำเพาะหน่วยความจำ

ขนาดหน่วยความจำสูงสุด (ขึ้นอยู่กับประเภทของหน่วยความจำ)
ประเภทของหน่วยความจำ
# แชนเนลหน่วยความจำสูงสุด
แบนด์วิดธ์หน่วยความจำสูงสุด
การขยายที่อยู่ทางกายภาพ
ขนาดหน่วยความจำสูงสุด (ขึ้นอยู่กับประเภทของหน่วยความจำ)
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 (แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz) 4 GB
ประเภทของหน่วยความจำ
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 (แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz) LPDDR3 1600
# แชนเนลหน่วยความจำสูงสุด
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 (แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz) 2
แบนด์วิดธ์หน่วยความจำสูงสุด
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 (แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz) 12.8 GB/s
การขยายที่อยู่ทางกายภาพ
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 (แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz) 32-bit

กราฟิกโปรเซสเซอร์

ความถี่พื้นฐานสำหรับกราฟิก
ความถี่การส่งข้อมูลกราฟิก
กราฟิกเอาท์พุต
# ของจอแสดงผลที่รองรับ
ความถี่พื้นฐานสำหรับกราฟิก
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 (แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz) 457 MHz
ความถี่การส่งข้อมูลกราฟิก
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 (แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz) 533 MHz
กราฟิกเอาท์พุต
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 (แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz) MIPI-DSI
# ของจอแสดงผลที่รองรับ
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 (แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz) 2

ข้อมูลจำเพาะ I/O

# พอร์ต USB
การปรับปรุงแก้ไข USB
IO เพื่อการใช้งานทั่วไป
UART
# พอร์ต USB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 (แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz) 2
การปรับปรุงแก้ไข USB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 (แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz) 2.0/3.0
IO เพื่อการใช้งานทั่วไป
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 (แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz) 175
UART
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 (แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz) 3

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

การปรับตั้งค่า CPU สูงสุด
TJUNCTION
ขนาดแพ็คเกจ
มีตัวเลือกชนิดฮาโลเจนต่ำให้เลือกใช้
การปรับตั้งค่า CPU สูงสุด
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 (แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz) 1
TJUNCTION
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 (แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz) 90°C
ขนาดแพ็คเกจ
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 (แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz) 14x14mm
มีตัวเลือกชนิดฮาโลเจนต่ำให้เลือกใช้
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 (แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz) No

เทคโนโลยีขั้นสูง

เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชัน Intel® (VT-x)
Intel® 64
ชุดคำสั่ง
ส่วนขยายชุดคำสั่ง
สถานะไม่ได้ใช้งาน
Enhanced Intel SpeedStep® Technology
เทคโนโลยีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
Intel® Smart Idle Technology
เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชัน Intel® (VT-x)
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 (แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz) ใช่
Intel® 64
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 (แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz) ใช่
ชุดคำสั่ง
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 (แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz) 64-bit
ส่วนขยายชุดคำสั่ง
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 (แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz) Intel® SSE2, Intel® SSE3, Intel® SSSE3, Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2
สถานะไม่ได้ใช้งาน
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 (แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz) ใช่
Enhanced Intel SpeedStep® Technology
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 (แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz) ใช่
เทคโนโลยีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 (แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz) ใช่
Intel® Smart Idle Technology
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 (แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz) ใช่

ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ

คำสั่งใหม่ของ Intel® AES
Secure Key
Execute Disable Bit
คำสั่งใหม่ของ Intel® AES
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 (แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz) ใช่
Secure Key
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 (แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz) ใช่
Execute Disable Bit
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 (แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz) ใช่

AC

ในสภาวะทำงาน: นี่เป็นส่วนเฉพาะที่อยู่ในสภาวะทำงาน

EN

การสิ้นสุดอายุ: ได้ทำการประกาศการแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุผลิตภัณฑ์แล้ว

NI

ยังไม่ถูกนำมาใช้: ไม่มีคำสั่งซื้อ การสอบถาม การเสนอราคา สินค้าส่งคืน หรือการส่งมอบ

NO

ไม่มีคำสั่งซื้อหลังจากวันสุดท้ายที่รับคำสั่งซื้อ: ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดอายุ อนุญาตการจัดส่งและการส่งคืน

OB

ล้าสมัย: รายการสินค้าคงคลัง ไม่มีสินค้าอีกต่อไป

PA

มีผลล่วงหน้า: คำสั่งซื้ออาจจะได้รับแล้ว แต่ยังไม่มีกำหนดเวลาหรือยังไม่มีการจัดส่ง

QR

หยุดคุณเนื่องด้วยภาพ/ความน่าเชื่อถือ

RP

ราคาเมื่อเลิกใช้: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

RS

กำหนดเวลาใหม่

RT

เลิกใช้: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

E2

ล้าสมัยและผ่านการซื้อครั้งสุดท้ายมาแล้ว

BR

การปล่อยให้จอง (BR) – สามารถจองผลิตภัณฑ์แต่ไม่สามารถจัดส่งได้