Compare Intel? Products

เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ Intel®

สิ่งจำเป็น

คอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
การยุติการผลิตที่คาดไว้
เซ็กเมนต์แนวตั้ง
สื่อโดยใช้สายเคเบิล
ประเภทการต่อสาย
ความสูงของแท่นยึด
TDP
ชุดควบคุมอีเธอร์เน็ต
คอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PT Quad Port อแดปเตอร์อีเธอร์เน็ตกิกะบิต
สถานะ
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PT Quad Port Discontinued
วันที่วางจำหน่าย
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PT Quad Port Q3'06
การยุติการผลิตที่คาดไว้
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PT Quad Port Q3 '09
เซ็กเมนต์แนวตั้ง
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PT Quad Port Server
สื่อโดยใช้สายเคเบิล
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PT Quad Port Copper
ประเภทการต่อสาย
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PT Quad Port Category-5 up to 100m
ความสูงของแท่นยึด
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PT Quad Port Full Height
TDP
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PT Quad Port 12.1 W
ชุดควบคุมอีเธอร์เน็ต
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PT Quad Port Intel® 82571EB Gigabit Ethernet Controller

ข้อมูลจำเพาะระบบเครือข่าย

การกำหนดค่าพอร์ต
การกำหนดค่าพอร์ต
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PT Quad Port Quad

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
มีตัวเลือกชนิดฮาโลเจนต่ำให้เลือกใช้
ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PT Quad Port PCIe
มีตัวเลือกชนิดฮาโลเจนต่ำให้เลือกใช้
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PT Quad Port No

AC

ในสภาวะทำงาน: นี่เป็นส่วนเฉพาะที่อยู่ในสภาวะทำงาน

EN

การสิ้นสุดอายุ: ได้ทำการประกาศการแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุผลิตภัณฑ์แล้ว

NI

ยังไม่ถูกนำมาใช้: ไม่มีคำสั่งซื้อ การสอบถาม การเสนอราคา สินค้าส่งคืน หรือการส่งมอบ

NO

ไม่มีคำสั่งซื้อหลังจากวันสุดท้ายที่รับคำสั่งซื้อ: ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดอายุ อนุญาตการจัดส่งและการส่งคืน

OB

ล้าสมัย: รายการสินค้าคงคลัง ไม่มีสินค้าอีกต่อไป

PA

มีผลล่วงหน้า: คำสั่งซื้ออาจจะได้รับแล้ว แต่ยังไม่มีกำหนดเวลาหรือยังไม่มีการจัดส่ง

QR

หยุดคุณเนื่องด้วยภาพ/ความน่าเชื่อถือ

RP

ราคาเมื่อเลิกใช้: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

RS

กำหนดเวลาใหม่

RT

เลิกใช้: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

E2

ล้าสมัยและผ่านการซื้อครั้งสุดท้ายมาแล้ว

BR

การปล่อยให้จอง (BR) – สามารถจองผลิตภัณฑ์แต่ไม่สามารถจัดส่งได้