Compare Intel? Products

เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ Intel®

สิ่งจำเป็น

คอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์
ความจุ
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
ประเภท Lithography
คอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์
ไดร์ฟ Intel® Solid State ซีรี่ส์ DC S3500 (300GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) ไดรฟ์ Intel® Solid-State ซีรี่ส์ DC S3500
ความจุ
ไดร์ฟ Intel® Solid State ซีรี่ส์ DC S3500 (300GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) 300 GB
สถานะ
ไดร์ฟ Intel® Solid State ซีรี่ส์ DC S3500 (300GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) Discontinued
วันที่วางจำหน่าย
ไดร์ฟ Intel® Solid State ซีรี่ส์ DC S3500 (300GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) Q2'13
ประเภท Lithography
ไดร์ฟ Intel® Solid State ซีรี่ส์ DC S3500 (300GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) 20 nm

ประสิทธิภาพ

การอ่านแบบลำดับ (สูงสุด)
การเขียนแบบลำดับ (สูงสุด)
การอ่านแบบสุ่ม (ช่วง 100%)
การเขียนแบบสุ่ม (ช่วง 100%)
ความหน่วงแฝง - อ่าน
ความหน่วงแฝง - เขียน
พลังงานไฟฟ้า - ทำงาน
พลังงานไฟฟ้า - ไม่ทำงาน
การอ่านแบบลำดับ (สูงสุด)
ไดร์ฟ Intel® Solid State ซีรี่ส์ DC S3500 (300GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) 500 MB/s
การเขียนแบบลำดับ (สูงสุด)
ไดร์ฟ Intel® Solid State ซีรี่ส์ DC S3500 (300GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) 315 MB/s
การอ่านแบบสุ่ม (ช่วง 100%)
ไดร์ฟ Intel® Solid State ซีรี่ส์ DC S3500 (300GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) 75000 IOPS
การเขียนแบบสุ่ม (ช่วง 100%)
ไดร์ฟ Intel® Solid State ซีรี่ส์ DC S3500 (300GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) 9000 IOPS
ความหน่วงแฝง - อ่าน
ไดร์ฟ Intel® Solid State ซีรี่ส์ DC S3500 (300GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) 50 µs
ความหน่วงแฝง - เขียน
ไดร์ฟ Intel® Solid State ซีรี่ส์ DC S3500 (300GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) 65 µs
พลังงานไฟฟ้า - ทำงาน
ไดร์ฟ Intel® Solid State ซีรี่ส์ DC S3500 (300GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) 3.5W
พลังงานไฟฟ้า - ไม่ทำงาน
ไดร์ฟ Intel® Solid State ซีรี่ส์ DC S3500 (300GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) 0.9W

ความน่าเชื่อถือ

การสั่นสะเทือน - ขณะทำงาน
การสั่นสะเทือน - ขณะไม่ทำงาน
การกระแทก (ขณะทำงานและขณะไม่ทำงาน)
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน
ระดับความทนทาน (การเขียนตลอดอายุการใช้งาน)
เวลาเฉลี่ยระหว่างความล้มเหลว (MTBF)
อัตราความผิดพลาดบิตซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ (UBER)
ระยะเวลารับประกัน
การสั่นสะเทือน - ขณะทำงาน
ไดร์ฟ Intel® Solid State ซีรี่ส์ DC S3500 (300GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) 2.17 GRMS (5-700 Hz) Max
การสั่นสะเทือน - ขณะไม่ทำงาน
ไดร์ฟ Intel® Solid State ซีรี่ส์ DC S3500 (300GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) 3.13 GRMS (5-800 Hz) Max
การกระแทก (ขณะทำงานและขณะไม่ทำงาน)
ไดร์ฟ Intel® Solid State ซีรี่ส์ DC S3500 (300GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) 1,000 G (Max) at 0.5 msec
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน
ไดร์ฟ Intel® Solid State ซีรี่ส์ DC S3500 (300GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) 0°C to 70°C
ระดับความทนทาน (การเขียนตลอดอายุการใช้งาน)
ไดร์ฟ Intel® Solid State ซีรี่ส์ DC S3500 (300GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) 170 TBW
เวลาเฉลี่ยระหว่างความล้มเหลว (MTBF)
ไดร์ฟ Intel® Solid State ซีรี่ส์ DC S3500 (300GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) 2,000,000 Hours
อัตราความผิดพลาดบิตซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ (UBER)
ไดร์ฟ Intel® Solid State ซีรี่ส์ DC S3500 (300GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) 1 sector per 10^17 bits read
ระยะเวลารับประกัน
ไดร์ฟ Intel® Solid State ซีรี่ส์ DC S3500 (300GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) 5 yrs

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลสรุปผลิตภัณฑ์
URL ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลสรุปผลิตภัณฑ์
ไดร์ฟ Intel® Solid State ซีรี่ส์ DC S3500 (300GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) ดูตอนนี้
URL ข้อมูลเพิ่มเติม
ไดร์ฟ Intel® Solid State ซีรี่ส์ DC S3500 (300GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) ดูตอนนี้

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

น้ำหนัก
Form Factor
อินเตอร์เฟซ
น้ำหนัก
ไดร์ฟ Intel® Solid State ซีรี่ส์ DC S3500 (300GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) : 72 grams ± 2 grams
Form Factor
ไดร์ฟ Intel® Solid State ซีรี่ส์ DC S3500 (300GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) 2.5" 7mm
อินเตอร์เฟซ
ไดร์ฟ Intel® Solid State ซีรี่ส์ DC S3500 (300GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) SATA 3.0 6Gb/S

เทคโนโลยีขั้นสูง

การปกป้องข้อมูลเมื่อไฟตกที่ได้รับการปรับปรุง
การเข้ารหัสฮาร์ดแวร์
High Endurance Technology (HET)
การตรวจสอบและการบันทึกอุณหภูมิ
การปกป้องข้อมูลแบบครบวงจร (End-to-End)
เทคโนโลยี Intel® Smart Response
Intel® Rapid Storage Technology
การปกป้องข้อมูลเมื่อไฟตกที่ได้รับการปรับปรุง
ไดร์ฟ Intel® Solid State ซีรี่ส์ DC S3500 (300GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) ใช่
การเข้ารหัสฮาร์ดแวร์
ไดร์ฟ Intel® Solid State ซีรี่ส์ DC S3500 (300GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) AES 256 bit
High Endurance Technology (HET)
ไดร์ฟ Intel® Solid State ซีรี่ส์ DC S3500 (300GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) ไม่ใช่
การตรวจสอบและการบันทึกอุณหภูมิ
ไดร์ฟ Intel® Solid State ซีรี่ส์ DC S3500 (300GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) ใช่
การปกป้องข้อมูลแบบครบวงจร (End-to-End)
ไดร์ฟ Intel® Solid State ซีรี่ส์ DC S3500 (300GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) ใช่
เทคโนโลยี Intel® Smart Response
ไดร์ฟ Intel® Solid State ซีรี่ส์ DC S3500 (300GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) ไม่ใช่
Intel® Rapid Storage Technology
ไดร์ฟ Intel® Solid State ซีรี่ส์ DC S3500 (300GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) ไม่ใช่

AC

ในสภาวะทำงาน: นี่เป็นส่วนเฉพาะที่อยู่ในสภาวะทำงาน

EN

การสิ้นสุดอายุ: ได้ทำการประกาศการแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุผลิตภัณฑ์แล้ว

NI

ยังไม่ถูกนำมาใช้: ไม่มีคำสั่งซื้อ การสอบถาม การเสนอราคา สินค้าส่งคืน หรือการส่งมอบ

NO

ไม่มีคำสั่งซื้อหลังจากวันสุดท้ายที่รับคำสั่งซื้อ: ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดอายุ อนุญาตการจัดส่งและการส่งคืน

OB

ล้าสมัย: รายการสินค้าคงคลัง ไม่มีสินค้าอีกต่อไป

PA

มีผลล่วงหน้า: คำสั่งซื้ออาจจะได้รับแล้ว แต่ยังไม่มีกำหนดเวลาหรือยังไม่มีการจัดส่ง

QR

หยุดคุณเนื่องด้วยภาพ/ความน่าเชื่อถือ

RP

ราคาเมื่อเลิกใช้: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

RS

กำหนดเวลาใหม่

RT

เลิกใช้: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

E2

ล้าสมัยและผ่านการซื้อครั้งสุดท้ายมาแล้ว

BR

การปล่อยให้จอง (BR) – สามารถจองผลิตภัณฑ์แต่ไม่สามารถจัดส่งได้